MERAKLISINA : [Bugün de İstiklâl Savaşı Madalyalı Gâzi Dedem COŞKUNOĞLU Aslan Bey

Hallyu 한류 Popüler kültürün yeni ateşi (Hallyu 한류) ile yanıp tutuşan bir gençlik…

Պատմաբան.«Որոշ երկրներ խնդիր են դրել սրել իրավիճակը Միջին Ասիայում»

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden Fetö’nün altın çocuğu Zeki Güven’in ölümüne Ergenekon ve Balyoz kumpası!

KADİR GECESİ KUT-LAMASI VE DUASI

Gündem 22 Haziran 2017
584

Yüce Allah, Kur’an’ı Kerim’i nazil kıldığı bu mübarek gecelerde İslam dünyasına ve Türkiye’ye hayır ve mutluluklar getirsin. İslam dünyasının ve ülkemizin aklını başına almasına vesile olsun. İlimden, akıldan, irfandan, ahlâkî erdemlerden ve adaletten ayırmasın. Her türlü mürekkep ve mürekkep olmayan cahilden, hasetçiden, gıybetçiden, iftiracıdan, fitneciden, gammazcıdan, şekilciden, hırsızdan, rüşvetçiden, yalancıdan, bağnazdan ümmet-i Muhammed’i korusun. Kur’an’ın indiği bu gecelerin hürmetine cahilce ve aymazca, anlayamazsınız diyerek, Müslümanları Kur’an-ı Kerim’den uzaklaştırmaya çalışanlardan, tercümesi Kur’an değildir deyip anlamaksızın ve düşünmeksizin okutturmaya çalışanlardan, din madrabazlarından, din tüccarlarından, kör taklitçilerden, atalarının küllerini ellerine yüzlerine sürmeyi, onlara adeta tapmayı din zanneden ahmaklardan ve dahi bunlara müsavi bilim ve devrim yobazlarından İslam alemini ve ülkemizi uzak eylesin.
Kur’an’ın sadece Peygamberimize ve sahabeye nazil olduğunu ve yalnızca onlar tarafından anlaşılabileceğini vehmedip onun anlam dolu mesajlarını bir döneme hasredenlerden, böylece onun evrenselliğine halel getirenlerden, onu tebliğ etme acizliği gösterenlerden ve bunu da onu yüceltmek adına yapan din-i-darlardan hepimizi korusun. Kur’an’ın hem Müslümanları hem de Müslüman olmayanları hidayete erdirici özelliğini sadece onun makamlı okunuşuna, hıfzına ve yüzünden okunuşuna hapsedenlere akıl ve izan versin. Kur’an’ı asrın idrakiyle anlamamakta ısrar eden, hayattan, insandan ve de akıldan koparanlardan bu ümmeti kurtarsın, bu kişileri ıslah etsin.
Yüce Allah, Kadir gecesi hürmetine; Kur’an’ı anlamaya, akletmeye ve yorumlamaya dönük her çaba gösterenin, çabasını feyzlendirsin, bereketlendirsin. Bu gayretkeş Müslümanların samimi kalpten her akledişlerinin, anlamalarının ve yorumlamalarının her zaman tazelenmesine imkan versin. Bizlere vahyettiği akıl ile, yine O’nun vahyi olan alemi ve bu mübarek gecede indirdiği Kur’an’ını anlamayı nasip etsin. En kısa zamanda yeni Maturidiler, Ebu Hanifeler, Şafiiler, Malikiler, Yeseviler, İbn Sinalar, Farabiler ve Biruniler yetiştirmeyi nasip etsin. Kadir gecesinin sabahı gibi Müslümanları cehalet, taklit ve akılsızlık karanlıklarından KUT’lu aydınlıklara, KUT’lu saadetlere eriştirsin.
Allah her şeye KADİR’dir.
İbrahim Maraş

Yorumlar