GÜRCÜSTAN TARİXİNDƏ İLK DƏFƏ HAZIRLANAN DİNİ XƏRİTƏLƏRİN TƏQDİMATI OLDU

Европейский Союз: ’’Мы должны прекратить импорт энергии в долларах.’’

CIA kalkışmasına derin devlet derin millet darbesi!

Zauresh Atakhanova; Enerji dediğimizde hemen aklımıza ekonomi geliyor

Sinan’ın Mirat-ı Hakikat’inde: ŞEHZADE ÖMER FARUK EFENDİ

Gündem 18 Şubat 2017
1.491

Son Halife Abdülmecid Efendi’nin tek oğlu, Vahdettin’in damadı. Üç kızı da böylelikle iki taraftan hanedan üyesi oluyor. Bu yüzden mi bilemem ama hanedan’ın fiziksel olarak diğer kollarına pek benzemiyorlar. Hanedanın en yakışıklı delikanlıları ve güzel kızları bu koldan gelmişler. Farklı bir genleri var sanki. Kızkardeşi Dürrüşehvar ile üç kızınının fotoğraflarını görürseniz hak verirsiniz. Akraba evliliği de fiziksel katkı yapmış gibi. Enteresan bir hayat çizgisi var. Resimde de belirtildiği gibi Avusturya’da asilzadeler okulu olarak adlandırılan okula gönderildi. Potsdam Askeri Akademisi’ni bitirdi. Veliahd Vahdeddin’in Alman İmparatoru II. Wilhelm’i ziyaretinde yaveri olan Mustafa Kemal Paşa ile aynı seyahatte arkadaş oldu. İstiklal Harbi’nde Anadolu’ya geçen hanedan mensubu olmasına rağmen İnebolu’dan geri çevrildi. Fenerbahçe’nin beş yıl kulüp başkanlığını yürüttü. Atatürk ile mektuplaştıkları bilinir ama sürgünden muaf tutulamamıştır. Sinan Çuluk

Resimaltı:
Osmanlı prensleri meyanında ilk defa Avrupa’da tahsil eden sima-yı necib
Şehzade Abdülmecid Efendi’nin mahdum-ı alileri olan Ömer Faruk Efendi geçen sonbahar Viyana’da Terezyanum Darülfünunu’na [Theresianum Academy] tahsile gönderilmiştir.

Yorumlar