Şam yönetimi ABD’ye dava mı açacak?

İran’da Halk Hareketi: ABD ve Rejimin Senaryosu

Yunanistan ile Navtex Krizi ve Çözüm

Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами

Etem Coşkundan MERAKLISINA

Gündem 26 Mayıs 2017
425
MAKEDONYA'DA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Gündelik hayatımızda kullandığımız veya Osmanlıca metin okumalarında rastladığımız bazı deyimler.

YÂD [ياد ] Farsça : Anmak, hatırlamak.
DEST [دست ] Frasça : El

Lades değil YADDEST : Elele tutuşularak yapılan sözleşme, kavilleşmeyi hatırlamak.

DER BE DER [ در بدر ] Kapı kapı. dolaşan, perişan anlamında kullanıyoruz.

BÂDE : [باده ] Şarap
ÇAĞIR-ÇAKIR [چاغير – چاقير ] : Çağatayca İçki.
ÇAKIR-KEYF : [ چاقير- كيف ] İçkili, serhoş anlamında.
——————————–
.
DER [ در ] : de, da
AGUŞ [ ] : Kucak
DER-AGÜŞ [ در- آغوش ] : Kucakta
———————
DER : [در ] de , da.
DEST : [ دست ] El.
DERDEST : Elde etmek, ele geçirmek, yakalamak.
————————-
DER :[در ] De , da
UHDE [عهده ] Alınmış, üste alınmış üstte.
DERUHDE [ در- عهده ] : Görevi üzerine almak.
——————————-
DER [ در ] : De, da
KENAR [ كنار ]
DER-KENAR : [در- كنار ] Kenarda, kenarında.
—————————–
DER-MANDE [ درمانده ]: Kapıda, dışarıda kalmış.Istılahta ise; Arta kalan anlamında
—————————–
DER-ANBAR [ درآنبار ] : Anbara konmuş, anbarda, anbar edilmiş.
—————————–
Ayrıca:
BUHURDANLIK değil, BUHURDÂN
ÇAYDANLIK değil , ÇAYDAN,
ŞAME-DÂN …….., ŞAMDAN
HANEDÂNLIK değil HANEDÂN [ Maalesef bir tarih Profesörü hâlâ Hanedânlık diyebiliyor ] Etem Coşkun

Yorumlar