KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Yusuf Hasani: “NÜFUS SAYIMI 2021” YASASI ve NELERİ ÖNGÖRDÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yusuf Hasani: “NÜFUS SAYIMI 2021” YASASI ve NELERİ ÖNGÖRDÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 11 dk okuma süresi
304 0

Kuzey Makedonya’da nüfus sayımı
(Not: Yazı metninde kullanılan “DİK” Devlet İstatistik Kurumu’dur)
1️⃣ Nufus sayımında alınan veriler ne amaçla toplanır❓
▶️ Gelişimsel politikalar üretmek,
▶️ Makro-ekonomik planlamalar,
▶️ Bilimsel ve diğer araştırmalar,
▶️ İstatistiksel veriler elde etmek.
2️⃣ Nüfus Sayımı hangi tarihlerde gerçekleşecek❓
▶️ Nufus sayımı 1 Nisan ile 21 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
▶️ Alınacak veriler son olarak 31 Mart 2021 (saat 24:00) tarihlidir.
3️⃣ Nüfus sayımı esnasında sahada ki verilerin toplanmasında ek olarak değişik devlet kurumlarındaki mevcut veriler de karşılaştırılmalı yöntemle kullanılacaktır.
Bu kurumlar:
▶️ İç İşleri Bakanlığı,
▶️ Kamu Yönetimi ve Bilişim Bakanlığı,
▶️ Eğitim Bakanlığı,
▶️ Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
▶️ İş ve İşçi Kurumu,
▶️ Vergi Dairesi,
▶️ Emeklilik Fonu,
▶️ Sicil Dairesi,
▶️ Tapu ve Kadastro Kurumu,
▶️ Devlet İstastistik Kurumu (DİK).
4️⃣ Nüfus sayımında kapsanacak kişiler kimlerdir❓
▶️ Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olup, yaşam yeri olanlar ve yaşam yeri olan ancak sayım esnasında yurtdışında bulunan vatandaşlarımız.
▶️ Bu kişilerin yaşam alanları.
▶️ Ev ve diğer yaşam alanları.
5️⃣ Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ne şekilde nüfus sayımına dahil edileceklerdir❓
▶️ Kuzey Makedonya vatandaşı olan fakat nüfus sayımı esnasında, belirli sebeplerden dolayı yurtdışında bulunan vatandaşlar için gereken bilgileri bu kişi hakkında bilgi sahibi olan bir yakını sağlayabilir. Bu bilgileri sağlayan kişinin vatandaşlık numarası gereklidir (EMBG).
▶️ Kuzey Makedonya vatandaşı olan fakat nüfus sayımı esnasında, belirli sebeplerden dolayı yurtdışında bulunan vatandaşlar için özel olarak, 1 Mart- 21 Nisan 2021 tarihleri arasında, Devlet İstatistik Kurumu’nun web sitesinde (https://www.stat.gov.mk) özel bir aplikasyon sağlanacak ve bu kişiler kendi verilerini bu aplikasyon üzerinden yükleme şansına sahip olacaklardır.
▶️ Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız, bu web sitede kayıt yaptırıp ardından gereken bilgileri doğru düzgün bir şekilde yükleyerek, Devlet İstatistik Kurumuna elektronik olarak göndermek zorundadırlar.
6️⃣ Nüfus sayımı esnasında toplanan verilerin içeriği nelerdir❓
▶️ Coğrafik özellikler
▶️ Demografik özellikler
▶️ İktisadi (Ekonomik) özellikler
▶️ Eğitim özellikleri
▶️ Göç özellikleri
▶️ Etnik özellikler (Milli mensubiyet)
▶️ Kültürel özellikler
▶️ Dini özellikler (Dini mensubiyet)
▶️ Еngelli olma özellikleri de kapsanacaktır.
7️⃣ Nüfus sayımı organizasyonu ne şekilde olacaktır❓
▶️ Nüfus sayımının gerçekleşmesi için toplamda #50SayımBölgesi ve onların çalışma mekanları sağlanacaktır.
▶️ Nüfus sayımını Devlet İstatistik Kurumu gerçekleştirmektedir.
▶️ Her Sayım Bölgesi için bir Sayım Bölgesi Komisyonu mevcuttur.
▶️ Askerlik görevinde bulunan, hapis cezası olanlar, evsiz ve bakım evlerinde bulunanlar 1 Mart – 15 Mart 2021 tarihleri arasında nüfus sayımı işlemine tabi tutulacaklardır.
▶️ Dış İşleri Bakanlığı ile işbirliği doğrultusunda yurtdışında, değişik diplomatik görevlerde bulunan kişiler, 1 Mart-15 Mart 2021 tarihleri arasında nüfus sayımına tabi tutulacaklardır.
8️⃣ Nüfus sayımının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde kimler sorumludur ❓
▶️ Devlet İstatistik Konseyi
▶️ Sayım Bölgesi Komsiyonları
▶️ Devlet Eğitmenleri
▶️ Bölgesel Eğitmenler
▶️ Bölgesel Saymanlar ve diğer katılımcılar.
9️⃣ Bölgesel Sayım Komisyonlarının görevleri nelerdir❓
▶️ Vatandaşlara nüfus sayımının önemini ve vatandaşlara ait sorumlulukların tanıtımını yapmak.
▶️ Nüfus sayımının gerçekleşmesi için gereken mekanları ve araç-gereçleri sağlamak.
▶️ Sayımın gerçekleşmesi için gereken süreyi organize etmek.
▶️ Saymanların eğitimini sağlamak için mekan ayarlamak.
▶️ Devlet Eğitmenleri yardımıyla, Bölgesel Eğitmenler ve Saymanların seçimini gerçekleştirmek.
▶️ Devlet Eğitmenleri ve Bölgesel Eğitmenler yardımıyla Saymanların bölgesel dağılımını sağlamak.
▶️ Bölgesel Sayım Komisyonu, başkan dahil 5-11 üyeden oluşmaktadır.
▶️ Bölgesel Sayım Komisyonu, DİK tarafından yerel yönetimlerin teklif etmiş oldukları Devlet Memurları sayesinde oluşturulur.
▶️ Bölgesel Sayım Komisyonlarında, “Belediye Sekreterleri” görevleri gereği otomatikman üye olarak atanırlar.
🔟 Devlet Eğitmenleri ve onların görevleri nelerdir❓
▶️ Devlet Eğitmenleri, DİK tarafından kendi çalışanları arasından seçilirler. Seçildikten sonra DİK tarafından kendilerine yetki beyannamesi verilir.
▶️ Her Sayım Bölgesine 2002 nüfus sayımı gözönünde bulundurularak, mevcut nüfus oranına göre 1-5 Devlet Eğitmeni atanır.
▶️ Nüfus sayımı metodolojisinin uygulanmasını sağlarlar.
▶️ Bölgesel Eğitmenler ve Bölgesel Komisyon üyelerinin eğitimlerinde görev alırlar.
▶️ Bölgesel Sayım Komisyonu ile birlikte Bölgesel Eğitmenler ve Saymanların seçimini yaparlar.
▶️ Nüfus Sayımının organize edilmesi ve gerçekleşmesi sürecine katılırlar.
▶️ Nüfus sayımı metodolojisi hakkında görüş bildirirler.
▶️ DİK tutum ve tavsiyelerini bölgesel anlamda aktarmakla yükümlüdürler.
▶️ Bölgesel eğitmenlerin ve saymanların görevlerini gözetlemekle yükümlüdürler.
▶️ Günlük olarak DİK’na sahada yaşanan süreci aktarmakla yükümlüdürler.
1️⃣1️⃣ Bölgesel Eğitmenler ve Saymanların seçimi ne şekilde gerçekleşir❓
▶️ Bölgesel Eğitmenler ve Saymanlar DİK tarafından açılan ilan sonucunda seçilirler.
▶️ Gereken şartlar:
🎯 Kuzey Makedonya Vatandaşı olmak
🎯 Reşit olmak (Kimlik Kartı)
🎯 En az orta okul mezunu olmak
🎯 İş ilişkisi kurmamış olmak (sözleşmeli ve ya kadrolu iş ilşkisi olmamalı)
▶️ Bölgesel Eğitmenler ve Saymanlar seçiminde #HakçaTemsilİlkesi prensibi uygulanacaktır.
1️⃣2️⃣ Bölgesel Eğitmenlerin görevleri nelerdir❓
▶️ Bölgesel Eğitmenler, Bölgesel Saymanların eğitimini sağlarlar.
▶️ Bölgesel Eğitmenler, Bölgesel Saymanların çalışmalarını izler ve kaliteli nüfus sayımının gerçekleşmesini sağlarlar.
1️⃣3️⃣ Bölgesel Saymanların görevleri nelerdir❓
▶️ Bölgesel Saymanlar sahada düzgün bir şekilde nüfus sayımını gerçekleştirmek ve verileri elektronik aplikasyona yüklemek zorundadırlar.
▶️ Gerekli durumlarda, Devlet ve Bölgesel Eğitmenlerden yardım talep ederler.
1️⃣4️⃣ Devlet eğitmenleri, Bölgesel Eğitmenler ve Saymanlar elde ettikleri verileri yasaların öngörmüş olduğu şekilde gizlemekle yükümlüdürler❗❗❗❗
1️⃣5️⃣ Nüfus sayımında kullanılacak olan diller hangileridir❓
▶️ Nüfus sayımında kullanılacak olan aplikasyon 7 dil kullanımını sağlamaktadır. Bunlardan Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Romca, Ulahça, Sırpça ve Boşnakça dilleridir.
▶️ Nüfus sayımı işlemi, her kişinin ve ya bilgileri sağlayan kişinin KENDİ SEÇTİĞİ DİLDE GERÇEKLEŞMESİ sağlanmalıdır‼‼
1️⃣6️⃣ Nüfus sayımı esnasında gerekli veriler hangi yöntemle sağlanır❓
▶️ Nüfus sayımı işlemi esnasında gereken bilgiler kişinin kendisinden alınır.
▶️ Nüfus sayımına tabi tutulan kişi gerekli bilgileri ve bu bilgilere ait evrakları doğru ve düzgün bir şekilde göstermek zorundadır.
▶️ Nüfus sayımı esnasında, aile fertlerinin herhangi birinin o anda orda bulunmaması durumunda, onunla ilgili bilgileri aileden reşit olan bir fert bu bilgileri verebilir. 15 yaş altı çocuklar için gereken bilgiler bir ebeveyin tarafından sağlanabilir.
▶️ Aile hakkında ki bilgileri ev sahibi ve ya aileyi en iyi tanıyan bir ferdi sağlamakla yükümlüdür.
▶️ Nüfus sayımı verileri bir ailede tamamlandıktan sonra, nüfus sayımı memuru biriktirmiş olduğu “Elektronik Verileri” sonuçlandırmadan, aile reisine tasdıklamakla yükümlüdür‼‼
▶️ Eğer aile reisinin okuma ve yazması yoksa bu durumda aileden belirlenen biri bu sonuçları tasdıklayabilir‼‼
1️⃣7️⃣ Nüfus sayımı memurlarının davranış ve hareketleri nasıl olmalıdır❓
▶️ DİK kurum olarak, Bölgesel Komisyon üyelerine, Bölgesel Eğitmenlere ve Saymanlara, kimlik kartlarının beraberinde kullanacakları YETKİ BELGELERİNİ vermekle yükümlüdür.
▶️ Nüfus sayımında çalışacak olan yetkili kişiler, YETKİ BELGELERİNİ önceden aranmasını beklemeden göstermekle yükümlüdürler.
▶️ Kim bu uyarıları ciddiye almazsa DİK tarafından tüm yetkileri elinden alınacaktır.
▶️ Devlet Eğitmeni ve Bölgesel Sayım Komisyonu, Bölgesel Sayım Komiyonu üyesi, Bölgesel Eğitmen ve Saymanın görevden alınması için teklifte bulunabilir.
1️⃣8️⃣ Toplanan verilerin güvenilirliğini kim sağlar❓
▶️ Nüfus sayımında elde edilen veriler, organizasyon ve teknik yönden korunması ve güvenilirliği, yetkisi olmayan kişilerin ulaşamaması, kötü amaçlı kullanılmaması, yok edilmesi gibi önlemler sağlanacaktır.
▶️ Bu önlemleri DİK müdürü belirlemektedir.
1️⃣9️⃣ Toplanan verilerin işlenmesi ve yayınlanması ne şekilde gerçekleşir❓
▶️ Nüfus sayımında elde edilen verilerin işlenmesi ve yayınlanması, DİK tarafından belirlenen çalışma dinamiğine göre, DİK müdürü tarafından belirlenir.
2️⃣0️⃣ Suç önlemleri ve öngörülen cezalar nelerdir❓
▶️ Nüfus sayımı esnasında kendisi ve ya bir yakını hakkında gerçekleri içermeyen bilgiler sağlayan kişiler, DİK’in belirlediği kurallar ve yönetmelik dışında hareket eden Devlet Eğitmenleri, Bölgesel Eğitmenler ve Saymanlar 200-300 avro cezaya çarptırılacaklardır.
▶️ Verileri yokeden, gizleyen, zarara uğratan, değiştiren ve ya bir şekilde kullanılamaz hale dönüştüren şahıslar, 3 yıl hapisle cezalandırılacaklardır.
▶️ Eğer bu tür bir girişimi Devlet memurları gerçekleştirirse 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır.
▶️ Nüfus sayımı esnasında, sayıma tabi tutulan kişiler işlem anında bilgi vermeyi reddeder ve ya yanlış bilgi verirlerse 200-300 avro cezaya çarptırılacaklardır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir