Мусульмане скрепляют узы дружбы России и Турции

Mustafa Şentop Türk bayrağından ve Türkçeden niye rahatsız

Emir Tahiri:İran’ın önündeki seçenekler yanılsama ve hile değil

Türk Dünyası Lideri; Rauf R. Denktaş

‘İsraille Birleşik Arap Emirlikleri resmi olarak anlaştı

Gündem 31 Ağustos 2020
245
MAKEDONYA'DA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Sırada Suudi Arabistan ile İsrail’in anlaşması var. Araplarla Yahudiler aynı ırka mensuptur. Soyları dini ve mitolojik anlamda HZ. ibrahim’e, bilimsel anlamda ise Sami kavminin mensupturlar. Dilleri aynı kökten gelir. Hz. Muhammet zamanında Medine’deki Yahudilerle Araplar aynı dili konuşurdu. Arap alfabesi ile Yahudi alfabesi aynı sayılır. Yanı aralarında tek fark din farkıdır. Yahudi dini ile İslam dininin esasları da birbirine çok yakındır. Her ikisinde de sünnet vardır, her ikisinde domuz eti yenmez. Zina büyük günahtır. Faiz haramdır. Namaz ve Oruç vardır. Yani kısaca Araplarla Yahudiler etnik, kültürel, tarihsel ve dini olarak birbirine çok yakın halklardır. Anlaşmaları şaşırtıcı değildir. Türkiye’ye karşı Birlik içinde hareket etmeleri tarihsel ve stratejik bir akılla hareket ettikleri anlamına gelir. Çünkü Türkler hem Araplara hem de Yahudilere çok uzak bir kavımdır. Türkler onlara göre Ortadoğulu değil Orta Asya’dan gelen “istilacı barbarlardır”. Araplarda İslam ümmetçiliği bilinci yoktur. Tarihte hiçbir zaman olmamıştır. Araplarda kabilecilik vardır. Peygamberden hemen sonra Müslümanlar arasında yaşanan iç savaşlar da bir kabilecilik savaşıdır. İslami mezhepler de kabilecilik temelinde bölünmüştür. Şii ve Sünni bölünmesi temelde bir kabilecilik rekabetinden doğmuştur.’ ibrahim dilmaç’tan alıntıdır. Araplarda tarihi olarak ümmet bilinci olmadığı gibi islam tarihini ve medeniyetini de arap tarihinin ve kültürünün bir parçası görürler. Bu nedenle araplarda bizdekine benzer islam türklük vb. kavramlar üzerine pek tartışma olmaz. İslam ittihadı demek onlar için arap heğomanyası altında birleşmektir bu da tarihte emevi döneminde olmuştur o kadar.
Oğuzhan Alpaslan

Yorumlar