KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Türkiye
  4. »
  5. Kafkassam başkanı Hasan Oktay 24 tv de darbeleri konuştu

Kafkassam başkanı Hasan Oktay 24 tv de darbeleri konuştu

Hasan Oktay Hasan Oktay - - 7 dk okuma süresi
284 0

Kafkassam başkanı Hasan Oktay Kanal 24 TV de Furkan Kaya’nın hazırlayıp sunduğu an ve zaman programına katıldı. Profesor doktor Süleyman Kızıltoprak da programın konukları arasında idi. Darbeler üzerine yapılan teferruatlı konuşmada Hasan Oktay cumhuriyetin kurucu değerleri üzerine vurgu yaparak bütün vatandaşların cumhuriyetin değerleri üzerinden ortak müşterek oluşturması gerektiğini ifade etti. Askeri darbenin bir dönem Moda olduğunu ifade ettikten sonra artık soğuk savaş dönemi bittiğini ve yeni dönemlerde askerin kışlada polisin karakolda olması gerektiğini ifade etti. Zaten bu gerçekleri de gören asker ve polis asli vazifelerine dönmüş olduklarını ifade etti. Bunun yanında askerin darbe yapmak potansiyelinin her geçen gün düşmesi asker üzerinden emellerini gerçekleştirme ihtimali azalan dış mihraklar milli iradenin tezahürünü anlayabilmek adına milletin içerisinden yaşattığı ve milletin en büyük arzusu olan askerin dindarlaştırılması hayalini istismar ederek Askeriye içinde örgütlenen adına feto denen yapının dış mihrakların tazyik ve teşviki hatta talimatıyla harekete geçerek askeri isyan teşebbüsünde bulunduklarını ifade etti. Cumhuriyeti kuran iradenin askeri ile olan ilişkisinden hareketle askerin durumdan vazife çıkararak rejimi koruma ve kollama görevini çoğu zaman abartıp darbe ustura gibi yöntemler ile milletin iradesine ipotek koymaya çalışılmıştır. Fakat askerin darbe yapma potansiyeli her geçen gün halkın gözünden düşünce sivil iradeyi milli iradeyi yönlendirmek törpülemek hatta yok etmek içinDindar görünümlü bir çeteyi harekete geçtim dış güçlerin Asıl gayesinin 27 Mayıs darbesinde Türkeş ve arkadaşlarının insiyatif kullanarak Amerika’nın yönlendirdiği darbeye karşı direndikleri için önce sürgüne gönderildi sonra da siyasette tasfiye etmek için ciddi anlamda bir ambargo ile karşılaştılar. Alparslan Türkeş ve arkadaşları Amerika’nın ordu üzerindeki etki ve tesiri çok iyi bildikleri için Orduda yeniden yapılanma gençlik ile ilgili milli hedefler ve Türkiye’nin Türk dünyası politikaları konusunda milli direniş ve duruş ülküsü oluşturdular.Bu hem Amerika hem İngiltere hem de nato için ciddi anlamda tehlike olarak görüldüğü için 12 Eylül darbesi Türkeş ve arkadaşlarına karşı yapıldı. Türkeş ve arkadaşları hapse edilince siyasetten el çektirilince Amerika bu boşluğu daha doğrusu darbe yapma ihtimalini engelleyen milli yapıya alternatif dini bir organizasyon olan fetoyu devreye soktu ve Türkeş’in bütün etki alanlarına vetoyu yerleştirdi. İşte milli iradeye karşı dış güçlerin dışardan müdahale ile askeri anlamda bir darbe girişimi halk tarafından gerekli desteği göremeyeceği endişesi ve korkusuyla Amerika dindarların içersinde yaşattığı feto organizasyonu ile hareket ederek milli iradeyi Devre dışı bırakmak için askeri isyana teşebbüs ettirdi. Türkeş ve arkadaşlarının Başlattığı milli Şahlanış hareketi Amerika tarafından dindar nesil yetiştiriyoruz teranesi ile Ürün kesilmeye çalışıldı. Türkiye için etkili oldu askeriye gençlik ve Türk dünyası artık Amerika tarafından fetoya emanet edilmişti. Dindar orada dindar nesil söylemi İslamcı camia tarafından çok hoş karşılandı ve fetoya ciddi anlamda bütün dini yapılar destek oldular. 15 Temmuz vakasından sonra bütün dini organizasyonlar yapılar fetoya bulaşmış yönlerini tasfiye ederek yeniden millileşme yeniden dindarlaşma yoluna gitmek zorundalar. Muhafazakar kesim cumhuriyetin kurucu değerleri ile barışa madıkları sürece feto misali bir çok darbe organizasyonu ile karşı karşıya kalabilir Buda önümüzdeki dönemde Türkiye’de dine karşı ciddi anlamda bir olumsuz hava oluşturur. Feto dindar halkı kandırdığı gibi dünyaya Türkçe öğretiyoruz diye Türkçe üzerinden bütün Türk dünyasını kandırdı. Oysa feto yurtdışında bütün okullarında İngilizce eğitim yaparak türkçeyi adeta yok olma noktasına getirmiştir. 2010lu yıllarda bırakın fetoyü eleştirmeye fetoya en ulu sözler söyleyen insanlar bir şekilde fetoya elini verip kolunu kurtulamamışlartır. Mesela bir çok siyasi figürün çocuğu feto okullarında okumak zorunda kalmıştır. Feto bu çocuklar üzerinden siyasilere ciddi anlamda Şantaj ve baskı yapmaktadır. Bugün siyaset tıkanma noktasına gelmişse bunun en önemli faktörlerinden biri de feto‘nun siyaset üzerindeki etkisi olarak söylemek mümkün.Mesela sınavlarda 500 tam puan çeken siyasilerin çocukları üzerinden o siyasilere ne tür baskılar yapılıyor bunu yakından takip etmek gerekir. Mesela feto tuvaletleri dahi imam atarken yükseköğretim kurumuna imam atamamış olması akla mantığa uyuyor mu. Kesinlikle uymuyor ama buradaki sömürü ve yüksek üretim grubundaki feto mensupları çok hassas çalışarak yurtdışında Türkçe eğitimi yasaklatan kararlar bile aldırtabiliyor. İşte kafkassam Başkanı Hasan Oktay’ın gene uğrak ifade ettiği bu konular Türkiye’nin ufkunu açması konusunda ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.
Emel Çelik kafkassam stajyer

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir