KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. “İngiliz Şiiliği” İslam vahdetinin omuriliğine saplanmış bir şarapnel parçasıdır

“İngiliz Şiiliği” İslam vahdetinin omuriliğine saplanmış bir şarapnel parçasıdır

Hasan Oktay Hasan Oktay - - 11 dk okuma süresi
366 0

“İngiliz Şiiliği” İslam vahdetinin omuriliğine saplanmış bir şarapnel parçasıdır

“İngiliz Şiiliği” İslam vahdetinin omuriliğine saplanmış bir şarapnel parçasıdır. Doktorlar bu şarapneli çıkarmak için yeterince dikkatli olmazlarsa ve merceiyetle ilgili olan Londra Şiiliği meselesinde hassasiyet gösterilmezse eğer, Şia’nın vücuduna büyük bir darbe vurulmuş olur.

İNTİZAR – Kadimun sitesinin haberine göre uluslararası ve bölgesel konular uzmanı İsfehan Üniversitesinde şunları söyledi: İngiliz Şiiliği konusu günümüzde en önemli ve en tehlikeli meselelerden biridir, zira siyasi meseleler çok rahat analiz edilebilir ancak Londra Şiiliği konusu oldukça hassastır.

 

“İngiliz Şiiliği” İslam vahdetinin omuriliğine saplanmış bir şarapnel parçasıdır

Seyyid Hadi Efkahi “Gerçek İslam” adlı sempozyumda, İngiliz Şiiliğini İslam vahdetinin omuriliğe isabet eden bir şarapnel parçasına benzeterek şunları söyledi: Doktorlar bu şarapneli çıkarmak için yeterince dikkatli olmazlarsa ve merceiyetle ilgili olan Londra Şiiliği meselesinde hassasiyet gösterilmezse eğer, Şia’nın vücuduna büyük bir darbe vurulmuş olur.

 

İngiliz Şiilği “merciyet” makamını kirletirse, Şia için geriye hiç bir şey kalmayacak

İslam dünyası meseleleri uzmanı şunları kaydetti: Eğer düşman Şiilikte yüce bir konuma sahip olan merceiyeti kirletmeyi ve zarara uğratmayı başarırsa, Şia için geriye hiçbir şey kalmayacak ve tefrika genişleyecektir. Ve merciilik bahaneleriyle Şiiliğin ana direği tahrip edilecek ve kırılganlaştırılacaktır.

 

İslam İnkılabı Rehberi İngiliz Şiiliğne karşı neden uyarıda bulundu?

Seyyid Efkahi İslam İnkılabı Rehberi’nin sürekli Londra Şiiliği tehlikesine karşı uyarıda bulunmasının nedeni hakkında şunları söyledi: Onlar medya aracılığıyla meydana çıktılar ve nitekim medyanın bıçağı kılıçtan daha keskin ve nüfuzu da daha fazladır. Kılıcın bedenle ilişkisi vardır oysa zehirlenmiş kalemler sevgi ve nefret odaklıdırlar, yani kalbi hedef alırlar.

Seyyid Efkahi sözlerine şöyle devam etti: Rehber, Amerika ile ilişkilerin tümden zarar ve ziyan olduğunu ve bir faydasının olmadığını haykırıyor, fakat aradan birkaç gün geçmeden bazı beyler Amerika ile ilişki koşullarının sağlandığını söylüyorlar.

 

İslama karşı İslamın sembolü tekfirci Vahhabilik “Amerikancı İslam”ın ta kendisidir

İslam meseleleri uzmanı Batının İslam karşıtı ilk stratejisinin laiklik üzerinden İslam’a saldırması olduğunu kaydederek şöyle devam etti: İslami cephenin içerisinde yani İslam’a karşı İslamın sembolü olarak tekfirci Vahhabilik yer alır. Ve nitekim bu tekfirci akım, Şia-Sünni tüm mezheplere siper olan Müslümanların İslamının karşısında olan “Amerikancı İslam”ın ta kendisidir. Öte yandan Şia karşısındaki Şia akımının da Gerçek İslam karşısında 3 taktiği vardır.

