Hulisi Akar Gürcistan’da

İran ABD gerginliğinde diplomasi

UKRAYNA’NIN ASKERİ TEKNİK KOMPLEKSİ RUSYA’YI DENGELEYEBİLİR Mİ

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРСКИМИ НАРОДАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

YAPAY ZEKA ÇAĞI MI, İNSAN OLABİLME ÇAĞI MI?

Gündem 13 Mart 2019
79

Yapay zeka ile ilgili sanal ortamda kısa bir ifademiz oldu ve söz yerini buldu. Ama hala samimi olarak anlamayanlara veya anlamak istemeyenlere ve bizi cahilce küfürle suçlayanlara, sanal ortamı çekirdek işler gibi zamla günah işleme yeri sananlara, Cin Ali okuma seviyesinde anlama kabiliyeti olan bazı zevata kısa bir izah yapalım. İlim demek tenkid, değerlendirme ve hür düşünceyle burhana dayalı çıkarım yapmak demektir. Zamana uyarlama demektir. Çünkü din, yaşanan hayatın kendisidir. Söylediğimiz söz, klasik bilgileri ve bu görevleri yapan ulemayı hafife alma değil bilakis daha da öne çıkarmaya matuftur. İlk dönem ulemanın önemli bir kısmı din ile akıl ve bilim arasında bir zıtlık görmüyor ve her şeyi sorguluyordu. İlimsizlik ve taklid hastalığı biz Müslümanlara sonradan bulaştı ve şu an kanser durumundayız. Cerrahi müdahale olmadan da kurtulamayacağız. Yoksa geleceğimiz çok karanlık. Orta Çağ skolastisizmine doğru tepetaklak gidiyoruz. Bizim dışımızdaki dünya ise, bazı yanlışlarına rağmen, bizden çok çok iyi durumda. En çok övündüğümüz insani değerlerde bile. Artık onlar bilgi çağını da geçtiler, bilgi ötesi çağı yaşıyorlar. Yapay zekayla uğraşıyorlar.
İleride, bir soru sorduğunuz yapay zeka, mesela bütün hadis külliyatını detaylarıyla anlatacaktır. Sizin yapacağınız hadis ilmi ve diğer ilimleri usul ve esaslarıyla öğrenmektir. Hadis ezberlemekle artık uğraşmamalıyız. Şamile programı nasıl müçtehid olmazsa hadis ve Kuran ezberleyen de müçtehid olmaz. Yapay zeka da müçtehid olmayacaktır. Ama alim diye gezinen ve ilmi, nakletmek ve ezberlemekten ibaret görenlerden çok daha üst düzey bir zeka ve çıkarıma sahip olacaktır. Çünkü, yapay zeka, bilgisayar değildir, belirli düzeyde çıkarımları yapacaktır. Ama o da insan kurgusudur ve insanda olan duygu ve akıl özellikleri yoktur. Birçok kişi hafız olunduğunda ve bir şey ezberlendiğinde bazı şeylerin zihne akacağını zannediyor. Halbuki zihne giren sadece veridir, herhangi bir ilim girmiyor. Sadece ezbere biliyorsunuz. Lazım olduğunda aklınıza getirebilesiniz diye ezberliyorsunuz. Arapça da dahil, bunlar alet konumundadır. Şu an dünyada birçok alanda kullanılan yapay zekanın bizde olması ise, merak etmeyin bu hızla ancak 3019 gibi belki olabilir. Çünkü daha girip çıkacağımız çok çağ var, sıra ileride ona da gelecektir.
Ama hepsinden önemlisi, derhal ve gecikmeksizin girmek zorunda olduğumuz bir çağ var ki, bu; insan olabilme, insani değerlere ve erdemlere sahip olabilme, adaleti ve emaneti (sorumluluk bilincini) yerine getirme çağıdır. Bu çağa girmeden ne mümin, ne Müslüman ne de insan olunabilir. İbrahim Maraş
İbrahim Maraş

Yorumlar