Rusiya hərbi təlimlərnən Azərbaycana mesaj verir?

ViRÜSÜN BÜYÜĞÜ HEYBEDE

Azerbaijan, On Syria, Walking Tightrope Between Russia And Turkey

Suriyada sülh ümidləri kimə bağlıdır?

Etem Coşkundan MERAKLISINA : Masumâne bir sual

Gündem 22 Mart 2017
592
MAKEDONYA'DA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Tarihlerimizde Osmanlı Devleti arması ya da Osmanlı arması, ilk defa Kırım Harbi sırasında 1856 yılında Kraliçe Victoria tarafından İngiliz tasarımcı Prens Charles Young ismindeki arma uzmanına hazırlattırılmış ve Sultan II. Abdülhamid zamanında da (17 Nisan 1882) son şekli verilerek yürülüğe girer ”
Şeklinde bilgi verilir.
***
Peki ;
Akademik bilgi olarak kayıtlara geçen bu tarihten 67 sene evvel yani 1218 ( 1803) yılında basılan Atlas-ı Cedid’in ilk sahifesinde
görülen Tuğra ,top, tüfek, kargı, mızrak, bayrak, kös, tabl figürler ” Arma ” değil de nedir ?
Bu bir Devlet arması olup yenileşme döneminin bazı teknik ve askerî talim ,matematik, geometri ve dinî mahiyetteki gibi kitapların da ilk sahifelerine basılmıştır.
1803 yılında tasarımı yapılıp kitapların ilk sahifelerine veya ser-levhalrına konulan bu form zaten kullanılıyor iken, İngiliz tasarımcı Prens Charles Young Efendi neyin tasarımını yapmıştır, merak konusudur doğrusu ?
Herhalde savaş araçları ile kenar süsü yapılmaz.
…………..
İslam Coğrafyasında basılmış ilk atlas olma özelliğini taşıyan bu çok nadir eser, Sadece Elli ( 50) adet basılmıştır.
Etem Coşkun

Yorumlar