“İpək Yolunu tarixi və mədəni dəyər olaraq yenidən canlandırmaq ortaq hədəfimizdir”

Турция добивается целей в сфере оборонной промышленности

Suudilerin aceleci adımlarının arkasında güç kaybı mı var

Kimin Kimle Mücadele Ettiğini Kim Anlayabildi?

KÜLTÜR VE MEDENİYET

Gündem 16 Aralık 2019
65

Bir toplumun sahip olduğu, ortaya koyduğu ve paylaştığı tüm alışkanlıklar, o toplumun kültürünü oluşturur. Başka bir deyişle, kültür bir toplumda geçerli olan ve gelenek hâlinde devam eden her türlü dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşayış unsurlarının tamamıdır.Kültür her toplumun kendisine özgüdür. Yani millî bir niteliğe sahiptir. Medeniyet ise millî kültürlerin birleşmesinden oluşan evrensel değerleri ifade eder. Nurettin Topçu’ya göre: Medeniyet, insanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibarettir, kültür ise bir toplumun kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür.
Fichter’e göre kültürün işlevleri şunlardır:
•Kültür, toplumsal davranışları düzenler. Toplumsal davranışın çeşitli parçalarını birbirleriyle ilişkilendirerek bir bütün hâline getirir.
•Kültür, toplumsal dayanışmanın temellerinden birini oluşturur.
•Kültür, toplumları birbirinden ayırmaya yarayan bir işaret gibidir.
•Kültür, toplum değerlerini bir bütün hâline getirir.
•Kültür, toplumsal kişiliğin oluşmasında temel faktördür. Buna göre her toplumun insanı, o toplumun kültürünü taşır. Dolayısıyla kültür insanların kimlik kartı gibidir
Prof Dr Mehmet Yüce

Yorumlar