Seyyid Efkahi Rehber’in Avrupalı ve Batılı gençlere yazdığı 2 mektuba da değinerek şunları söyledi: Rehber İslam’ın gerçek olmayan yüzünü açığa çıkardıktan sonra, bu tekfirci grubun Paris saldırısını kınayarak Gerçek İslam’ı tüm dünyaya tanıtmış oldu.

 

Sapkın Şirazi hareketinin tarihçesi ve gerçek Yüzü

Seyyid Efkahi şunları söyledi: Şirazi akımı; Muhammed Şirazi döneminde faaliyetlerine başlayıp Şirazi hanedanlığı tarafından kurulan ve merceiyet koltuğuna oturan sapkın bir akımdır ve ayrıca bu akım için faaliyet gösteren birkaç uydu kanalı da mevcuttur.

 

Tekfirci Vahabilik ve Londra Şiiliği; her ikisi de tek bir düşünce kuruluşundan emir alıyor

İslam meseleleri uzmanı bu akımın hali hazırdaki liderinin ve önderinin Seyyid Sadık Şirazi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Dogmatizm ve dinin siyasetten ayrılması bu akımın en önemli özelliklerinden biridir. Ve bu akım da tekfirci Vahhabiler gibi kendi muhaliflerini tekfir ediyorlar.  Bir tarafta İran İslam Devrimi’ne karşı düşmanlık besleyen ve Rehberlik makamının zayıflatılmasını, İslamın imajını zedelemeyi amaçlayan tekfirci Vahhabilik var diğer tarafta ise Londra Şiiliği. Rehber de bunların hepsinin tek bir düşünce kuruluşundan emir almalarının bu sapkın akımın mantıklarını gözler önüne serdiğini ifade etmişlerdir.

 

Şirazi hareketinin stratejisi; Şiiliği şiddet yanlısı, kana susamış, aşırıcı bir akım olarak göstermektir

Seyyid Efkahi Şirazi akımının diğer stratejilerinden birinin de Şiiliği şiddet yanlısı, kana susamış, aşırıcı bir akım olarak göstermesidir diyerek sözlerine şunları ekledi: Şirazi hareketi Şiiler ve Sünniler arasındaki ihtilafları körükleyerek küresel istikbarın özellikle sömürgeci yaşlı İngiliz’in ‘’böl ve yönet” hedefleri doğrultusunda hareket etmektedir.

 

Sadık Şirazi merceiyet şartlarını taşımasından ziyade anlaşılan merceiyet makamı kendisine miras kalmıştır

Seyyid Efkahi sözlerine şöyle devam etti: Öncelikle kendisini Şii dünyasının mercisi olarak adlandıran Seyyid Sadık Şirazi’nin ilmi yeterliliğini ve onun merceiyetini ele almalıyız, zira merceiyet makamının bir takım şartları vardır ve anlaşılan ona da bu merceiyet makamı miras kalmıştır! Ayrıca o Ayetullah Behçeti’nin kâfir ve zındık olduğunu söylemiştir.

 

Müçteba Şirazi’nin küstah ve saygısızlığı o derecedir ki bunu ifade etmeye insanın dili varmaz

İslam meseleleri uzmanı, Seyyid Müçteba Şirazi’nin küstah ve saygısız biri olduğunu, öyle ki onun anlattıklarından söz etmeye insanın dilinin varmadığını ve diğer Şii âlimlere karşı da iftiracı ifadeler kullandığını söyledi.

