ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE KUDÜS’ÜN STATÜSÜ

Türkiye’nin “Çift Kanat Politikası”nda Özbekistan

Ազգային վիճակագրության առանձնահատկությունները

Российский композитор отказался от гонорара фильма о Карабахе

TATAR TÜRKÇESİ VE TADJİKİSTAN FARSÇASI OXFORD GLOBAL SÖZLÜĞÜNE EKLENDİ

Gündem 8 Mart 2018
126

Bu sene OXFORD yayın evi tarafında diller projesi kapsamında OXFORD sözlüğene yeni diller eklendi.
Senenin başından beri tatar tükçesinin ardından sözlüğe eklenen ikinci dil Tadjikistan farsçası oldu.
Günümüzde Türkçe konuşan ülkererin arasında Tatar türkçesi Oxford sözlügüne dahil edilen ilk türk dilidir.
Tadjikistan farsçasıyse bu projeye eklenen ilk Orta Asya’da konuşulan dillerden biridir.

Oxford OGL projesi Eylül 2015’te başlatıldı, eş zamanda sözlüğe ilk 10 dil eklenmişti.
Oxford sözlüğün amacı yaklaşık 100 dile online olarak ulaşmaktır.

Hazırlayan Rufina Suliyeva
Kaynaklar:https://theworldnews.net/tj-news/tadzhikskii-iazyk-dobavili-v-oxford-global-languages
https://rus.azattyq.org/a/29010938.html

Yorumlar