Rusiya Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü keçiriləcək

“Təbliği camaat” koronavirusun yayılmasında hansı rol oynayıb?

usya-İran ittifakı yok Rusya-Türkiye ile savaşmayacak!

Putinin açıqlaması mesaj deyil, birbaşa nüvə təhdididir

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE AVRASYA JEOPOLİTİĞİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN KARADENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

Gündem 19 Mart 2018
323


Jeopolitik kavramı ilk defa 1899 yılında İsveçli siyaset bilimci Rudolf Kjellen tarafından
genel olarak coğrafya ile siyaset arasındaki ilişkiyi anlatmak için kullanılan bir devlet teorisi
olarak sunulmuştur.1 Jeopolitiği; uluslararası sistemin temel aktörü olan devletin dış ve iç
politikasında coğrafyanın etkisini inceleyen bir bilim dalıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Jeopolitik
bir güç analizi yöntemidir ve ana bileşenleri ise devlet, coğrafya ve politikadır.
20. yüzyıl boyunca ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda jeopolitik alanında birçok
teoriler geliştirilmiştir. Bu teorileri biz klasik dönem (1899-1945), neo-klasik dönem (1945-2000)
ve post-modern dönem (2000 sonrası) jeopolitik teoriler olarak tasnif ediyoruz. Klasik dönem
jeopolitik teoriler Kara Hâkimiyet Teorisi (Halford Mackinder-İngiliz), Deniz Hâkimiyet Teorisi
(Alfred T.Mahan-Amerikalı), Hava Hâkimiyet Teorisi (Nicholas Spykman-Amrikalı),
Lebensraum (Hayat Alanı) Teorisi (Karl Haushofer-Alman) gibi teorilerdir. Bu teorileri
çoğaltmak mümkündür. Burada dikkat çeken nokta jeopolitik teorilerin dönemin küresel aktörleri
tarafından geliştirilmiş olmasıdır.
Dr Ufuk Cerrah kafkassam uzmanı
yazının devamı için;
soğuksavaş

Yorumlar