 

Şirazi akımı felsefe ve irfana karşı oldukları bir tarafa, tıpkı Vahhabiler gibi vahdetçi Şiileri tekfir ediyorlar

Seyyid Efkahi, Şirazi akımının fıkhi ve inançsal yaklaşımını, İmam Mehdi’nin İmamet ve Velayetinin gasp edildiği gerekçesiyle Velayeti Fakih ilkesine karşı olup fakihlerin şurasının velayetine inanmak olarak kaydetti. Seyyid Efkahi ayrıca bu akımın Ahbârîliği yaygınlaştırdıklarını, felsefe ve irfana karşı olduklarını ve onların da tıpkı tekfirci Vahhabiler gibi, İslami Vahdete davet eden Şiileri tekfir eden ve ilmi ve fıkhi konularda yüzeysel ve nicelik odaklı bir bakış açısına sahip olduklarını söyledi ve devam etti: Bugün Siyonist rejim ve Amerika Şiileri katletmeyi programlarına koymuşlardır ve bu sapkın akım da sürekli ihtilaf davulunu çalıyor, fakat Rehber şöyle buyuruyor: “Ehli Sünnetin kutsallarına hakaret etmek haramdır.”

 

Şirazi akımı İslam İnkılabına muhalif, Filistin davasına karşı ama küresel istikbar ve Siyonizme karşı tavırı olmayan bir yapıya sahip

Bu akımın merceiyet bahanesiyle yabancılara yataklık etme çabaları, İslam İnkılabına açıkça muhalefet etmek, gençleri aldatmak ve İslam İnkılabına uyulmamasını teşvik etmek gibi siyasi yaklaşımları vardır. Ayrıca İmam Humeyni’nin ve Ayetullah Hamaney’in şahsiyetlerini tahrip etme çabalarının yanı sıra Filistin davasına da karşı çıkıyorlar (çünkü Filistinlilerin nasibi-Ehlibeyt düşmanı olduklarına inanıyorlar). Öte yandan Şirazi akımı küresel istikbarın ve Siyonist rejimin saldırgan politikalarına karşı çıkmıyor, bilakis münafıkları destekleyerek Yeşil Fitne Akımının ve Hüccetiye Cemiyetinin sapkınlıklarıyla aynı doğrultuda ilerliyorlar. Ve bu akım dinin siyasetten ayrılması gerektiği doktrinini savunarak, Irak’taki gelişmelere ve tekfirci akıma ve Sünnilerin sembollerine karşı yapılan saldırılara karşı çift taraflı bir pozisyon sergiliyor.

 

İngiliz Şiiliği ve Amerikan Sünniliği Kudüs ve Filistin davasına karşı

Seyyid Efkahi İngiliz Şiiliğinin (Şirazi akımı) ve Amerikan Sünniliğinin (tekfirci Vahhabiliğin) Kudüs ve Filistin halkının hedeflerine karşı olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Bu akımlar Kuran ayetlerinden ve nebevi hadislerden yüzeysel ve seçici bir şekilde istifade ederler. Öte yandan bu akım İran İslam Cumhuriyetine ve cihatçı ve devrimci direniş kurumlarına da karşıdırlar. Onlar demagoji ve yalan, nifak ve ikiyüzlülük yöntemlerini kullanarak Şii ve Sünni alimleri tekfir ederler ve bu 2 grup istikbar hedeflerine ulaşmak için istikbar güçlerinin mali, medyatik ve siyasi desteğiyle İslam ümmeti arasında kriz, gerginlik ve savaş yaratmak için çabalıyorlar.

Seyyid Efkahi Şirazi akımına karşı mücadele stratejileri hakkında ise şunları söyledi: Kum İlim Havzası ve diğer dini havza kurumlarının bilgili, devrimci ve erdemli âlimleri bu grubun düşünce ve inançlarına karşı mücadele ederek, bu akımın sapkın ve zayıf noktalarını gençlere anlatmalıdırlar. Öte yandan Şirazi akımını destekleyen kanallarla mücadele edebilmek için medya yöneticileri tarafından seminerler düzenlenmelidir. Seyyidü’ş-Şüheda yas heyetleri yetkililerini bilgilendirmek için toplantılar düzenlenmeli ve Şirazi akımının stratejisinin küresel istikbarın bölücü siyasetleriyle uyumlu olduğu insanlara anlatılmalıdır.

 

Çev: Gülden Koşaca

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir