KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Türkiye
  4. »
  5. Mehmet Doruk: Washington’da Bozkurtların Gölgesi

Mehmet Doruk: Washington’da Bozkurtların Gölgesi

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 20 dk okuma süresi
276 0

16 Eylül 2021 tarihinde, Nevada eyaletinden seçilen Amerika Birleşik Devletleri temsilciler meclisi üyesi Dina Titus temsilciler meclisinde bir kanun değişikliği teklifi sundu.
Bu teklifinde Bozkurtların(AKA Bozkurtlar ve Ülkü Ocakları) Yabancı Terör Örgütü olarak belirlenmesi konusunda bir rapor talep etti: raporda Bozkurtların Göçmen ve Vatandaşlık Kanununun ( 8 Birleşik Devletler Kanunu 1189) 219. Bölümünde ifade edilen yabancı terör örgütü kıstaslarına uyup uymadığı ve Dışişleri Bakanlığından böyle bir belirlenmenin yapılması gerektiği hususları istenilmiştir.
Aynı zamanda Dina Titus birleşik devletler dışişleri bakanından Antony Blinken’den kongreye bazıları tarafından paramiliter ölüm mangaları olarak tanımlanan aynı zamanda yabancı terörist organizasyonlar kıstasları altında değerlendirilmesi dâhil olarak Bozkurtların aktiviteleri hakkında 180 gün içinde verilmesi gereken bir rapor istedi.
Dina Titus kimdir.
Dina Titus Gerogia Thomasville şehrinde doğmuş Tifton da büyümüştür, Annesi Yunan asıllıdır. William and Mary Üniversitesinde lisans ve Georgia Üniversitesi ve Florida Devlet Üniversitelerin Politik bilimler dalında mastır ve doktora eğitimini tamamlamış daha sonra Amerikan ve Nevada kamu yönetimi derslerini Nevada Üniversitesi Las Vegas’da 2022 yılına kadar vermiştir. Bu süre zarfında eyalet senatörü olarak Birleşik Devletler Temsilciler Meclisinde Nevada bölgesinden 2008 yılında itibaren temsilci üyelik yapmaktadır. Ayrıca Dina Titus Georgia temsilciler meclisi üyeliği yapan Theo Titus’un yeğenidir. Dina Titus’un büyük dedesi Arthur Costandinos Cathones 1911 yılında Yunanistan’dan ABD’ye göç etmiştir kendisi Yunan kökenli olduğunu her zaman belirtip bundan gurur duymuştur. Aynı zamanda ABD’deki Yunan Sosyal Baskı gruplarıyla ve Ermeni gruplarıyla yakın ilişkidedir.

Kendisi Bölgede Türkiye ve Türkiye’nin menfaat ve müttefikleri aleyhine pek çok yasa tasarısında rol almıştır. Bunlardan bazıları kısaca şunlardır.
“ Kıbrıs’a yapılan 2019 tarihli ambargo yasasıyla yapılan silah ambargosunun kaldırılmasını desteklemiştir.
Kuzeydoğu Suriye’de Kongre’nin ABD’nin Türk ordusunun Kürt güçlerine karşı Kuzeydoğu Suriye’de yaptığı operasyonları engelleme çabalarını sona erdirmesi Türkiye’nin acil olarak kuzeydoğu Suriye’de yaptığı askeri müdahalenin durdurulması ve Birleşik devletlerin Suriye Kürt gruplara yaptığı askeri ve insani yardımları desteklemek olarak sunulan kanun tasarısını destekledi.
Azerbaycan’nın Nagornoo Karabağ’daki operasyonlarını lanetlenmesi ve Türkiye’nin bu anlaşmazlıktaki katılımını kınanmasını destekledi.
Tabii ki Türkiye’nin Ermeni soykırımı yaptığı hakkındaki meclis kararını da desteklemiştir.
2020 ermeni Kafkas yazısında Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermeni dağlık Karadağ saldırılarını lanetlemiştir.
Dina Titus bir Tweet’inde is Ayasofya’nın Camii olarak kullanılmasını kararını şiddetle kınamıştır.
Ana Hatlarıyla Talebin Kilit Noktaları:
Bozkurtların (AKA Bozkurtlar ve Ülkü Ocakları)- nefreti kışkırtan ve Kürtlere, Ermenilere, Yunanlılara ve diğer Türk olmayan nüfusa karşı şiddet eylemlerinde bulunan ırkçı, ultra milliyetçi, Pantürkizm yapan bir grup olduğu- Göçmen ve Vatandaşlık Kanununda ( Birleşik Devletler kanunu 8-1189) açıklanan Yabancı Terörist Örgütü olarak belirtilmesi yasal kriterlerine uyduğunu iddia edilmiştir.
Bozkurtlar açık bir şekilde Birleşik Devletlerin demokratik değerlerine ve Amerika’nın Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu boyunca müttefiklerine ve menfaatlerine düşmanlık yapmaktadır. Birleşik Devletlere Dışişleri Bakanlığının Anti terör bürosu tarafından yapılan “yabancı terör örgütleri” listesindeki pek çok gruptan daha direk ve tehlikeli bir tehdit göstermektedir.
Bozkurtlar Türkiye’nin devlet Güvenlik ve İstihbarat güçleriyle, mafyayla, uyuşturucu madde ticareti ( eroin kaçakçılığı) ve Taliban ve Müslüman kardeşler gibi diğer aşırı gruplarla ile bağlantıları olduğu iddiaları bu talebin anahtar noktalarıdır.
Aynı Kaynaklara Göre; Bozkurtlar Grubunun Birleşik Devletlerin Yabancı Terörist Örgütler Sınıflandırılması Kıstaslarına Uyan Eylemler:
Bozkurtların üyesi Mehmet Ali Ağca Roman Katolik Kilisesinin başı Papa 2. John Paul’u öldürmeye kalkışmaktan mahkûm olmuştur. Bozkurtlar 2007 tarihinde İstanbul’da ünlü Ermeni gazeteci Hrant Dink’ in suikastına katılmışlardır. Bu eylemler Göçmen ve Vatandaşlık kanunun bölüm 212(a)(3)(b) bölüm 3 teki uluslararası korunan kişilere karşı şiddet saldırılarından dolayı bu kanunun kapsamına girmektedir.
Murat Kanatlı’nın Yeniçağ gazetesinde “Türk ordusu İşgali Altındaki Kıbrıs Bölgesinde yapılan seçimde Birleşik Devletler ve Avrupa Birliğinin algılanan müdahalelerine” karşı yaptığı protestolarına gazetesinde yer vermesi sebebiyle 2003yılında 20 veya 30 kadar bozkurdun Murat Kanatlı isimli gazeteciye saldırmışlardır. Bu da Göçmen ve Vatandaşlık kanunu bölüm 212(a) 3(b) de bölüm 2’nin ihlalidir.
2015 tarihinde bozkurtlar Kürtlerin sahip olduğu işyerleri ve HDP ofisini ateşe vermiş, açık bir şekilde Kürt nüfusuna karşı şiddeti ve nefreti kışkırtmışlardır. Bu eylemlerle Göçmen ve Vatandaşlık kanunu bölüm 212(a) 3(b) de bölüm 5’nin ihlalini temsil etmektedir.
Haziran 2015 tarihinde Ermeni piyanist Tigran Hamasyan’ın Kars şehrindeki Ortaçağ Ermeni şehri Ani’yi ziyaretinde bölgenin Bozkurtlarının lideri halka takipçilerinin “ Ermeni Avına çıkmaları” gerektiğini halka açıklamıştır. Bu eylemlerle Göçmen ve Vatandaşlık kanunu bölüm 212(a) 3(b) de bölüm 4’nin ihlallerini temsil etmektedir.
Yukarıdaki Bozkurtların eylemleri Göçmen ve Vatandaşlık kanunu bölüm 212(a) 3(b) de altından tanımlanan yabancı terör örgütleri tanımlarına uymaktadır. Ve terörist eylemlerden dolayı vizeye uygun görmeme yasalarının bentlerine uymakta olduğunu iddiası ile talebin arka planını oluşturmuşlardır.
Bozkurtlar aleyhinde oluşan Uluslararası Teamüller
Fransa Hükümeti Kasım 2020’de Bozkurtları Ermenilere karşı nefret ve aşırı şiddetli tehditler oluşturduğu için resmi olarak yasaklamıştır. Benzer çağrılar Almanya ve Hollanda’da yapıldı
Aşırı sağcı grup Fransa bu grubun üyelerinin Lyon yakınlarında Ermeni Soykırımı kurbanları anıtına saygısızlık yaptıkları ve Ermeni protestocularla tartışmaya girdiklerinden sonra Geçen ekim ayında Fransa içişleri bakanı Gerald Darmain Bozkurtlar grubunun Fransa tarafından yasaklandığını “ ayrımcılık ve nefreti kışkırtarak ve şiddet eylemlerine karıştırdığını söyleyerek açıklamıştı.
Türk dışişleri bakanlığı anında cevap vermiş ve bu hareketi “utanç verici olduğunu ve bu kararın eylemlerin arkasında bozkurtlar olduğunu dair bir bilgi olmadan verildiğini beyan etmiştir.
MHP ile işbirliğinden dolayı Erdoğan Bozkurtları Avrupa devletlerinde uzun kolu olarak kullanmakta ve ciddi bir Türk nüfusu olan ülkelerde politikalarını desteklemektedir. Avrupa parlamentosunda Türkiye hakkında İspanyol sosyalist Nacho Sanches Amor tarafından hazırlanan devam eden raporda Türkiye’nin Bozkurtlarını Avrupa Birliği terör listesine konmasını tavsiye etmiştir.
Avrupa parlamentosu Mayıs 2021’de bütün 27 üye devletlerine Bozkurtların terör örgütü olarak belirlenmesi çağrısında bulundu.
Parlamento birliğin karar organı olan Avrupa Konseyine ve üye devletlere “ Bozkurtların AB terör listesine eklenmesi ihtimalinin incelenmesi” çağrısında bulundu. Bu oylama 480 lehte oyla ve 64 karşı oya rağmen geçmiştir ve sonucunda Bozkurtlar grubunun “ özellikle Kürt, Ermeni veya Rum kökenli insanları ve muhalif olarak gördüklerini tehdit etmekte oldukları” kabul edilmiştir.
Tabii ki Avrupa Birliği konseyinin Bozkurtlar grubunu yasaklamasının çıkarması kesin değildir. Çünkü bu Avrupa’yı geçici olarak Türkiye’de ikamet eden göçmen akınının önünü açmakla şantajı yapan Erdoğan’a kızdıracağı endişesi hâkimdir.
2019 baharında Avusturya Bozkurtların El işaretini yasakladı ve 2005 tarihinde Kazakistan resmi olarak Bozkurtları yasakladı.
Mart 2019 tarihinde Avusturya devleti de “ Bozkurt selamını yasaklamış ve bu selamı Hamas ve PKK örgütlerinin de içinde bulunduğu terör listesine dâhil etmiştir. Kasım ayında Almanya Federal Meclisi Hükümeti Bozkurtlar grubunun kanundışı iştirakları, internet üzerinden kışkırtıcılıklarının önlenmesi ve aktivitelerin gözlenmesi konusunda uyardı.
Daha çok Bozkurtlar konusunda Avrupa’daki yaklaşımlar Avrupa toplumunda ve siyaset yapıcılar için önemli bir konu olan islamofobi konusunda yoğunlaşmaktadır. Burada asıl konu Bozkurtların ileride Fransa’da ve diğer Avrupa ülkelerinde Müslümanları ve müttefik oldukları aşırı grupları istikrarsızlığa sebep olmak amacıyla kışkırtması asıl risktir. Onların yaptığı şiddet nedeniyle Fransa devleti bu grubu yasakladı ve Avrupa Birliği resmi olarak üyelerine bozkurtları terörist grup olarak tanımlanmasını istedi.
Konu Hakkında Bazı Yazarların Kişisel Değerlendirmeleri
Bu konu üzerinde dış politika yazarı Kıbrıslı Yazar John Solomou’nun “Erdoğan’ın uzun eli Bozkurtlar Avrupa Birliği ve Birleşik Devletlerin terör listelerine girmekle mi sonuçlanacak mı?” başlıklı yazısında aşağıdaki iddialarda bulunmuştur.
Bozkurtlar grubu 1960 yıllarında Albay Alparslan Türkeş tarafından kuruldu, İslamcı ve neo-faşist örgüt aşırı sağcı MHP ile birleşti ve Erdoğan un AKP’si ile müttefiklerdir.
Bozkurtlar Türkiye bozkurtlar ve ülkü ocakları olarak bilinir. Pantürkizmi savunan bütün Türkleri Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar bir devlet altında birleştirmek ideali olan Bozkurtlar, ismini tehlike altındaki Türk boylarını Altay dağlarından Orta Asya’ya getiren İslam öncesi Bozkurt efsanesinden almaktadır
Örgüt uzun zamandır Türk derin devleti soruşturmalarında öne çıkan şüpheli olmuştur ve geçmişte NATO’nun Gladyo operasyonunun Türkiye şubesi olan kontrgerilla ile ve aynı zamanda mafyayla yakın pazarlık yapmasında şüphelenildi.
Bozkurtlar Aralık 1978 tarihinde 100 den fazla Alevinin öldürüldüğü Maraş katliamından ve 1 Mayıs 1977 tarihli Taksim Meydanı katliamından sorumludurlar. Bu şiddet periyodu sırasında Bozkurtlar Türk ordusu Özel Harp Dairesi tarafından teşvik edilmiş ve korunmuşlardır.
Meşhur bir bozkurt üyesi,1979 tarihinde çok saygın bir gazetecilerden biri olan Abdi İpekçi öldüren Türk suikastçı Mehmet Ali Ağca’dır. 13 Mayıs 1981 tarihinde Türk hapishanesinden kaçan Ağca Papa 2. John Paul’u vurmuş ve yaralamıştır.
Türkiye’de 1980 darbesi sabahı, bozkurtlar saldırılarını Türkiye’deki Kürtlere yoğunlaşırmışlardır ve Türk işgalindeki Kıbrıs’ı ve kendini işgal edilmiş Kıbrıs’ın başkanı ilan eden Rauf Denktaş’ı gürültülü bir şekilde desteklemişlerdir.
1996 yılında Denktaş’ın politikalarını eleştiren Türk Kıbrıslı gazeteci Kutlu adalıyı öldürmüşler ve Kıbrıslı Rum protestocu Tassos Isaak’ı Birleşmiş Devletler Tampon bölgesinde ölümüne dövdüler.
Bu yasa değişikliği tasarısı hakkında Ortadoğu ve Doğu Afrika konusunda çalışmalar yapan Savunma Bakanlığı, Dış İlişkiler Konseyi gibi kurumlarda çalışmış ve şu anda Yabancı Askeri Araştırmalar Ofisinde çalışmakta olan, Yale üniversitesinde biyoloji ve siyaset bilimler mezunu Michael Rubin “Türkiye’nin bozkurtları hak etti mi?” başlıklı yazısına şöyle devam etmiştir.
Rubin yazısına bu yasa değişikliği teklifinin gecikmiş bir karar olduğunu belirterek 1993-95 yıllarındaki Azerbaycan Ülkü ocaklarını kuran ve liderliğini yapan başkanı İskender Hamidov’un resmini yazısının başlık yaparak devam etmiştir.
Son on yılda MHP Türkiye’nin otokratik hâkimi Recep Tayyip Erdoğan’la aynı safta müttefik olduklarını tespit etmiş. Görünüşte MHP kendini muhafazakâr parti olarak konumlandırırken aslında Erdoğan’ı aşırı milliyetçi ve yayılmacı bir çizgi izleyen aşırı sağcı bir parti olduğunu iddia etmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Bozkurtların aktivitelerinden Kürtleri, Ermenileri ve muhalefet partilerini terörize etmekte faydalanmakta ve Almanya’da yaşayan Türkleri kendi AKP’ye oy vermesi için beraber çalışmaktadırlar. Erdoğan Bozkurtların önemli bir kısmını bağrına basmış ve onlara 2016 başarısız darbe akabindeki toplu tasfiye sırasında yüzlerce iş vermiştir.
Bozkurtlar 1960larda Türkiye’nin Milliyetçi Hareket Partisi’nin paramiliter kolu olarak kurulmuştur. MHP’nin ılımlı üyeleri mesela bakan Oktay Vural gibi bozkurtlar nüansların olduğu bir grup değildi. 1970lerde Türkler en çok onları Kürt, Yunan ve Ermeniler gibi etnik azınlıklara ve politik olarak sol gruplara karşı uyguladıkları sokak şiddetleri bilmektedirler. Pek çok Bozkurt Nagorno Karabağ savaşında (19988-94) Ermenilerle savaşmak için gönüllü olmuştur. Bu zamanda Ermeni sivillere ve mahkûmlara karşı uygulanan bazı vahşetlerin sorumlularıdır. Son on yılda MHP kendini ülkenin başındaki Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta ve müttefik yapmıştır. Fakat aynı zamanda Bozkurtların lider olduğu MHP yetkilileri İstanbul’un çevresindeki ve bölgelerinde sorumluluk sahibi olabilirler ve sadece kendilerinin bir muhafazakâr parti olduğu konusunda ısrar edebilirlerdi. Diyerek devam eden Michael Rubin’in, aşağıda belirttiklerinden kendisinin MHP’nin NATO karşıtı pankartına fazla içerlediğini anlıyoruz.
“15 sene önce işçi sınıfı ve Sultanbeyli gecekondu bölgesinde bir gün geçirdim. NATO’yu Sam amcanın şapkası altındaki ahtapot olarak resmeden MHP posterleri yanında Bozkurtlu duvar yazıları duvarlara yazılmıştı, bu posterde ahtapotun Yahudi ve Yunan kollarındaki dokunaçları Türkiye’yi boğuyordu. Bu kışkırtma MHP’nin Erdoğan’ın en aşırı elementleriyle ortak işbirliğine gitmesiyle sadece daha kötüye gitti.”
Türkiye Kıbrıs’ta İslamlaştırma ve Anadolu’yu yerleşimcileri iskânı çalışmalarıyla ılımlı Türk Kıbrıs camiasındakilerini terörize etmekte ve aynı zamanda mevcudiyeti ve şiddet potansiyeli ile şantaj yaptığı şansölye Angela Merkel’e karşı Almanya’da bozkurtları çıkarları amacında kullanmaktadır.
Türkiye aleyhine attığı Tweet’lerden tanıdığımız ve Fetö’yle yakın ilişkileri olan Michael Rubin yazısını “ Titus Haklı. Bozkurtların Terör grubu olarak belirlenmesi veya ABD Dış İşleri Bakanı Antony Blinken’den neden Birleşik Devletlerinin grubun etnik ve dini faşizmi ve şiddetinden oluşan zararlı birleşimine karşı gözünü açması gerektiğini açıklatmak gerekmektedir.” diye bitirmektedir.
Açıkça anlaşılacağı üzere; iddialar belirli bir dayanağa sahip olmayan, mesnetsiz zorlama iddialarla ülkücü hareketi hedef haline getirmesi müttefik bir devlete ve devlet ciddiyetine yakışmayan bir davranıştır. Fetö gibi, PYD gibi silahlı terör örgütlerini himayesi altında tutan bir ülkenin dayanaksız iddialarla ortaya attığı bu yasa değişimi ve rapor talebinin somut bir sonuca ulaşmayacağı muhakkaktır. Nitekim dış işleri bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç “Birleşik devletler kongresinin bir parçası tarafından kabul edilen final yazı daha geçmese de, bu temelsiz iddialara dayayan ve müttefikliğimize uymayan talep son derece üzücü ve rahatsız edici.” Açıklaması her yönden haklıdır.

Mehmet Doruk kafkassam Amerika çalışmaları masası
Kaynaklar:
https://titus.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3139
https://ballotpedia.org/Dina_Titus#Personal_Gain_Index
https://titus.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3139
https://rules.house.gov/bill/117/hr-4350
Değişiklik tasarısı Türkiye’nin Bozkurtlarını terörist grup olarak belirlenmesi çağrısı yapıyor.(Proposed amendment calls for designation of Turkey’s Grey Wolves as a terrorist group)
https://www.ekathimerini.com/multimedia/podcasts/1168849/us-congress-joins-european-allies-in-targeting-turkey-s-grey-wolves/
Birleşik Devletler temsilcisi Bozkurtların takip edilmesini değişikliği ileri sürdü.(U.S. Representatives Push Amendment to Monitor Grey Wolves)

U.S. Representatives Push Amendment to Monitor Grey Wolves


https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM030206.html
https://anca.org/ndaa-legislative-brief-designating-turkeys-grey-wolves-a-foreign-terrorist-organization/
(Do Turkey’s Grey Wolves deserve terrorist designation?) Bozkurtlar terörist olarak belirlenmeyi hakketti mi? Michale Rubin

Do Turkey’s Grey Wolves deserve terrorist designation?


( will the grey wolves erdoğan’s long arm in the World en up on eu and us terrorist list ?) “Erdoğan’ın uzun eli Bozkurtlar Avrupa Birliği ve Birleşik Devletlerin terör listelerine girmekle mi sonuçlanacak mı? John Solomou
https://www.aninews.in/news/world/europe/will-the-grey-wolves-erdogans-long-arm-in-the-world-end-up-on-eu-and-us-terrorist-list20210920075432/

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir