KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. İran’dan Türkiye’ye Sorun İhracı: Afgan Göçmenler

İran’dan Türkiye’ye Sorun İhracı: Afgan Göçmenler

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 3 dk okuma süresi
337 0


Türkiye, yaklaşık 1 aylık süre içerisinde İran kaynaklı Afgan göçmen hareketi ile karşı karşıya durumdadır. Can güvenliği, işsizlik ve gelecek kaygısı gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşen söz konusu göç hareketi 70’li yılların sonundan itibaren Afganistan’dan İran’a doğru bir seyir izlemiştir. 2001 yılında ABD’nin Afganistan’ı işgal sürecine kadar zayıf devlet ve kırılgan devlet aşamalarını tecrübe eden Afganistan söz konusu işgalin ardından tam olarak çökmüş devlet aşaması sürecine girmiştir. Literatürde, bir ülkenin siyasal ve toplumsal bölünmüşlüğünü, ortak değerler üzerindeki mutabakat yoksunluğunu, otorite ve egemenlik tekeli yoksunluğunu ve devlet aygıtının işlevini yerine getirememesinin ifadesi ve seviyeleri olan zayıf devlet-kırılgan devlet-çökmüş devlet formları bu açıdan Afganistan’ın içinde bulunduğu durumu açıklamaktadır.
Tabii biçimde, ülkesel sorunların bölgesel dışsallığı bağlamında, Afganistan’da mevcut bu siyasal ve toplumsal kaos ortamı bölgeye ve bölge devletlerine de sorun olarak yansımaktadır. Bu yansıma alanlarının ilki ve en önemlisi İran’dır. İran, 70’li yılların sonundan itibaren karşı karşıya kaldığı göç hareketini uzun bir süre yönetmeyi başarabilmiş fakat son yıllarda Afgan göçmenler İran açısından kritik bir sorunsal halini almıştır. İran’ın son yıllarda yaşamış olduğu önemli toplumsal ve ekonomik sorunlar Afgan göçmenlerin bu bağlamda tolere edilebilmesini güçleştirmekte ve İran’ı bu konuda yeni adımlar atmaya sevk etmektedir. Zira, İran’da toplumsal ve ekonomik sorunlardan kaynaklı gerilimlere Afgan göçmenlerin yeni bir boyut olarak eklenmesi İran’da kamu düzenini ve ekonomik yapıyı derinden sarsabilecek bir ortamı ortaya çıkarabilecektir.
Bu bağlamda İran, yaşamakta olduğu toplumsal ve ekonomik sorunlara net bir biçimde odaklanmak amacıyla Afgan gömenler sorununu Türkiye’ye ihraç etme arayışındadır. Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından itibaren karşı karşıya kaldığı sığınmacı akını ile ilgili politikalar geliştirme sürecindeyken Afgan göçmenlerin İran’dan Türkiye’ye doğru hareket etmeleri hali hazırda Türkiye’nin yaşamakta olduğu toplumsal ve ekonomik sorunları etkileme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda Türkiye bu sürecin yol açabileceği sonuçları ivedilikle öngörerek toplumsal ve ekonomik yapıyı olumsuz yönde etkileyemeyecek çözümler geliştirmelidir.
Z. Deniz ALTINSOY/Kafkassam Uzmanı
Çağatay BALCI/Kafkassam Uzmanı

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir