Türkiye’nin Şam’a tanıdığı süre bitti

İslam dünyası çarəsizlik sindromu yaşayır”

Türk askerleri Sultan Murat Tugayı’yla Suriye’de!

Corona Virüsü (COVID 19) Siyasi değil Bilimsel bir Tehdittir

Nadir Şahın sekular uyqulamaları və din politikası

İran 11 Eylül 2017
536

Nadir Şah İsfahana girdiyində Səfəvi dövlətindən bəslənən 70 min molla və seyyidin maaşını kəsdi. Mollalar buna etiraz etdiklərində Nadir onlara “sizin işiniz nədir?” deyə sorar. Onlar da “biz dua ordusuyuq. Şahın və ölkənin sağlığı üçün dua edərik” dedilər. Nadir Şah “o zaman nədən əfğanlar gəlib ölkəni yağmalayıb başkəndi işğal edərkən sizin dualarınızın heç bir etkisi olmadı?” deyə sorar və millətin sırtından geçimini sağlayan sömürücü Səfəvi mirası molla-feodal sinfinin oluşdurduqları dini qurumu ibtal edərək, mollalar və seyyidlər sürüsünü çalışmaları üçün iş başına yollar.
Güntay Gencalp

Yorumlar