KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Azerbaycan
  4. »
  5. Ali Asker: Azerbaycan Düşünce Tarihi kitabı çıktı

Ali Asker: Azerbaycan Düşünce Tarihi kitabı çıktı

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 5 dk okuma süresi
352 0

Üç senedir üzerinde çalıştığımız kapsamlı bir çalışmanın sonuna geldik.
2 cilt, toplamı 1100 sayfa ( Önsöz, takdim ve giriş yazıları,100 sayfa fotoğraf, dizin, kaynakçalar, yazar özgeçmişleri ve dizin dahil)
AZERBAYCAN DÜŞÜNCE TARİHİ: EVRELER, OLAYLAR VE ŞAHSİYETLER (19. YÜZYILIN ORTALARI-20. YÜZYILIN BAŞLARI) adlı kitabımız baskıdan çıktı.
****
Çok nefis ve kaliteli bir baskı oldu. Bu projeyi gerçekleştirmemize destek veren, ilk günden bugüne kadar sağlamış olduğu maddi ve teknik destekten dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına, kurum başkanı Saygıdeğer Abdullah EREN Beyefendiye, kurum uzmanlarına çok teşekkür ediyorum.
***
Kıymetli yazarlarımıza, Azerbaycan ve Türkiye’nin seçkin bilim insanlarına da tek tek teşekkür ediyorum.
***
Bu çalışmanın yazarlarından, aramızdan zamansız ayrılan Prof.Dr. Aydın Balayev hocamıza Allahtan rahmet diliyorum.
***
Metinlerin Türkiye Türkçesine uyarlanması işlemini titizlikle yapan çevirmen arkadaşlarımıza minnettarım.
***
Kitabın hazırlanma sürecinde tashih, edit ve fotoğraf temininde yardımcı olan aziz dostlarıma candan bir teşekkür borçluyum. Temenni beklemeden, ilim için, milli bir duyarlılıkla çalıştılar.
***
Ayrıca, dizgi, baskı ve matbaa çalışmalarında usanmadan, yorulmadan, büyük özveriyle çalışan, süreci kesintisiz bir şekilde danışarak yürüten Ruhi Alağöz kardeşimize teşekkürü borç biliyorum. Kolektif bir emeğin mahsulü olan bu çalışmamızın Türk dünyası bilim literatürüne hayırlı olmasını diliyorum.
İçindekiler
Ön Söz (Mehmet Nuri ERSOY – Kültür ve Turizm Bakanı)
Takdim (Abdullah Eren)
Giriş
Azerbaycan’da Milli Kimlik İnşasının Sosyo-Ekonomik ve Fikri Temelleri (19. Yüzyılın Ortaları- 20. Yüzyılın Başları), (Ali Asker)
Azerbaycan’da Modernleşme ve Kültür: 19. Yüzyılın İkinci Yarısı – 20. Yüzyılın Başı, (Mübariz Süleymanlı)
Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Basınının Oluşum ve Gelişimi, (Nesrin Sarıahmetoğlu)
20. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’da Siyasi Partiler. (İrade Bağırova)
Milli Mefkûre ve Devlet İnşası: “Azerbaycan Ülkesi’nden” “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ne” (Kamran İsmayılov)
Geleneksel Toplumdan Cumhuriyete Yönetim ve Hukuk Sisteminin Tarihi Gelişimi (Ali Asker)
Milli Kimlik İnşasında Dil Unsuru ve Dil Politikası (Kâmil Veli Nerimanoğlu, Ali Asker)
Bağımsızlık Düşüncesi ve Dış Politika: Varoluş Mücadelesinin Zorlu Yolu (Nesib L. Nesibli)
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Edebiyat (Vagif Sultanlı)
Üç Dönem Kesitinde Azerbaycan Tiyatrosu: Aydınlanma, Bağımsızlık ve Sosyalizm Evrelerine Bir Bakış (Ali Asker, Mahire Asker )
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Yıkılışı, Sovyet Düşünce Sistemi ve Kimliğinin Şekillenmesi (1920-1940’lı yıllar) (Şelale Memmedova)
Azerbaycan Düşünce Tarihinde Mirza Fethali Ahundzade (Ahundov) (1812-1878) (Yavuz Akpınar)
Hasan Bey Zerdabi, Maarifçilik Faaliyetleri ve “Ekinci” Gazetesi (Okan Yeşilot)
Türkleşmek, İslamlaşmak ve Avrupalılaşmak Yolunda Ali Bey Hüseyinzade (Alaattin Uca)
İki Devlette Bir Adam: Ağaoğlu Ahmed (Fahri Sakal)
Azerbaycan Türklerinin Milli Uyanış Hareketinde Hacı Zeynelabidin Takîyev (Ferhad Cabbarov)
Muasır Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Mimarı ve Kurucusu Mehmet Emin Resulzade (Aydın Balayev)
Rusya Müslümanları ve Azerbaycan Türklerinin Varoluş Mücadelesinde Alimerdan Bey Topçubaşov (1863-1934) (Cemil Hasanlı)
İstiklal Mücadelesine Adanmış Ömür: Nesib Bey Yusifbeyli (1881-1920) (Firdovsiyye Ahmedova)
Cumhuriyetin İlk Başbakanı Fethali Han Hoyski (1875-1920) (Firdovsiyye Ahmedova)
Mirza Bala Mehmetzade ve Bağımsız Azerbaycan Davası (Rafail Ahmedli)
Azerbaycan Türklerinin Düşünce Hayatında Üzeyir Bey Hacıbeyli’nin Rolü (Ali Asker)
Azerbaycan Şiirinde Bir Ekol: Ali Ekber Sabir (1862-1911) (Ali Erol)
Hürriyet Âşığı Mehemmed Hâdi’nin Hayatı ve Düşünce Dünyası (Mehdi Genceli)
Celil Memmedguluzade’nin (1869-1932) Yaşamı, Faaliyetleri ve Düşünce Dünyası (Elhan Necefov)
Ömer Faik Numanzade ve Azerbaycan Düşünce Tarihindeki Yeri (Nazım Muradov)
Ahmet Cevat’ın Düşünce Dünyası: Türklük, Vatan Sevgisi ve İstiklal Mefkûresi (İrfan Murat Yıldırım)
Milli Sanatkâr: Cafer Cabbarlı (1899-1934) (Asif Rüstemli)
Azerbaycan Romantizminin Parlak Yüzü: Hüseyin Câvid (1882-1941) (Şemil Sadıqov)

Ali Asker

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir