Aşiyan Sahaf MERAKLISINA : OSMANLICA İLE NASIL TANIŞTIM

Шакалы будут наказаны по закону Российской Федерации

İNGUŞETYA SURİYE’YE YARDIM ETMEYE HAZIR

Putini zor günler bekliyor

Mehmet İsmailov: Şuşa Beyannamesi’nin Ardından Yoğunlaşan “Statü” Meselesİ

Azerbaycan 7 Temmuz 2021
60
MAKEDONYA'DA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Şuşa Beyannamesi’nin Ardından Yoğunlaşan “Statü” Meselesine İlişkin Fermanla Verilen İlk Resmi Tepki
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Azerbaycan Cumhuriyeti’nde idari bölgelerin yeni bölünmesi hakkında” bugün imzaladığı “Ferman”la Karabağ idari bölgesine Hankendi ili, Ağcabedi, Ağdam, Berde, Füzuli, Hocalı, Hocavend, Şuşa ve Terter rayonları dahil edilmiştir. Ferman’da Doğu Zengezur idari bölgesinin yaratılması ve buraya Cebrayıl, Kelbecer, Gubadlı, Laçın ve Zengilan rayonlarının dâhil edilmesi de önem kesp etmektedir. Zira Hankeni ve Doğu Zengezur idari bölgelerine dâhil edilen bölgelerden bazıları (Ağdam, Füzuli, Şuşa, Gubadlı, Laçın ve Zengilan) II. Karabağ Savaşıyla birlikte işgalden kurtarılmıştır. Bu Ferman nicelik ve nitelik itibarıyla bu bölgelerin sadece ekonomik olarak canlanmasına değil, aynı zamanda daha çevik güvenliğin sağlanmasına ilişkin önemli bir düzenlemedir.
Ferman’ın imzalandığı tarih ise Şuşa Beynnamesi’nin ardından hem Ermenistan tarafından hem de Uluslararası camia tarafından Karabağ’a “statü” verilmesine yönelik baskıların ve bu yönde gündem oluşturulmaya başlandığı zamana tesadüf etmektedir. Dolayısıyla ve kanaatimizce bu Ferman Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Karabağ’a ilişkin ilk resmi tutumu mahiyetindedir. Yine kanaatimize esasen bu Fermanla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ’a statü verilmesinin kabul edilmezliğini ve bu yönde gündem oluşturulmasının önüne geçme amacı gütmektedir. Ayrıca Doğu Zengezur idari bölgesinin oluşturmasını da Azerbaycan Devleti’nin Zengezur’un tümüne yönelik resmi tutumu olarak değerlendirmek mümkündür.

Mehmet İsmailov

Yorumlar