Temmuz’da S-400’ler Geliyor

BREXIT EUROSKEPTİKLERİ YILDIRABİLİR Mİ?

Mısır Suriye İhvan hareketi ne için oluştu

Şu an Türkiye ve İran ile diyalog zor ve faydasız

Osetler ve Çeçen-Kistler Gürcistan’ı Anayurt olarak Tanımlıyor

Gürcistan 23 Mayıs 2019
42

Toplumsal Araştırma ve Analiz Enstitüsü’nün anket çalışmasına göre etnik azınlıklar arasında Gürcistan’ı anayurt olarak tanımlayanların oranının en yüksek olduğu grup Osetler ve Çeçen-Kistler çıktı. Ayrıca onlar diğer gruplardan daha iyi Gürcüce bilmektedir.

Gürcülerden Azınlıklar arasında yoksulluğun daha ciddi sorun olduğu ortaya çıkmıştır. Azınlıkların Gürcüceyi yeterince bilmemesi ve siyasal süreçlerde yer alamaması da başka sorunları oluşturmaktadır.

Çalışmayı yürüten sosyolog Yago Kaçkaçişvili şöyle diyor:

“Gürcüce yeteneği konusuna bakarsak, en büyük sıkıntı Türk toplumunda yaşıyor. Ayrıca cevaplayanların sadece dörtte biri kendisinin siyaseten aktif vatandaş olduğunu düşünüyor. Siyasal partilere azınlıkların ulaşması zordur ve yerel yönetimler ve azınlıklar arasında ciddi mesafe var.”

Kimler Gürcüce Biliyor?

a) Cevaplayanların %65,9’u ilkokul, ortaokul veya lise mezunuydu. Üniversite mezunların oranı ise ancak %22,9’du. Kadınlar arasında bu oran daha düşüktür.
b) Azınlıklar arasında Gürcüceyi en iyi bilen Çeçen-Kistlerdir ve 25 puan üzerinde ortalama 22,1 puan almıştır. İkinci sırada Osetler geldi ve ortalama 21,7 puandı.
c) Cevaplayanların %88’inin Gürcistan’ı kendi anayurdu olarak tanımlaması oldukça dikkate değerdir. En yüksek oran Osetlerde (%99) ve Çeçen-Kistler (%92) görülür.
Aynı araştırmanın sonucuna göre, azınlıklar Gürcü hükümetinden daha çok Rusya hükümetini güvenmektedir. Ayrıca, cevaplayanların %13’ü Rus medyalarından bilgi almaktadır.
Yoksulluk Sorunu
Etnik azınlıkların %28’inin aylık geliri 200 lariden düşüktür ve bu rakam Gürcistan’ın ortalama gelirinden azdır.
a) 1001 lariden daha yüksek gelirin olduğu kişinin oranı sadece %6,4’tür.
b) Cevaplayanların %46,7’si serbest meslek sahibiydi veya gayri resmi şekilde çalışıyor.
Bu çalışma “Sosyal Yaşama Etnik Azınlıkların Katılımı” başlığı altında Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
Çeviren: Keisuke Wakizaka
Bu, Tea Topuria’nın 17 Mayıs 2019 tarihinde Radio Tavisupleba’da yayınlanan “Kvlevis Shedegebi: Sakartvelos Taviant Samshoblod Qvelaze Metad Osebi da Kistebi Miichneven” başlıklı yazısının Türkçe çevirisidir.
Tea Topuria
Çeviren Keişuke Wakizaka

Etiketler:
Yorumlar