KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Vatandaşlık ilkeleri

Vatandaşlık ilkeleri

Hasan Oktay Hasan Oktay - - 4 dk okuma süresi
422 0

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE VATANDAŞLIĞININ TANIMI VE MİLLİ TEMEL İLKELERİ NELER OLMALIDIR?
serdar
Tarihini, milli ve manevi değerlerini bilen, koruyan ve güçlendiren

Ülkesini, devletini ve milletini tanıyan, koruyan ve güçlendiren

Refah ve huzuru temin etmek için milli mücadele ile caba sarf eden

Kuvvet ve güç dengesini nizam ile stratejik derinlikte muhafaza eden

İlim merkezli, insan odaklı, kamu yönetim sistemini destekleyen

Yasa ve kanunları seven, uyum içerisinde yaşamaya önem veren

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesini bilen ve koruyan

Vatan ve cumhuriyetin güçlenmesi için çalışan ve çaba sarf eden

Adaletin temini için milli güvenlik politikalarına uyum sağlayan

Toprağının parçalanmaz ve bölünmez bütünlüğü için çaba sarf eden

Ahlaki ve hars-i kuvvetleri muhafaza edip koruyan ve güçlendiren

Neslin sıhhat ve sağlığı için zihin ve bedeni hastalıktan koruyan

Devletin bağımsızlığı ve bölünmezliği ilkesini koruyan ve yaşatan

Askeri strateji, güvenlik, diplomasi ve istihbarat sistemine güvenen

Şehit ve gazilerin ruhunu dua ile anan, yakınlarının haklarını koruyan

Irk ayrımı ile oluşması hedeflenen çatışmaların önlenmesini sağlayan

• Bu ilke ve prensipleri hayatın değişmez kaideleri olarak ruhuna işleyerek milli ve manevi değerleri muhafaza eden, azim ve sabır erdemleri ile ilim ve irfana önem gösteren, konjonktür ayırt etmeksizin her zaman çatışma kültüründen uzak durup mülahaza odaklı diyaloglar ile mesafe kat eden, ülke siyasetine yön veren ve milli güvenlik politikaların oluşmasında öncü olan.

• Yukarıda belirtilen milli ilkeler silsilesinin ilelebet muhafaza ve müdafaa ederek koruyucusu ve selim ünvanı ile denetleyicisi olan. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temelinde bu ilkeleri en değerli hazine olarak saklayan.

• İstikbalde dahi, kendisini bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedbahlara karşı devletin önleyici politikalarına millet olarak destek olan.

• Cebren ve hile ile aziz vatanın her köşesi bilfiil işgal edilmemesi için milli güvenlik ve milli istihbarat politikalarını destekleyen. Cehaletin kol kanat gererek gezdiği en illet ahval ve şerâit içinde dahi, bütün musibetleri, ilim ve irfan merkezli eğitim, kültür, ahlak değerleri ile bertaraf edip düşmanı ıslah, düşman politikalarını imha eden.

• Tarih tekerrürden ibarettir ilkesine sadık kalıp ceddin miraslarını muhafaza eden, tarihin derinliklerinde ceddin düşmüş olduğu entrikaları göz önünde bulundurup ibret alarak aynı hatalara düşmeyen, yeniliklere yön veren, barış içerisinde başarıyı nitelikli kılan, iç dinamiklerdeki köstebek hücrelerini tespit edip bertaraf eden.

• Yabancı ülke politikalarının entrikalarına kapılan sivil toplum oluşumlarını milli güvenlik politikaları ile ıslah eden, devletin iç dinamiklerinde casusluk odaklı ve devlete karşı paralel örgüt yapılanmalarına müsaade etmeyen ve bu oluşumları stratejik hamlelerle üstü kapalı bertaraf eden milli bir devlet sisteminin yaşatılmasının ve korunmasının yegane muhafızı olan aziz ve kadim millettir.

Araştırmacı Yazar

Serdar BOZDOĞAN

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir