KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Rand ortadoğu raporu 1

Rand ortadoğu raporu 1

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 10 dk okuma süresi
337 0
rant

Biden’in iktidara gelmesi ile birlikte gölge CİA-RAND Corporation’in ‘Orta Doğu’da ABD Stratejisini Yeniden Tasarlamak’ raporu yayınlanmıştır. RAND Corporation, ABD ordusu bünyesinde analiz ve araştırma temelinde, dünya siyasetine yönelik politikalar üreten bir yapıdır. Bu bağlamda ABD’de yeni hükümetin Orta Doğu’da nasıl politika sürdüreceğini anlamak açısından rapora göz atmakta fayda var. Raporun ana tezleri aşağıdaki gibidir.
– Genel olarak, bölgedeki uzun süredir devam eden ABD politikalarının, temel ABD çıkarlarını karşılamada ve yeni bölgesel gerçeklere ve stratejik zorunluluklara uyum sağlamada büyük ölçüde yetersiz kaldığını görüyoruz.
– ABD’nin Orta Doğu’da daha etkili ve daha az maliyetli politikaları sürdürebilmek için, tehdit temelli ve askeri odaktan hem ortaklara hem de düşmanlara karşı uzun vadeli bir yaklaşıma stratejik bir geçiş yapmak lazım. Bu yaklaşım diplomasiye, ekonomiye, gençliğe ve gelişmiş yönetişime yapılan yatırımlara öncelik vermeli.
– Amerikalılar Ortadoğu’dan yoruluyor. Son yirmi yılda yaşanan maliyetli savaşlar, ülke içindeki ekonomik ve sosyal baskılar ve rekabet eden dış politika öncelikleri, ABD’nin bu bölgedeki devam eden angajmanı hakkında yeni tartışmaları tetikledi.
– İddialı bir Rusya ve yükselen bir Çin, Amerikalıların refahını doğrudan etkileyen küresel zorluklar (salgınlar ve iklim değişikliği gibi) ve ABD’nin Orta Doğu petrolüne olan bağımlılığının azalmasıyla, siyasi yelpazedeki sesler “Neden Orta Doğu ile uğraşıyorsun?” diye soruyor.
– Bununla birlikte ABD angajmanının devam etmesi için birkaç neden var. Bu bölgeden çıkmaya devam eden çatışmalar ve istikrarsızlık Amerikalılara, Avrupa ve Asya’daki yakın müttefiklere doğrudan zarar verebilir. ABD’nin enerji bağımsızlığının artmasına rağmen, Orta Doğu küresel petrolün önemli bir kaynağı olmaya devam ediyor. Dünya ticaretinin yüzde 13’ü Süveyş Kanalı’ndan geçiyor.
– Soğuk Savaş döneminde ve 1990-1991 Körfez Savaşı sonrasında tasarlanan yardım paketleri, bölgesel ortaklıklar ve giderek daha iddialı olan Arap Körfezi ortaklarına devasa silah sevkiyatları bölgesel istikrarı sağlamıyor. Düşmanları yenme ve Orta Doğu’da Amerika’nın üstünlüğünü sağlama girişimleri uygulanabilir hedefler değil.
– İran tehdidine orantısız bir şekilde odaklanması, diğer bölgesel zorlukları kontrol altında tutmasına mal oldu.
– Askeri güç araçlarına olan yoğun bağımlılık, bölgesel çatışmayı azaltmaktan ziyade artırıyor.
– Gözden geçirilmiş bir bölgesel stratejinin en temel yönleri, ABD ilişkilerinin yalnızca liderlerinin değil bölge halkının ihtiyaçlarını da hesaba katacak şekilde yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Ayrıca, bölgenin geleceğine yönelik ekonomik ve diplomatik yatırımlar lehine ABD’nin askeri araçlara bağımlılığını azaltmayı da gerektiriyor.
– Çatışmalar da ortaklarımızın çıkarlarına hizmet etmemektedir. Çatışmalar istikrarsızlığı artırır ve acil iç reform gündemlerinden uzaklaşan kaynakları emer.
– ABD’nin askeri güç varlığı, çatışmayı bariz bir şekilde azaltma ve istikrarı artırma derecesi ile sınırlandırılabilir. Böyle bir angajman tam bir geri çekilmeyi değil daha küçük bir ABD askeri varlığını gerektirir. ABD’nin Orta Doğu stratejisi, sadece kuvvet varlığına odaklanarak tehditleri yönetmekle sınırlı olmamalı.
– Ortaklıkları desteklemek için ABD yardımının büyük bir kısmı, Arap-İsrail barışı sağlamayı hedefleyen finansal yardımına dayanmaktadır. 2019’da küresel olarak paylaştırılan 6 milyar doların yüzde 81’i İsrail, Mısır ve Ürdün’e gitti. Mısır ve Ürdün’ün İsrail ile barış anlaşmaları yaptıkları dönemde bu formül belki daha anlamlıydı. Bu mantık bugünün bağlamında uygun görünmüyor.
– Körfez ülkelerine de silah satışı yoluyla öncelik tanınmaktadır. İki Arap Körfezi ülkesi, Suudi Arabistan ve BAE, silah alımlarında diğerlerini geride bırakıyor. Bununla birlikte ABD’den yüksek düzeyde güvenlik yardımı alan birçok ABD’li ortağın, terörist tehditlerle başa çıkmada etkili olduğu kanıtlanmamıştır. ABD askeri satış ve finansman programlarının doğası, terörle mücadele hedefleri için pek uygun değildir. Örneğin, Mısır’a yapılan dış askeri yardımın çoğu, savaş uçakları ve tanklar gibi üst düzey konvansiyonel silahlara yatırıldı. Amerika Birleşik Devletleri, güvenlikle ilgili olmayan yatırımlara da yeterince öncelik verilmemiştir.
– İran, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki en büyük düşmanıdır, ancak gücü geleneksel olarak inanılandan daha sınırlıdır. İran’ın düşük konvansiyonel askeri kapasite, az müttefiklere sahip olması, yumuşak gücün zayıflaması ve içerideki sosyoekonomik baskıları İran’a karşı daha başarılı bir şekilde kullanılabilir. Bununla birlikte, mevcut ABD politikaları, gerçek İran tehdidinin seviyesi ve kaynaklarıyla eşleşecek şekilde ayarlanmamıştır. ABD’nin Basra Körfezi’ndeki öncelikli olarak İran’ı hedef alan caydırıcılık misyonları, bölgedeki diğer ABD’nin operasyonlarının çok ötesinde. Tek başına ekonomik baskı – özellikle tek taraflı yaptırımlar – İran’ın nükleer programını veya istikrarı bozan bölgesel faaliyetlerini dizginlemede başarılı olamadı. Daha fazla baskının teslimiyete, rejim değişikliğine veya rejimin çökmesine yol açacağına dair umutlar gerçekleşmedi. İslam Cumhuriyeti, kötüleşen ekonomik koşullar ve toplumsal huzursuzluk karşısında dirençli olduğunu kanıtladı ve iç zorlukları etkili ve şiddetli bir şekilde bastırdı.
– İran tarafından çeşitli derecelerde desteklenen Şii milis gruplarının yol açtığı istikrarsızlığı kontrol altına almak için, faaliyet gösterdikleri bölgelerde meşru güvenlik güçlerinin desteklenmesini gerektiriyor.
– Rusya ve İran’ın desteğiyle Esad rejimi ülkenin büyük bir kısmının kontrolünü pekiştirirken, birbirini izleyen iki ABD yönetimi Suriye’ye barış getirmeyi başaramadı. İç savaşın insan bedeli olağanüstü derecede yüksek. Savaş ayrıca IŞİD’in gelişmesine izin veren ve Avrupa’ya kitlesel bir göç çıkışına katkıda bulunan bir boşluk yarattı.
– IŞİD’in kalıcı olarak yenilmesi, IŞİD’in güvenli limanının yeniden ortaya çıkmasını önlemek için Suriye’nin doğu yarısındaki güçlü yönetişime ve güvenliğe bağlıdır.
– Irak, istikrara kavuşmak, yönetimi iyileştirmek ve İran’ın müdahalesine direnmek için mücadele ediyor; başarısı, IŞİD’in uzun vadeli yenilgisi ve genel bölgesel istikrar için kritiktir.
– Orta Doğu’da artan angajmana rağmen, hem Çin hem de Rusya sınırlarla karşı karşıyadır. Çin’in İran ile yatırım, inşaat projeleri ve potansiyel olarak güvenlik işbirliğini genişletmeye olan ilgisi, Arap Körfezi ortakları ve İsrail ile iyi ilişkiler sürdürme ihtiyacından etkileniyor. Rusya, Suriye’ye 2015 müdahalesinden beri zafere ulaşamadı. ABD ve Türkiye gibi bölgesel güçler, savaş Rusya’ya önemli kazançlar getirmiş olsa bile, Esad’ın iktidarını pekiştirme ve ülkeyi yeniden inşa etme hedeflerini zorlaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefikleri de daha iyi bir ürün sunuyor: Orta Doğu ihracatı için bir pazar ve çok ihtiyaç duyulan ekonomik ve yönetişim reformları için teknik yardım. Bu konuda Çin ve Rusya çok az yardım sunabiliyor. Bunun için, Orta Doğu ülkeleri Batı’ya – Amerika Birleşik Devletleri, müttefikleri ve ortakları ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi hakim oldukları çok taraflı kredi kurumlarına yönelmelidir.

Kafkassam
Devam edecek

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir