KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. KÜRESEL SİSTEM PANDEMİSİ 2 KÜRESEL FEODALİZME KARŞI ÜLKELERİN YÖNETİMLERİ

KÜRESEL SİSTEM PANDEMİSİ 2 KÜRESEL FEODALİZME KARŞI ÜLKELERİN YÖNETİMLERİ

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 9 dk okuma süresi
273 0

Devlet ve millet kavramları asalet,şahsiyet,onur kavramlarıda insanlar gibi devletler özgü kavramlardır. Her ülke pandemi ile ülke vatandaşlarına karşı büyük bir imtihan vermekte iken, ülke vatandaşlarıda, ülkelerine karşı sorumluluklarını yerine getirme imtihanını vermektedirler.
Dünyada emperyal ülkelerin ve diğer ülkelerin bir çoğunda insana bakışı; güçlü görünmek, maddi iktidar gücü olmak, silahlanma ve teknoloji olarak değerlendirilmekte iken her ülkenin çok zayıf yönlerinin aslında ne kadar kolay ortaya çıktığıdır.
İnsan var sa devlet vardır bütünlüğünden uzak ülkeler, büyüklüklerini ve yaşamsal devamlılıklarını büyük sorunlara karşı aldıkları çözüm odaklı yaklaşımlarla devam ettirebildikleri gerçeğini görmezlikten gelenlerin ,düştükleri durumla karşı karşıyadır.
Salgın hastalıkla beraber ülke yönetimlerinde bulunan siyasi parti yöneticilerinin bir çoğunun gündemde yer almak yerine kendilerini güvenli ortamlara çekerek gündemde kalmak yerine sağlık sistemleri yöneticilerine görevlerini bıraktıkları bir dünya gözlemlemekteyiz.
Ülkelerin liderlerinin, özellikle gelişmiş olan ülkelerin salgın döneminin en önemli ihtiyaç maddeleri olan

maske, solunum cihazı, koruyucu kifayet, tedavi ilaçları bakımından yeterli üretim merkezlerine ve temin durumlarında yaşadıkları sıkıntılar ve sağlık sistemlerinin yetersiz kalması ile toplumsal gelişmişlik değilde toplumsal gelişmesizlik ile karşı karşıya kaldıkları gerçekleri görmelerine neden olmuş durumdadır.
AB Ülkelerinde yaşanan sıkıntılara baktığımızda dünya ekonomisinin AB olarak birinci sırasında ülke sıralamasında ise G20 içinde yer alan bir çok ülkenin olmasına rağmen birbirlerine karşı aldıkları tavırların geçmiş dönemdeki gibi, birinci ve ikinci dünya savaşlarındaki durumlarına geri dönüş işaretleri göstermesi açısından salgın sonrası için bir çok yeni sorunlarıda ortaya çıkaracağı görülmektedir.
AB ülkeleri , önem kazanan koruyucu sağlık medikal malzemeleri, birbirlerinin elinden güç ve para kullanarak alan, AB içindeki ekonomileri iyi olmayan ülkelerin hiç bir şanslarının olmadığı gerçeği ile yüzleşmelerini ve AB’nin gerçek yüzünü görmeleri açısından bundan sonraki adımlarında, kendi başlarına kaldıklarını göstermektedir.
Ülke ekonomilerinde tüketici tercihlerinin değiştiği salgınla beraber üreten tek merkezli ülke olan Çin ekonomisi üretse dahi tüketim ülkelerinde hayat normale dönmediği müddetçe üreten ülkeninde ekonomisinin çarklarının istenilen noktaya gelmeyeceğidir.
Ülkelerin küresel şirketleri ile dünyaya hakim olma yönetme isteklerinin yerine yeni modellerin ortaya çıktığı dönemdeyiz. Küresel ölçekli şirketlerin üretim-tüketim ölçeklerindeki değişimlerle beraber bir çok ülkenin

ekonomilerinin geriye gideceği ve kendi kendilerine yetinme yöntemlerine doğru yöneldikleri görülmektedir.
Bu durum küresel şirketleri yeniden tüketim ihtiyaçlarına göre üretime geçmeleri ile ülkeler üzerinde küresel ölçekli feodal hakimiyet yaratmasına yol açmasının görülmesi ile beraber, yeni ekonomik şirketlerin oluşması başlamıştır.
Ülke yönetimlerinin küresel feodalizme karşı ülke ekonomilerini korumaları ve kendi üretim merkezlerini oluşturmaları ile bunun önüne geçebilecekleri bunun içinde güçlü ülke yönetimlerine ihtiyaç olacağı görülmektedir.
Siyasi olarak gücü elinde bulunduran ve halkı ile gerçekleri anlatarak bütünleşen, ülke içindeki kapitalist lobilere karşı etkin mücadele edenlerin kazanacakları , yoksa küresel feodalizme esir olacakları dönemleri göreceğimiz bir süreçteyiz.
Dünya ekonomilerinin ne kadar eskiye dönmek istesede arz talep ve tüketici tercihlerinin değişmesi ve yeni ihtiyaç anlayışının virüs salgını ile insanlar üzerinde etkisini göstermesi yeni sektörlerinde ortaya çıkmasına imkan tanıyacaktır.
Ülkelerin pandemi sonrası, büyük siyasi gelişmelere sahne olacağı,milliyetçi muhafazakar yapıların hakim olacağı mevcut ülke yönetimlerindeki siyasi yapıların ve ideolojilerin çökeceği,yeni söylemlerle yeni yapıların ortaya çıkmaya başlayacağı görülmektedir.

Pandemi sonrası kapitalizmin ülkelerin siyasi yapıları ile devlet kademelerine yerleştirdikleri kendi adlarına lobi faaliyetlerini yönetenlerin sistem dışına atılacağı ve yerli ve milli yapılarla oluşumların oluşacağı bunun temellerinin bu süreçte, çekişmelerle kendini göstermeye başladığı izlenmektedir.
Pandeminin ülke ekonomilerini her alanda etkilediği, yaşamın devam edebilmesi adına ekonomi yönetimlerinin göstereceği çalışmaların gelecekte ülke yönetimlerinde söz sahibi olmaları açısından ,konumlarını koruyacakları veya yok olacakları bunun yerine yeni finansal sistemlerle üretim odaklı çözüm önerilerini uygulayan yapıların başarılı olarak ülke yönetimlerine hakim olacaklarıdır.
Pandeminin bütün dünya ekonomilerine etkilerine baktığımızda ise;
Borsalarda büyük oranlı değer kayıpları Hisse senedi fiyatlarının düşmesi
Döviz fiyatlarındaki istikrarsızlıklar Parasal genişleme
Üretim düşüşleri
Arz-talep değişimleri
Tüketici tercihlerinde meydana gelen öncelik sıralaması İhracat azalması
İthalat azalması
Üreten ülkelerin tüketim ülkelerine ürün gönderememesi ve ekonomilerindeki oluşturduğu kayıplar
Petrol fiyatlarının da küresel talebin zayıflaması

OPEC ile OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlık
Risk iştahının bozulması
Riskli varlıkların fiyatlarının düşmesi
Borçlanma maliyetlerinin artması
Küresel piyasalara negatif etkisi
Küresel ölçekli Şirketlerin finansal sistemlerinde ortaya çıkan dengesizlikler
Ülkelerin maliye yapılarındaki gelir kayıpları
Sanayi merkezlerinde üretimlerin durdurulması
İstihdam ve İşsizlik artması
Devletlerin borçlanmaya gitmeye başlamaları
Gelişmiş ülkelerin salgın nedeni ile sosyal alt yapı yetersizliklerinin ortaya çıkması
Ülkelerin ihmal ettikleri sağlık sistemlerindeki ve buna bağlı diğer kurumların yetersiz kalması
Koruyucu sağlık malzemelerinin üretilmesinin stratejik konuma gelmesi,
Gıdaya olan ihtiyaçların teknolojik gelişmenin önüne geçmesi,
İşsizlikle beraber ortaya çıkan sosyal denge bozuklukları Toplumsal yapıda değişimlerin siyasete yansımaları Ülkelerin bencilleşmesi
Ülke sınırlarının kapatılması
Eğitime etkileri ve yeni eğitim sistemlerinin uygulanması Gelişmekte olan ükelerin piyasalarına yaptığı yumruk etkisi
Piyasa likidite yapısının bozulduğu
Salgının etkilerini kontrol altına almak için para ve maliye politikalarında yeni kararların alınması
Yatırımcı güvenini geri kazanmak

Finansal koşullarda sıkılaşma riski
Dış kaynaklı finans ihtiyaçlarının artması
Yatırımcı güven ortamının kaybolması ve yatırımcı gelmemesi,
Birçok destekleyici finansal araçların devreye alınması Sosyal güvenlik sistemindeki işsizlikle ilgili finansal yapıların devreye alınması
Kısa süreli sorun çözülübüne gidilmemesi durumunda bütün bunların yetersiz kalacağı,
Hane halklarının borçlanma oranlarının artacağı, İşletmelerin kapanmaya başlayacağı,
Bankaların iflaslarla karşı karşıya kalacağı
Salgınından etkilenen kişilerle şirketleri desteklemek Ekonomiyi desteklemek için mali, parasal ve finansal politikaların kullanılması gibi bir çok sorunu ve çözümüde beraber getirmiş durumdadır.
Ülke yönetimleri bütün sorunlara karşı çözüm arayışları ve destekleme girişimlerinde en çok dikkat etmeleri gereken nokta ise izleyecekleri dengeli ,istikrarlı , hızlı karar alıp uygulama ve piyasa denetleyici görevlerini yerine getirirken kontrolu kaybetmemesi gerektiğidir.
Ülkeler,
Yanlış sorular içinde doğru cevabı aramak yerine ,
Doğru soruyu bulmak pandemi sonrası çözümlerin anahtarı olacaktır.
Dr.Mehmet BOZKUŞ
Siyaset Bilimci
mehmetbozkus06@hotmail.com

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir