KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Türkiye
  4. »
  5. Hasan Oktay: Türkçe niye diplomasi dili olamadı

Hasan Oktay: Türkçe niye diplomasi dili olamadı

Hasan Oktay Hasan Oktay - - 6 dk okuma süresi
271 0

Türkçe dış politika aracı olabilir mi

Uluslararası ilişkilerde dil bir iletişim propaganda aracıdır. Diplomasinin olmazsa olmazı dildir. Osmanlı İmparatorluğu en kudretli dönemlerinde dilpolitik ikilemi yaşadığı için Türkçe dünya dili olamadı. Bilinen tüm dünya Osmanlı ile irtibatlı olmak isterken bunun iletişim aracının Türkçe olması gerekirdi. Fakat bir başarı elde edilemediğinden Bu anlamda bir eleştiri değil durum tespiti yapmak gerekir. Muhteşem imparatorluğun dili yok dendiğinde ilk önce tarihçiler olarak biz itiraz ediyoruz. Devletin kurucu unsurunun Türkler olduğunu ve dolayısı ile devletin dilinin Türkçe olduğunu adeta bin bir dereden su getirmenin zorluğunda izah etmeye teviller etmeye çalışıyoruz. Evet, elan doğrudur devletin dili Türkçedir ama başta aydını münevveri entelektüelimizin olmak üzere şöyle dört başı mamur Yunusça bir dil yadigârımız yok. Siz ülkenizin sınırları içerisinde Türkçe konuşmak okumak yazmaktan adeta utanır hale gelirseniz bu ister istemez dışarıya da yansır. Niye diplomasi dili Türkçe olamadı diye bir soru ile karşılaşırsanız şaşırıp kalırsınız. Evet, Devleti aliyemiz dünya imparatorluğu idi ama dili diplomasi diline dönüşemedi. Türkçe yerine Fransızcanın hakimiyeti ile başlayan diplomasi dil geleceğine şimdi İngilizce hakimdir.

Bizim Türk münevverimiz Emevi baskısı altında aşağılık kompleksine kapılarak Arapçayı cennet dili Türkçeyi de cehennem dili sanmanın ezikliğinin mirası altında ezilmektedir. Arap kavmiyetçiliğinin dile ve dine dönüşmesinin din ile irtibatlı olacaksan dil ile irtibatlı olacaksın mantığı Türk münevverini ister istemez Türkçeden soğutmuştur. Özgüveni olamayanın dili de olamaz dini de. Birden çok sebebi olmasına rağmen Türkçenin Osmanlı devletinin azametine karşın diplomaside kadük kalmasının en önemli sebeplerinden biri işte bu özgüvensizlik ve Arap kavmiyetçiliğinin yüzyıllardır süren manevi baskısıdır. