Турция будет иметь право голоса в торговле природным газом

“Batı’nın ipiyle asla kuyuya inilmemesi gerektiğini görmüş olduk”

Moskova Belediyesi Milletler Evi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.yılı kutlandı

Dünya ticaretinin seyri değişti!

Zeytin Dalı Harekâtı”nın Başarısının Altında Yatan Nedenler

Gündem 19 Mart 2018
198


1. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı”nın bugün 59. günü ve Afrin şehir merkezinin kontrolü Türk ordusu tarafından sağlanmış durumda. Türk ordusu “Zeytin Dalı Harekâtı”nın tamamında sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için olağanüstü çaba harcamış ve harcamaya da devam etmektedir. Bütün planlama ve icranın önemli bir tahdidi “sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi”dir. Buna karşılık PYD/YPG/PKK terörist unsurları Afrin’de bulunan siviller üzerinde ciddi baskılar oluşturarak sivilleri kalkan olarak kullanmaya çalışmıştır. Fakat Türk ordusu karşısında daha fazla dayanamayan teröristler Afrin’i boşaltmış, kalanlar da etkisiz hâle getirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerin ifadelerinden anlaşıldığı kadarı ile PYD/YPG/PKK terörist unsurların üstün teknolojiye sahip moral gücü yüksek Türk ordusunun gücü karşısında dayanması mümkün olmamıştır ve bundan sonra yapılacak harekâtlarda da bu mümkün değildir. Türk ordusu şimdi Afrin şehir merkezine teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mayınları temizleyecek ve mültecilerin evlerine dönmesi için gerekli ortamı oluşturacaktır.
2. Afrin’de meskun mahal harekâtı başlayınca alanda Nusaybin, Sur ve Yüksekova’da başarılı meskun mahal harekâtı yapan unsurlar devreye girmiştir. Askerî harekâtlar içerisinde en zorlu ve karmaşık bileşenlere sahip harekât türü şüphesiz meskun mahal harekâtı. Bu harekât esnasında kayıpların olması askerî açıdan değerlendirildiğinde normal. Fakat Türk ordusunun bu konudaki tecrübesi tartışmasız. Türk Komandolarının, Türk Özel Kuvvet Unsurlarının, Türk Jandarma ve Polis Özel Harekât Birliklerinin yetenekleri bu harekâtın başarı ile bitirilmesinin en önemli sebebidir. Hatta bu unsurlar müteakip harekâtları da icra edebilecek imkân ve kabiliyetlere hâlihazırda sahiptir. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Bu vesile ile sahada terörle mücadele eden kahraman askerimize, jandarmamıza ve polisimize başarılar diliyor ve onları Allah’a emanet ediyoruz. Bu kahramanlarımız büyük Türk milletinin gönlünde çoktan yerlerini almışlardır.
3. “Zeytin Dalı Harekâtı” başlamadan önce bu harekâtın başarıya ulaşamayacağı, Türk Ordusunun Afrin’de bataklığa saplanacağı, birçok şehitler verileceği yönünde çeşitli çevrelerden askerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek bir dizi haksız eleştiriler yapılmıştır. Türk milletinin desteğini alan Türk ordusu Afrin bölgesinde başarılı bir harekât icra etmiştir. Kısa bir süre içerisinde Afrin bölgesinin tamamı teröristlerden temizlenmiştir. Harekât boyunca sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için büyük bir dikkat gösteren Türk ordusu diğer ülke orduları ile arasındaki farkı ortaya koymuştur. Türk ordusu tarihte olduğu gibi bugün de gittiği her yere barış, güven ve huzur götürmektedir.
4. Hem “Fırat Kalkanı” hem de “Zeytin Dalı” harekâtlarında Türk ordusunun göstermiş olduğu bu başarı haksız eleştiri sahiplerini ve düşmanlarımızı üzmüş görünmektedir. Bizim için beklenen onlar için ise beklenmeyen bir sonuçtur. Bu başarılı harekâtların devamı da gelecektir. Bu başarının altında birçok görünen ve görünmeyen neden vardır.
a. Öncelikle Türk ordusunun icra etmiş olduğu bu harekât ülkenin güvenliğini sağlamak maksadıyla haklı olarak yapılmıştır ve uluslararası hukuka dayanan meşru bir harekâttır. Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi için bu harekât icra edilmiştir. Türkiye Suriye’deki diğer aktörler gibi binlerce kilometre öteden gelip bölgede jeopolitik çıkar peşinde olan bir ülke değildir.
b. Bu başarının altında yatan bir diğer neden ise sahada operasyonel faaliyet icra eden askerin moral ve motivasyonunun yüksek seviyede olmasıdır. Türk askeri vatanının güvenliğini sağlamak için bu harekâtı düzenlediğinin bilincindedir. Bu bilinç en önemli motivasyon kaynağıdır ve bu bir vatan savunmasıdır. Ağır arazi ve hava şartlarına rağmen Türk askerinin moral, motivasyon, azim ve kararlılığı artarak devam etmektedir. Asker arasındaki silah arkadaşlığı duygusu çok yüksektir.
c. “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başarısının ardındaki en önemli etken hiç şüphesiz büyük Türk milletinin ordusuna ve devletine olan olağanüstü desteğidir. Basın yayın organları ve sosyal medyadan bu desteğe açıkça şahit olmaktayız. Askere destek vermek için konvoylar halinde sınıra giden vatandaşlarımız, harekât bölgesine giden askerlerimizi uğurlamak için toplanan kalabalıklar, operasyondaki askerlere mektup yazan öğrenciler, operasyondaki askere hazırladıkları yemekleri ve ördükleri atkı ve eldivenleri duygu dolu mesajlarla yollayan kahraman Türk kadınları gibi birçok olaylara şahit oluyoruz. Kısacası görüyoruz ki tarihsel niteliklere sahip ordu-millet anlayımış ve milli şuurumuz canlılığını korumaktadır. Türk Milletinin ordusuna güveni tamdır. Türk ordusu da milletinin emrindedir.
d. Türk ordusu terörle mücadele harekâtlarını Türk Jandarma ve Polis Özel Harekât unsurları ile birlikte icra etmektedir. Asker-Jandarma-Polis arasındaki silah arkadaşlığı ve beraber omuz omuza mücadele etmenin sonucunda oluşan maneviyat da bu başarının en önemli bileşenidir. Bu güvenlik güçlerimizin yanında yer alan Geçici Köy koruyucularımızı da burada ifade etmeliyiz. Bu birliktelik Türkiye’nin teröre karşı mücadelesinin topyekun bir mücadele olduğunu göstermektedir.
e. “Zeytin Dalı Harekâtı” ve “Fırat Kalkanı Harekâtı” çok detaylı ve titiz bir planlama üzerine icra edilmiştir. Bu hazırlık şüphesiz icra edilen bu harekâtların başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Türk ordusunun terörle mücadele ve meskun mahal operasyonlarındaki tecrübesi hiçbir orduda bulunmamaktadır. Bu tecrübe hem planlamada hem de icrada kendini göstermektedir.
f. Sahada Türk ordusunun gösterdiği başarı diplomatik alanda yapılan ciddi çalışmalarla da desteklenmektedir. Harekât öncesi, esnası ve sonrasında Türk Dışişleri Bakanlığının ve ilgili birimlerin icra ettikleri diplomatik faaliyetler ve girişimler askerî harekâtla uyumlu bir şekilde devam etmektedir. Diplomatik alandaki çabalar sahadaki operasyonları kolaylaştırmakta, sahadaki askerî başarılar diplomatik faaliyetleri desteklemektedir. Bu uyum gerçekten takdir edilmesi gereken konudur.
g. Bununla birlikte yeni nesil savaş stratejilerinin bir gerekliliği olarak operasyon alanında AFAD, Kızılay vb. kurumların aktif faaliyetleri askerî harekâtın üzerinde bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Bu kurumların faaliyetleri askerî harekâtın başarısında önemli bir yere sahiptir. Operasyon sonrası sahanın yeniden inşası, yaşamın normale döndürülmesi, mültecilerin evlerine dönmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok faaliyetler bu kurumlarımız tarafından icra edilmektedir. Bu kurumlarımız aynı zamanda ordunun lojistik desteğinin bir parçasını da oluşturmaktadır. TSK ile birlikte AFAD, Kızılay gibi kurumlarımızın birlikte çalışabilirlik tecrübeleri artmıştır. Bu durum ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe yöneltilmesini yani stratejinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Bu gayret birliği başarının önemli bir parçasıdır.
h. “Zeytin Dalı Harekâtı” ve yapılan/yapılacak diğer harekâtlarda Türk istihbarat teşkilâtının harekât öncesi/esnası/sonrasındaki faaliyetleri harekâtın en önemli parçasını oluşturmakta ve başarının anahtarı konumunda bulunmaktadır. Türk istihbarat teşkilâtının başarısı doğrudan askerî harekâtın başarısına ve diplomatik faaliyetlerin şekillenmesine etki etmektedir. Kısacası güvenlik birimleri, istihbarat teşkilâtımız ve dışişleri bakanlığımız arasındaki uyum çok önemlidir.
i. Harekâtın başarısının altında yatan temel nedenlerden biri de 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türk ordusunda ve kurumlarında bulunan gayri milli unsurların temizlenmesi ve bu kurumlarımızın milli çıkarlarımızı ve değerlerimizi koruyacak şekilde millileştirilmesidir. Kısacası kurumlarda yapılan FETÖ temizliği çok önemlidir ve bu konudaki kararlılık tavizsiz sürdürülmelidir.
j. “Zeytin Dalı Harekâtı” ve yapılan diğer harekâtların başarısının altında yatan önemli bir faktör de Türk savunma sanayisinin millileşmesi ve bu alanda yaşanan gelişmelerdir. Operasyon alanında kullanılan silah, teçhizat, mühimmat, malzeme, araç ve gereçlerin büyük oranda yerli üretime dayanması dışa bağımlılığı azaltan faktördür. Özellikle ATAK helikopterleri, silahlı ve silahsız İHA’lar, Fırtına obüsleri harekâtın başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yerli üretim Mehmetçik piyade silahının asker tarafından kullanılmaya başlanması askerler üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Asker artık şunu bilmektedir ve ifade etmektedir “benim devletim bana kendi ürettiği silahı vermektedir.” Bu olağanüstü bir durumdur ve bunu ancak sahada savaşan asker anlayabilir.
k. “Zeytin Dalı Harekâtı” ve yapılan diğer harekâtların başarısının altında birçok neden daha sıralayabiliriz. Bizim kanaatimiz şudur ki; bu başarının altında yatan en önemli ve birinci faktör güçlü ve istikrarlı bir liderlik konusudur. Kurumlar arasında uyumun sağlanması ve kurumların başarılı bir şekilde yönetilmesi, strateji ve politikaların belirlenmesi ve uygulanması, uygulamadan doğan hataların tespiti ve düzeltilmesi, gerekli tedbirlerin alınması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, önceliklerin belirlenmesi, diplomatik faaliyetlerin yönlendirilmesi ve diplomatik faaliyetlere gerekli zamanda gerekli girdilerin yapılması güçlü bir liderliğin temel paydaşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Jeopolitik durum açısından böylesine hassas bir dönemde Türkiye güçlü ve istikrarlı bir liderliğe sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği başarının birinci ve en önemli faktörüdür.
l. “Zeytin Dalı Harekâtı” bir terörle mücadele harekâtıdır. Bu harekât bölgede bulunan ve ülkemizi tehdit eden bütün terörist unsurlara karşı icra edilmiştir ve edilmektedir. PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri bu harekâtın hedefindedir. Türkiye’nin bu haklı ve hukuka dayanan mücadelesinin karşısında yer alan aktörler; bu harekâtın Türk-Kürt çatışması şeklinde algılanması için ellerinden geleni yapmışlar ve yapmaya da devam etmektedirler. Fakat harekât öncesinde ve esnasında bütün iç ve dış provokasyonlara rağmen bu hain odaklar emellerine ulaşamamışlardır. Bu harekâtın bir Türk-Kürt çatışması olmadığını bunun bir terörle mücadele harekâtı olduğunu ülkemizde yaşayan hem Türk hem Kürt kökenli vatandaşlarımız aldıkları tavırlarla göstermişlerdir. Bu milli birlik ve beraberlik ruhu ve tavrı harekâtın başarı ile devam etmesinde önemli bir yere sahiptir. Afrin ve diğer bölgelerde PKK/PYD/YPG terörist unsurların yapısına baktığımızda içinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş marjinal Marksist yapıların da olduğu görülecektir. Bununla birlikte bu terör örgütü içerisinde daha önce çeşitli terör örgütü saflarında çatışmış paralı silahlı teröristlerin olduğu da görülmektedir. Bunların hiçbirisi Kürt değildir. Bugün Türk ordusunun karşısında yer alan PKK/PYD/YPG’li teröristler karmaşık ve kozmopolitik bir yapıdır.
“Zeytin Dalı Harekâtı”, “Fırat Kalkanı Harekâtı”nın devamı niteliğindedir ve ikinci adımı oluşturmuştur. Üçüncü ve dördüncü adımlar da gelecektir. “Zeytin Dalı Harekâtı” başarı ile sonuçlanınca Suriye’de etkin olan aktörler yeni bir durum değerlendirmesi yapacaklardır. Bunun ardından diplomatik temaslar hızlanacak ve müzakere süreci olacaktır. Türkiye’nin duruşu nettir. Türkiye’nin amacı ülkesini doğrudan tehdit eden terör belasından kurtulmaktır. Bunun için askerî seçenekler de dahil her türlü seçenek masada olacaktır. Eğer terörist unsurlar Suriye ve Irak’ı terk etmezlerse Türkiye gerekli müdahaleyi yapacaktır. Bu konuda kararlılık devam etmektedir ve etmelidir. Her şeyden önce bu mücadele Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkıdır.
Dr. Ufuk Cerrah – KAFKASSAM Uzmanı

Yorumlar