KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Oryantalizm ve İslam

Oryantalizm ve İslam

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 4 dk okuma süresi
332 0
mehmet kurtoğlu

Özellikle lise ve sonraki yıllarda İslam tarihi , tefsir, İslam düşüncesi üzerine okumalar yaptım. Asım Köksal’ın İslam Tarihinden Seyyit Kutup’un Fizilal’ine, Mevdudi’nin Tefhimül Kuran’ından Fetvaları’na, Siyer kitaplarından düşünce kitaplarına kadar bir çok eser okudum. Orta doğudaki islami hareketleri ve kitaplarını saymıyorum… Bütün bu okumayla geçen eserlerden sonra Oryantalistlerin yazdıklarını baktım. Geç kalmış bir tanışmaydı ama benim için iyi oldu. Eleştirmek ve yazmak için okudum. Bütün okuduklarımı altüst ettiler. O binlerce sahife anlatılan bilgileri bir cümle ile bitiriyorlardı. Tarafgir ve yanlışlarına rağmen en iyi tanımlamalar onlara aitti. İslam ile ilgili en iyi ve güzel sözü de onlar söylüyordu, en kötü ve alağılayıcı ifadeleri de onlar kullanıyordu. Onlarda şunu gördüm: her şeye şüphe ile bakıyorlardı. Sonra herşeyi test ediyor, derin muhakeme ve analizler yapıyorlar. Sonra özgürce yazıyorlar. İman ederek değil inkar ederek yazıyor, eğer hakikatle karşılaşırlarsa hemen iman ediyorlardı… Duygu ile ilmi karıştırmıyorlar. Örneğin Kuran’ın indiği coğrafya ile anlattığı konular arasındaki ilişkiyi, o zamanın dilini, duygu ve inancı, Kuran’ın önceki metinlerle bağını araştırıyorlar. Tarihi olyların gerçekliğini, tutarlılığını test edip analiz yapıyorlar. İslamı ve Peygamberi bazı yerlerde artniyetli okumalara tabi tutuyorlar ama buna rağmen bizden çok iyi tanıyorlardı. En doğru demiyorum en iyi siyeri, en iyi islam düşünce eserlerini onlar yazmışlar. İslam tarihindeki trajik olayları Müslüman alimler genellikle saklayıp görmezlşkten gelirler. Oysa bugün bilmemiz gereken asıl bu trajik vakalardır. Tarih tekerrür etmemesi için bilmemiz gerekir. Bugün Ortadoğu’daki savaşların Sıffin’den, Hakem Olayından, Kerbela’dan ne farkı var? Yalan üzerine tarihini inşa edenler geleceklerini de yalan üzerine kurarlar. Bir çok siyer okudum ama bir oryantalistin yazdığı bütün bilgilerimi alt üst etti. Yüzlerce Gazali kitabı var ama onların bir kitapla Gazali’nin hakkını teslim ettiğini gördüm. Bugün Kuran, Peygamberimiz, Gazali, İbni Haldun, İbni Arabi, Mevlana, Hallac, Selahattin ile ilgili en iyi kitapları oryantalistler yazmışlardır. Reforumcu ve modernist dediğimiz teologlarımızın ufkunu dahi oryantalistler açmıştır. Fazlurahman’dan Yaşar Nuri’ye, İkbal’den Abduh’a ve bizim bugünkü teologlarımıza kadar hepsinin üzerinde oryantalist ve batılı ilim adamlarının etkisi vardır. Yeni bir medeniyetin inşası batı ile temastan geçiyor. Onlardan aldığımız ile ancak sentez yapıp bir yere varabiliriz. Zira onlar analiz ve muhakeme yapıp yazmışlar biz ise asırlardır hikaye anlatıp durmuşuz. Kuran’dan bir kuram çıkaramadıktan sonra binlerce kez onu okumanın ve üzerine yazmanın bir anlamı yoktur. Bana Kuran’dan kuram çıkaran bir adam gösterin… Ama ben size İncil ve Tevrat’tan kuram ve edebiyat çıkaran yüzlerce Avrupalı gösterebilirim.
Mehmet Kurtoğlu

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir