Azerbaycanda önemli bir kitap

Rusya ve Çin’den İran’ı koruma hamlesi Mi

Will Turkey leave NATO?

Mescidi Aksa kavgasının bilinmeyenleri ABD Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmiyor mu?

MERAKLISINA: Basılı-Yazılı evrak vs. de Bazı Bölge ve Şehir İsimleri ;

Gündem 31 Ocak 2017
523
MAKEDONYA'DA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

KAFKASYA İÇİN :
————-
Ruslar : Viladi Kafkas – Za-Kafkasya ( Vladi-Kavkaz aynı zamanda Kafkasya’nın Efendisi bir şehir adıdır.)
Avrupalılar : Trans Kafkasya ( Trans-Caucasus)
Türkler : Kafkasya ( Şimâlî Kafkasya- Cenubî Kafkasya )
Araplar : Mavera-i Kafkas derler.
ŞAM İÇİN :
—————
Osmanlıda : Şam-ı Şerif , Bilâdü’ş Şam
Avrupalılarca : – Damascus- Damas
Araplarda : Dımeşk derler.
BAĞDAT İÇİN :
————
Bağdat
Dârü’s Selâm
Gülşen-i Hulefâ ( Abbasi Halifelerinin Gül Bahçesi)

MISIR İÇİN :
———-
Hıtta-i Mısriyye ( Mısır ülkesi-memleketi )
Mısru’l Kahire

FIRAT-DİCLE NEHRİ HAVZASI İÇİN :
————-
Avrupalılar Antik Yunanca deyimi ile : Mesopotamia /Mezopotamya
Arap ve Osmanlı Literatüründe: Ceziretü’l Arab
[ Bir kısmına : Irak-ı Acem, dğer kısmına ise :Irak-ı Arab denir]

LÜBNAN BÖLGESİ İÇİN :
——–
Cebel-i Lübnan
——————–
EFLAK VE BOĞDAN ( Transilvanya ) İÇİN :
Memleketeyn ( İki memleket )
———–
Hırvatistan’ın Adriyatik Kıyısında
Dubrovnik ( Dobra Venedik= Güzel Venedik ) veya Ragusa Etem Çoşkun Aşiyan sahaf

Yorumlar