KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Türkiyede illegal olumşumlara karşı güvenlik stratejisi

Türkiyede illegal olumşumlara karşı güvenlik stratejisi

Hasan Oktay Hasan Oktay - - 8 dk okuma süresi
246 0

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NDE, YASADIŞI YAPILAR VE İLLEGAL OLUŞUMLAR İLE ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA İNŞA VE İCRA EDİLECEK MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ NASIL OLMALIDIR?

Günümüzde devlet yönetimsistemlerini incelediğimizde, devletlerin içerisinde tarihi geçmiş zamanlara dayanan ve devletin sinir noktalarına kadar sızmış, milli politikaların aleyhinde kendi ön gördükleri hedefler doğrultusunda ve daha da önemlisi yabancı ülkelerin lehine hareket eden küresel sermayenin inşa ettiği uluslarüstü bir istihbarat ağı ile beslenerek ana politikalara vakıf olmakla birlikte her zaman bir adım önde olan ve icraatlarının otokontrolünüsivil toplum casusları aracılığı ile sağlayan güçlü bir yapı ile karşılaşılmaktadır.Siyaset bilimi açısından konuyu ele aldığımızda politika fotoğrafına geniş bir kareden baktığımızda çözmekte zorlandığımız bütün sorun ve unsurların entelektüel akımları da bünyesinde barındıran, ekonomi, finans, teknoloji, siyaset, tarih,güvenlik, diplomasi ve sosyal politikalar sahasında güçlü bir konsepte sahip bir olgu tarafından inşa edildiği öngörülmektedir.

Bu mekanizma dünya genelinde birçok ülke ve bölgelerde hücre yapılanmaları ile sektör oluşumuna öncülük ederek kalıcı müttefiklik zırhına bürünüp hastalıkların, kavgaların, savaşların, barışların, buluşların, icatların, yeniliklerin ve geçici başarıların pazarlamasını yaparak uluslarüstü bir siyaset sistemi içerisinde işlevsellik göstermektedir. Bu mekanizmanın öncüleri sistemlerini kurarlarken bilime önem verip birçok alanda akademik tezlere sahip olarak devletlere ve devletleri yöneten hükümetlere yönetim bilimi konulu danışmanlık hizmetleri ile müşavirlik yaparlarken aslında ileriye yönelik kendi hedeflerini öngören stratejilerin alt zeminini hazır hale getirmektedirler. Devletler ve devletleri yürüten hükümetler anlık başarıların kazanımları içerisinde mutlu olurlarken ileriye yönelik stratejinin ana konusuna vakıf olmamakla birlikte süre gelen zaman içerisinde gücünü, kuvvetini ve koltuğunu koruyabilmek için bu yapının sunduğu danışmanlık hizmetine bağımlı hale getirilmektedir.

Devletimizin,enformasyonu tek bir merkezde toparlayıp bilgi sızmalarını önleyerek alanında uzman milli strateji uzmanları aracılığı ile inşa edilen milli güvenlik politikaları ile bu ve benzeri milli temel ilkelerimize aykırı gizli oluşumlarla çok kapsamlı mücadele edecektir.

Uluslararası Kitle Psikolojisi, Sosyal Politikalar ve Provokatif Eylemler Merkezi ( Üst Akıl ) Nedir?

Ulusal ve uluslararası bütün yasadışı yapılanmaların ve kurguların strateji sahibi olup, devletlerin içinde ama devletlere karşı oluşturulan birbirine paralel faaliyet eden ama hücrelerinde birbirinden habersiz olmakla birlikte yalnızca ana politikanın hazır hale getirildiğinde hücrelerin birleştirilip sistemin darbeli vuruş hamlesini gerçekleştirmek üzere birarayagetirilenve kendi aralarında gizli bir bağla bütünleşenyapıların stratejik odak noktasını inşa ve icra eden güç merkezine Üst Akıl denir.

Himayelerinde işlettikleri politikaları içre edecek uluslararası kitle psikolojisi, sosyal politikalar ve provokatif eylemler merkezlerine sahiptirler. Bu merkezler insanları kalabalık olarak görüp geliştirdikleri kapitalist sistemler içerisinde uyguladıkları sürü psikolojileri ile kontrol altına almayı hedeflemektedirler.

Varoluş tarihi asırlar evveline dayanan, gizlilik ilkesi ile kenetlenen ve bu ilkelere sadakatle ayakta duran, zincirleme bir sistem sayesinde her devirde güç sahibi olmuş olup, günümüzde de aynı hassasiyetle güç sahibi olmayı arzulamaktadırlar.

Bu yapı, deşifre edilirken tarihi derinlikleri, sahip olduğu ilke ve prensipleri, sapkın düşünceler ele alınarak izah edilmiştir.

Ülkelerde kriz, iç savaş, devrim ve darbe çıkarıp düzen bozarlar.

Stratejik bir güce sahiptirler, kökleri binlerce yıla dayanır.

Tahrip edilmiş, yıpratılmış, içi boşaltılmış bir dini inanca sahiptirler.

Akademik ve profesyonel bir ekip ile kitle halinde faaliyet ederler.

Küresel bir güce sahiptirler, dünya finans sistemini yönetiyorlar.

Irklarının diğer ırklardan üstün olduğu gibi sapkın düşünceleri vardır.

Liyakat ve üstünlüğün sembolü (üst akıl) olduklarında ısrar ederler.

Üst akıl, ülkelerde stratejik gücü oluşturan devlet olgusunun sinir damarlarındaki asırlık tarihi bir illet zehirdir. ( Bir an önce temizlenmelidir)

Dünya genelinde hedef seçilen bölge ve ülkelerde;

Gerilla, kontrgerilla ve propaganda stratejisi

Levazım, muhabere ve muharebe stratejisi

Askeri harekât, teknik ve teknoloji strateji,

Donanma, doktrin ve diplomasi stratejisi

Yasama, yürütme, yargı ve sivil toplum casusluk ağı stratejisi

Olağanüstü hal, suikast, sabotaj, dezenformasyon, sivil taarruz ve psikolojik harp, kitle psikolojisi, sosyal politikalar ve provakatif eylem stratejisi ile;

Uluslararası Kitle Psikolojisi, Sosyal Politikalar ve Provokatif Eylemler Merkezleri’nin (üst akıl) politikalarını inşa ederler.

Bu merkezlergenel anlamda ekonomi, finans, askeri, polisiye, politik, diplomatik, teknoloji ve sosyal politikalar konulu bütün uygulamalar hepsi bir alanda stratejik düşüncelerle hazır hale getirilip, sivil toplum çalışmaları ile bütünleştirildikten sonra uluslararası arenada denge politikaları ile dış dünyaya servis edilmekle birlikte, dış dünyaya kapalı iç dinamiklerde dizayn olan gizli plan ve programlar uygulamaktadır.

Ülkemizin bu oluşumların zararlı politikalarından arınarak kurtulması için devletin stratejik planlama ünitelerini millileştirip, milli stratejik planlama uzmanları aracılığı ile üst akılın uyguladığı gladyo politikalarını kapsamlı bir şekilde ele alıp öncelikli olarak etkisiz hale getirecek, oluşumunu engelleyecek, olgunlaşmasını önleyecek plan ve proğramlar oluşturup daha sonra bu kirli hamlelerin tekrar tezahür etmemesi için ileriye yönelik milli stratejiler inşa etmeleri gerekmektedir.

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Mutlak suretle ufkun ötesini görmesi ve bilmesi gerekir.”

Ülkemizin, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde, milli güvenlik ve milli istihbarat koordinasyon merkezleri eşliğinde, milli strateji uzmanları aracılığı ile dünden ibret alan, bu güne sahip olan, yarına hakim olan, yarından sonrasını öngören milli stratejilere sahip olması gerekmektedir.

Araştırmacı Yazar
Serdar BOZDOGAN
terör

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir