KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Sinan Çuluk; “Mir’at-i Hakikat”ten II. Abdulhamid’in opera merakı

Sinan Çuluk; “Mir’at-i Hakikat”ten II. Abdulhamid’in opera merakı

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 3 dk okuma süresi
314 0

Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na düşman olan, ikide birde kaldırılması için uğraşan bir grup var ki neye, hangi geleneğe düşman olduklarını bilsinler diye şu yazıyı naklediyorum.

Ali Said’in “Saray Hatıraları-Sultan Abdülhamid’in Hayatı” adlı eserden…

«Yıldız’da yazlık ve kışlık iki tiyatro mahalli var idi. Beyoğlu’nda İtalyan opera kumpanyasını ayda birkaç defa celb [davet] ile icra-yı lu’biyat [eğlence icrası] ettirirdi.

Bazen selâtin [hanım sultanlar] ve kadın efendiler ve sâireden mürekkep nisvânı [kadınları] ve bazen süferâdan [elçilerden] birini veya birkaçını sadrazam ve vükelâdan bazılarıyla bendegânı tiyatroya celb ve davet buyururlardı.

Bayramların birinci akşamı bi’l-istizan arz-ı ubudiyet içün [izinle padişaha bağlılığını göstermek için] saray-ı hümayuna giden vükelâ ve bendegân haremleri de [kadın ve kızları] saraydaki muhadderat [iffetli kadınlar] ile birlikte bu atıfetten [iyilik, lütuf] behre-mend [nasiplenirlerdi] olurlardı.

Zat-ı Şahane operalar içinde Travvator[Il Trovatore/Verdi], Ayda [Aida/Verdi], Mis Nigit [Bunu bilemedim], Karmen [Carmen/Bizet], Favst [Faust/Çok sayıda bestecisi olan bu operada hangi eser tercih ediliyordu acaba?], Maskot [La Mascotte/Audran], Norma [Bellini] operalarının ahenk ve musikisinden daha ziyade mahzuz olduklarından bunları ekseri tekrar ettirirlermiş.

Süferaya tiyatro temaşa ettirileceği [seyrettirileceği] gece akşamdan yemeğe davet olunur. Mabeyn musikası [Padişahlık Orkestrası] güzel opera parçaları terennüm ettiği halde nefis taamlarla ikram edilirlerdi.

Sofrasının edevat ve tertibatı da Avrupa hanedan-ı hükümdârîleri sofralarına muadil [denk] idi. Tiyatronun hitamında [bitişinde] süferaya hünkar yaverleri ve hünkar çavuşları terfik ile [refakatle] sefarethanelerine [elçiliklerine] isal olunur [gönderilir]. Hünkâr çavuşları bayramda tiyatro temaşasında bulunan vükela ve bendegân haremlerinin de hanelerine kadar refakat ettirilir idi.

Tiyatro mevkileri zengin bir surette mefruş [donatılmış] olup elektrik ile münevver idi. Kendi locası dâhilinde tenvirat tay edildiğinden [aydınlatma tertibatı kaldırıldığından] Sultan Hamid kimse tarafından görülmeden tiyatroyu seyr u temaşa ederdi.»
Sinan Çuluk

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir