Paçlara və hökm et prinsipi

ABŞ-ın Türkiyə üçün qurduğu məhkəmə və Zərrab işinin hədəfləri

Barışçıl Bir Dünya İçin İlahi Dinler ve Çoğulcu Evrensellik Tasarımları

Şehit Aydoğan Aydın Azerbaycan’da CHP Adalet yürüyüşünde!

Nadir Şahın sekular uyqulamaları və din politikası

İran 11 Eylül 2017
431

Nadir Şah İsfahana girdiyində Səfəvi dövlətindən bəslənən 70 min molla və seyyidin maaşını kəsdi. Mollalar buna etiraz etdiklərində Nadir onlara “sizin işiniz nədir?” deyə sorar. Onlar da “biz dua ordusuyuq. Şahın və ölkənin sağlığı üçün dua edərik” dedilər. Nadir Şah “o zaman nədən əfğanlar gəlib ölkəni yağmalayıb başkəndi işğal edərkən sizin dualarınızın heç bir etkisi olmadı?” deyə sorar və millətin sırtından geçimini sağlayan sömürücü Səfəvi mirası molla-feodal sinfinin oluşdurduqları dini qurumu ibtal edərək, mollalar və seyyidlər sürüsünü çalışmaları üçün iş başına yollar.
Güntay Gencalp

Yorumlar