Emanullah Han Öncülüğünde Bağamsızlık ve Reform Hareketleri (1919-1929)

Kudüs krizi nelere yol açabilir?

Elon Musk’ı Devlet Başkanımın Elini Neden Sıktı?

Bu il Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi olacaq

Etem Coşkundan MERAKLISINA

Gündem 26 Mayıs 2017
397

Gündelik hayatımızda kullandığımız veya Osmanlıca metin okumalarında rastladığımız bazı deyimler.

YÂD [ياد ] Farsça : Anmak, hatırlamak.
DEST [دست ] Frasça : El

Lades değil YADDEST : Elele tutuşularak yapılan sözleşme, kavilleşmeyi hatırlamak.

DER BE DER [ در بدر ] Kapı kapı. dolaşan, perişan anlamında kullanıyoruz.

BÂDE : [باده ] Şarap
ÇAĞIR-ÇAKIR [چاغير – چاقير ] : Çağatayca İçki.
ÇAKIR-KEYF : [ چاقير- كيف ] İçkili, serhoş anlamında.
——————————–
.
DER [ در ] : de, da
AGUŞ [ ] : Kucak
DER-AGÜŞ [ در- آغوش ] : Kucakta
———————
DER : [در ] de , da.
DEST : [ دست ] El.
DERDEST : Elde etmek, ele geçirmek, yakalamak.
————————-
DER :[در ] De , da
UHDE [عهده ] Alınmış, üste alınmış üstte.
DERUHDE [ در- عهده ] : Görevi üzerine almak.
——————————-
DER [ در ] : De, da
KENAR [ كنار ]
DER-KENAR : [در- كنار ] Kenarda, kenarında.
—————————–
DER-MANDE [ درمانده ]: Kapıda, dışarıda kalmış.Istılahta ise; Arta kalan anlamında
—————————–
DER-ANBAR [ درآنبار ] : Anbara konmuş, anbarda, anbar edilmiş.
—————————–
Ayrıca:
BUHURDANLIK değil, BUHURDÂN
ÇAYDANLIK değil , ÇAYDAN,
ŞAME-DÂN …….., ŞAMDAN
HANEDÂNLIK değil HANEDÂN [ Maalesef bir tarih Profesörü hâlâ Hanedânlık diyebiliyor ] Etem Coşkun

Yorumlar