KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Rus ordusu Turan ordusu mu?

Rus ordusu Turan ordusu mu?

Ömür Çelikdönmez Ömür Çelikdönmez - - 5 dk okuma süresi
1070 0

Gündemden düşmeyen Avrasya jeopolitiği, hiç şüphesiz Bolşevik devrimiyle başlayan bir süreç değil.II.Meşrutiyetin ilanıyla birlikte İstanbul’da ciddi bir entelektüel kamu oluşturan Türk milliyetçileri arasında Diyarbakırlı Ziya Bey, Tatar Yusuf Akçura, Azeri Ahmet Ağaoğlu, Köprülüzade Fuat Bey ve Serezli bir hahamın oğlu olan Mois Cohen (Tekin Alp) bulunuyordu. Türkçü sıfatıyla İslamcı Sebilürreşad dergisine Marx hakkında ilk yazıyı yazan Yusuf Akçura o sıralar Türk Yurdu dergisinin editörü olarak yazı heyetine yeni bir isim katıldığını duyurmuş dergi içindeki misyonunu şöyle açıklamıştı; Alexander Israel Helphand, nam-ı diğer Parvus Efendi. Yeni yazar, 1905 Rus Devrimi’nin Troçki’den sonra ikinci adamı ve sürekli devrim nazariyesinin mucidiydi. O şimdi Türklere politik-iktisat merceğinden Garp iktisadî emperyalizminin Osmanlı ekonomisini nasıl sömürdüğünü istatistiki verilerle açıklayacaktı.
Tıpkı bu örnekte olduğu gibi ilk dönem Türkçülerin önemli isimleri Çarlık Rusyasından kaçıp Osmanlı başkentine sığınanlardan oluşuyordu. Rusyayı iyi tanıyorlardı. Prusyalı subayların kopyası Osmanlı zabitlerine belirledikleri hedef Kafkasları aşmak esir Türk illerini Rus boyunduruğundan kurtarmaktı. İlk dönem Türkçüler ordularla aşamadıkları Kafkasları, Bolşevik devriminden sonra barışçıl yollarla yeniden aşmayı denediler. Osmanlı orduları başkomutanı Halifenin damadı Enver Paşa, Baku’de düzenlenen Doğu Halkları Kurultayı’na (1 – 8 Eylül 1920) katıldı. Kurultaya kırka yakın ulusun veya halkın temsilcileri iştirak etti. soygunsuz, sömürgesiz, yalansız bir dünya yaratmanın hayaliyle toplanmışlardı.
Enver Paşa kongrede resmen Fas, Tunus, Cezayir, Trablusgarb, Mısır, Arabistan, Hindistan İhtilal Cemiyetleri vekili olarak bulunur. Bu iddiasını güçlendirmek için,
 Enver, Cemal, Halil, Nuri Paşa ve diğerlerinin yürüttükleri Türkiye ile birlikte Türkistan, Afganistan, Hindistan (Pakistan), İran gibi İslam ülkeleri halklarının İngiliz esirliğinden kurtarılması için başlatılacak bağımsızlık savaşlarının bir merkezden yönetilmesi ve başında da Enver Paşa’nın bulunması planlanan İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı adıyla örgüt kurulur.
Önceki yazımda Rus Savunma Bakanı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Tuva Türklerinden Ortodoks Hıristiyan olduğundan söz etmiştim.Bir diğer Türk kökenli Rus generali, 9 Kasım 2012’de Rusya Federasyonu(RF) Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirilen General Valery Gerasimov. Tataristan Kazan doğumlu. Gerimov soy adı Bizans’tan Rusya’ya geçen bir soyadı.Aziz Gerasimov’dan geliyor. Bir iddiaya göre ailesinin kökeni Volga bölgesinden Tataristan’a gönderilen Ruslara dayanıyor. Bu iddiaya göre hakiki slavca olan bu soy adı Kırımminsk ve Kiev bölgesinde çoğunlukta. Kazan bölgesindeki Gerasimov soy adlılarında hiç Türk yok hepsi Slav kökenli.
Kazan doğumlu olmasından dolayı Tatar Türkü olabileceği iddiaları ortaya atılan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, “Bundan birkaç yıl önce Türkiye’nin neredeyse Karadeniz’in efendisi olduğu söyleniyordu. Artık her şey değişti.” sözleriyle güç dengelerinin Rusya’nın lehine döndüğünü söylemişti. Valery Gerasimov, “hibrid savaş” olarak kavramsallaştırılan stratejinin mimarı kabul ediliyor. “Gerasimov Doktrini” olarak da adlandırılan hibrid savaş, “non-linear” war, “kirli savaş” gibi farklı isimlerle de anılmakta. Ona göre Hibrid savaşın asıl özünü regular military’nin savaş içerisinde kullanılmadığı süreçte kullanılan araç ve yöntemler oluşturmaktadır. Özel operasyon kuvvetlerinin yönetimi altında ayrılıkçı/muhalif unsurların yönetimi ele geçirerek istenilen hedefin elde edilmesi doğrultusunda yönetilmesi ise hibrid savaşın stratejik boyutunu oluşturur.
Her neyse Rusyanın komuta kademesinde Türkler var. İnsanın gaflete düşüp Rus ordusu Turan ordusu diyesi geliyor. Yok böyle bir şey. Türk kökenli olsalarda Rusya Federasyonu Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Ortodoks Hıristiyan. O nedenle Egede bir tarafları Fetöcü aileye ait gemiye Yunan sahil güvenliğince ateş açılmasına kızıp Ayasofya’yı ibadete açalım zırvalarının reelpolitik bir temeli olmadığı gibi Ortodoks Rusyayı karşımıza almak anlamına geldiğini bilmek lazım.
Ömür Çelikdönmez
Twitter:@oc32oc39
omurcelikdonmez@hotmail.com

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir