Эксперт: Турция будет укреплять связи с Россией на фоне кризиса с США

Bakü’nün kurtuluşu

Qara dənizə qərq olan sirli sui-qəsdin şifrələri

RUSİYADAN İKİ QARABAĞ MESAJI…

MERAKLISINA Osmanlı Kitâbetinde çok sık rastlanılan

Gündem 17 Ocak 2017
672

MERAKLISINA
Osmanlı Kitâbetinde çok sık rastlanılan ve
Fonksiyonları aynı olmasına rağmen morfolojik olarak farklı yazılan iki deyim.
a ) Müşâr un ileyh [ مشارٌ الیه ] ” tenvinli ” olarak yazılıp okunmasına rağmen,
b ) Muma ileyh deyiminin tenvinsiz olarak ve Muma kelimesinin sonu ” Elif-i Maksura= Kısa elif ile (ی ) [ مومی الیه ] şeklinde yazılıp okunması da yanlıştır.
Doğrusu ise :
Mumaun ileyh : [ موماٌ الیه ]
Müşârün ileyh : [ مشارٌ الیه ]
Şeklinde olmalıdır.
Ancak ” Galat-ı Meşhur olarak: Ötedenberi bu şekilde kullanılmış ve böylece bilinen bir kelime ise ; -doğrusunu da bilmek kaydı ile – biz dahi öyle kullanırız .
Muma ileyh [ موما الیه ] : Bu tabir: yukarıda adı geçen, imâ edilen anlamında olup Osmanlı kitabetinde Birinci sınf memurlardan daha aşağı sınıf için kullanılır.
Müşarun ileyh [ مشارٌ الیه ] : Bu tabir ise , işâret edilen anlamında olup, meşhur zevâttan , İstanbul payeliler, Ferikler( Tümgeneral / Korgeneral) Rumeli Beylerbeyi gibi meziyetli zevât için kullanılır.
Mumâun ileyh ve Müşârün ileyh deyimlerinin çoğulu olarak :
Mumâun ileyhim ve Müşarün ileyhim şeklinde kullanılmasına mukabil bunların müennesi ( feminen=dişil) olan ,
” Mumâ ileyhünne” ise asla kullanılmaz.
——————–
Fâidesi umûmu şâmil olsun içün, işbu mahale meşrûhât verildi.
Ethem Coşkun /aşiyan sahaf
NOT: Ethem Coşkun artık kafkassamda meraklısını başlığı altında ilginç konulara temas edecek. Kültür dil edebiyat Osmanlı hakkında herşey olacak ama MERAKLISINA

Yorumlar