Rusya’dan Trump’ın BM kürsüsündeki konuşmasına ince espri

Terör Bir Toplumu Nasıl Yozlaştırır ve Böler? Onarım Mümkün müdür?

Trump Amerikan dış politikasını değiştirebilecek mi?

İki kardeş ülkenin aynı safta yer alması bölgeye istikrarın gelişinin adım sesleri

MERAKLISINA: Basılı-Yazılı evrak vs. de Bazı Bölge ve Şehir İsimleri ;

Gündem 31 Ocak 2017
510

KAFKASYA İÇİN :
————-
Ruslar : Viladi Kafkas – Za-Kafkasya ( Vladi-Kavkaz aynı zamanda Kafkasya’nın Efendisi bir şehir adıdır.)
Avrupalılar : Trans Kafkasya ( Trans-Caucasus)
Türkler : Kafkasya ( Şimâlî Kafkasya- Cenubî Kafkasya )
Araplar : Mavera-i Kafkas derler.
ŞAM İÇİN :
—————
Osmanlıda : Şam-ı Şerif , Bilâdü’ş Şam
Avrupalılarca : – Damascus- Damas
Araplarda : Dımeşk derler.
BAĞDAT İÇİN :
————
Bağdat
Dârü’s Selâm
Gülşen-i Hulefâ ( Abbasi Halifelerinin Gül Bahçesi)

MISIR İÇİN :
———-
Hıtta-i Mısriyye ( Mısır ülkesi-memleketi )
Mısru’l Kahire

FIRAT-DİCLE NEHRİ HAVZASI İÇİN :
————-
Avrupalılar Antik Yunanca deyimi ile : Mesopotamia /Mezopotamya
Arap ve Osmanlı Literatüründe: Ceziretü’l Arab
[ Bir kısmına : Irak-ı Acem, dğer kısmına ise :Irak-ı Arab denir]

LÜBNAN BÖLGESİ İÇİN :
——–
Cebel-i Lübnan
——————–
EFLAK VE BOĞDAN ( Transilvanya ) İÇİN :
Memleketeyn ( İki memleket )
———–
Hırvatistan’ın Adriyatik Kıyısında
Dubrovnik ( Dobra Venedik= Güzel Venedik ) veya Ragusa Etem Çoşkun Aşiyan sahaf

Yorumlar