QARABAĞ MİTİNQ(LƏR)İ KİM(LƏR)Ə SƏRF EDİR?

Yusuf Deyni: Biden’ın İran’a yaklaşımı ve Mollaların öncü mesajları

ABD, Yunanistanda Rusya ve Çin’e karşı enerji duvarı inşa edebilir mi

RUS TARİHÇİ PROF. OLEG KUZNETSOV’LA MÜLAKAT

MERAKLISINA : NEVRÛZ – نوروز

Gündem 19 Mart 2017
545
MAKEDONYA'DA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Nev: ( Farsça) Yeni
Rûz: ( Farsça) Gün
Nevruz = Yeni gün. Güneşin Hamel / Koç Burcuna girdiği gündür ki Mart’ın Yirmiikisine rastlar. Eski Türklerle İranlıların Yılbaşı saydıkları günün adıdır.
Diğer yönü ile de ;
Nevruz , nev-i beşerin bezm-i elestde verdiği sözü hatırlayışı ve yeryüzüne ayakbastığı günün anısıdır. Bir bakıma insanoğlunun serüvenidir.
Bu serüven yalnız başına insanın değil bütün bir kâinatın da varoluşunun fihristesidir.
Nevruz toprakta tezahür eder, Gûya insanoğluna balçık ile vücut bulduğunu hatırlatır.
İçimiz rûh-ı ilâhî, dışımız hâk-i siyah değil midir ?
Toprak derin uykusundan uyanır, bir coşku başlar bütün mükevvenatta. Güneş , en parlak ışıkları ve sıcaklığı ile, ağaçlar çiçekleriyle, gökler sevinç göz yaşları yağmurlarıyla bu coşkuya katılırlar.
Nevruz’da, insanoğlu toprak ananın sıcak ve müşfik kollarına atılır. Bu kutsal gün, bütün beşeriyeti ,tabiatın uçsuz bucaksız , baharla ısınan , güneşle aydınlanan, yaratılış heyecanı ile titreyen, rüzgârın sanatıyla güzelleşen, yağmurun yıkadığı tertemiz ve çiçeklerle donanmış dalların süslediği kâinat mabedine çağırır , ve ona sâni-i hakikinin cilvelerini gösterir.
Salkım söğütlerin lepiska saçları gümüşî sularda akseder, tohumlar başlarındaki toprağı silkeleyip atar ve kollarını semaya doğru uzatarak Musavvir-i lemyezal’a minnet ve şükranlarını arz ederler…
Nevruz insanlığın bayramıdır. Yortularıyla, bahar bayramlarıyla, Olimpos Dağı’ndan ,Zeytin Dağına, Hira Dağı’ndan Nepal’a, Nil Vadisinden İndüs ve Ganj’a , Mezopotamya’dan Sarı Irmak’a bütün insanlığın ortak malı olarak , çeşit çeşit desenleriyle, farklı renkleriyle arz-ı endam eder.
Sonbaharda ölüp ve ilkbaharla dirilen kâinat ” Ba’s u ba’de’l mevt ” sırrını, kardelenlerle, gök gözlü nevruz çiçekleriyle hatırlatır bizlere.
Bütün sekenesiyle Küre-i arz, ve bütün ecrâmıyla semavat ve melekut , ruh ve aşk bu mevsimde yaratılmış sanki.
Bu günde, Sultanlar Nevruziye Bahşişi dağıtır, Âşıklar sevgililerine Nevruzun lisânı ile ilân-ı aşk eder, nevruzca fısıldaşırlar..
İnsanoğlu, her senenin bu gününü bıkmadan usanmadan büyük bir aşk ve vecd içerisinde kutlar.
Öyle ya,
İnsan sevgilisinin adını tekrar etmekten bıkar mı ?

Etem Coşkun

Yorumlar