OIL INDUSTRY OF AZERBAIJAN

RUSYA’NIN ENERJİ POLİTİKASI KAPSAMINDA AFRİKA’DAKİ ASKERİ STRATEJİLERİ

Doğu ve Güneydoğu’da Katliam Yapan Kim?

Rusiya Suriyada hansı maraqları güdür?..

MERAKLISINA : EPHEMERA ( Zooloji Terimi )

Gündem 17 Şubat 2017
390

Esasen : Kısa ömürlü böcekler (Insects ) için kullanılan bir terimdir. Üç hafta ömrü olan kelebekler, bal arıları vs.
Ancak umumî manada belli bir period içerisinde, belirli bir zaman dilimi ile muakayyed olan ( geçerlililiği olan ) basılı veya yazılı evrak için de ephemeria terimi kullanılır.
Bu cümleden olmak üzere;
Sinema bileti, uçak, otobüs biletleri, Milli Piyango biletleri veya benzeri basılı ve ancak belli bir zaman dilimi içerisinde geçerliliği olan her türlü evraka efemera denir.
Diplomalar, Sertifikalar Efemera değildirler, çünkü onlar bir ömür boyu kişinin müktesebatını tevsik eden referanslardır. Fotograf, kartpostal vs türü bir müessese, kişi ve aile albümleri de yukarıdaki tanımlamaya göre efemera değillerdir. Onlar ailenin, bir müessesenin tarihî belgeleridir.
Obje ise daha farklı eşyalardır. Bunlar da kendi içerisinde sınıflandırılmalıdır.
Madalyalar, nişanlar, Kupalar, dekor mahiyetini hâiz bazı küçük ev eşyaları, gıda ambalajları ve benzeri materyaller de obje olarak değerlenidirilirler.
Bi’l vesile Sn. Mehmet Emin Kakan Beyefendi’ye çok teşekkür ederim.
Etem Coşkun

Yorumlar