Erbil 25 Eylül günü ‘bağımsızlık referandumu’ düzenleyecek

​Irak ve Lübnan: Kan devrimi

Will Turkey leave NATO?

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani öldü

Türk birliyini amac edinən Nadir Şah Avşar haqqında bir kitab

Gündem 24 Ağustos 2018
433

Avşar Şahın milli amacları haqqında araşdırma edilməmiş və sadəcə qısaca bəzi tarixçilər tərəfindən bu mövzuya işarə edilmişdir. Avşar Şah türk millətininin bitişik tarixi coğrafiyası üzərinə Səfəvilər tərəfindən qoyulan ideoloji sınırı ortadan qaldıraraq Türkistan-Anadolu arasındakı məzhəbi əngəli bərtərəf etmişdir. Osmanlıya məktublar yazaraq türk olduqlarını xatırlatmışdı. Hind-Türk dövlətinin başçısı Muhəmməd Şah Babürü yensə də, sırf türk olduğundan dolayı onu taxtından devirməmişdi. Bir sözlə zəfərlərlə dolu olan qısa siyasi həyatına Avşar Şah tam olaraq milli bir niyyət və hədəf bəlirləmişdi. 250 illik Səfəvilər zamanında unudulan Oğuz boylarının sosial həyatlarını canlandırmışdır. Dövlətinin adını Oğuz— Avşar boyu ilə dünyaya tanıdan Nadir Şah, Bayat, Bəydili, Bayındır kimi digər Oğuz boylarını da dövlətin önəmli qurumlarına yerləşdirmiş, daha sonra türkmən, özbək, qazaq, qırqız və tatarları da dövlətin qurucu üyüləri halına gətirmişdir. Avşar ordusunda onlara yüksək düzeydə görəvlər vermişdir. Avşar Şahın uyqulamaları üzərinə Güntay Gəncalp Bayındır tərəfindən bəlgələrə dayanan bir kitab yazılmışdır. Kitabın tanıtım bölümündə belə yazır:
Kitab Avşar imperiyasının qurcusu Nadir Şahın meydana çıxşını, yüksəlişini və dövlət başçısı olma macəralarını qaynaqlara dayanaraq anlatmaqdadır. Avşar boyundan bir gənc olan Nadir heç bir xarici dəstək almadan inanılmaz sürətlə aşağıdan dövlətin təpəsinə doğru yüksələr. Səfəvilər sarayı əfqanlar tərəfindən işğal edilmişdir. Ölkə pərişan bir halda qurtarıcı gözləməkdədir. Tam bu gözləntiyə cavab olaraq Oğuz—Avşar boyundan Nadir adlı bir qəhrəman ortaya çıxar. Öncə avşarları öz ətrafında birləşdirib əfqanlara hücum edər. Ölkəni azad etdikdən sonra Səfəvi dövlətini ləğv edib böyük Muğan Qurultayında Avşar dövlətinin qurulduğunu bəyan edər. Daha sonra dini reformlara imza atar. Ayrıca, kitab o dövr tarixinə fərqli baxış bucağını da içərməkdədir.
Kafkassam

Yorumlar