KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Oğuzhan AKYENER: Enerji Güvenliğinin Modellenmesi Ve Türkiye Örneği

Oğuzhan AKYENER: Enerji Güvenliğinin Modellenmesi Ve Türkiye Örneği

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 3 dk okuma süresi
266 0

Enerji güvenliği kavramı, her ne kadar 1. Dünya Savaşı sürecinde dahi tartışılıyor olsa da, daha çok 1973 OPEC krizi sonrasında akademik camiada yer almaya başlamış ve sürekli farklı nitelikleriyle tanımlanmaya çalışılan bir terim olarak dikkat çekmiştir.
​Bu minvalde birçok tanımlama yapılmış ve akademik çalışma kaleme alınmıştır. Çoğu tanımlama, genellikle ilgili yazar kadrosunun mesleki disiplinindeki literatürü merkeze koyan bir perspektifte yaklaşım sergilerken, birbirlerinden esinlenmiş ve hep aynı hususların tekrar edildiği izlenimi veren yaklaşımlar da ihtiva ettiği için literatüre çok da yeni argümanlar kazandırılamamıştır.
​Burada görülen ihtiyaca cevap verebilme, enerji güvenliğine çok daha geniş perspektifli bir bakış açısı kazandırabilme ve farklı analiz bölgeleri ya da ülkeler nezdinde (esnek bir şekilde revize edilerek sayısallaştırılabilmesi sayesinde) bütünsel kıyaslanabilir bir uygulama alanı oluşturabilme gayesiyle bu çalışmada yeni bir enerji güvenliği modeli konsepti kurgulanmıştır.
Bu kapsamda ortaya 4 basamaklı bir model koyulamaya çalışılmıştır. Bu basamaklar:
– Makro düzeyde analiz,
– Enerji türlerine göre süreç analizi,
– Dolaylı etmen analizi
– Ve proje bazlı analizdir.
Literatürdeki mevcut yaklaşımların ötesinde, ilgili farklı mesleki disiplinlerle ilişkilendirilebilecek bu unsur ve analiz yöntemleri, sayısallaştırılarak, matematiksel bir kıyaslama modeli oluşturulması hedeflenmiştir.
Kurgulanan model anlatıldıktan sonra, örnek teşkil etmesi açısından Türkiye için uygulanmıştır. Bu örnek uygulama sürecinde de, nitelikli, güncel verinin ne kadar hayati derece önemi olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile veri eksikliği sebebiyle bazı örnek yaklaşımlar Türkiye için test edilememiş veya rakamsallaştırılamamıştır. Bu durumlarda da, kavramsal açıklamalar ile model tamamlanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmada, uluslararası literatürde ilk olma niteliği taşıyan ve bütün (enerji ithalatçısı ya da ihracatçısı) ülkeler veya bölgeler dahilinde uygulanabilecek bütünsel bir enerji güvenliği modeli kurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Matematiksel Modelleme, Türkiye, Enerjinin Küresel Politikalarda Rolü, Çok Yönlü Analiz Sistemleri

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir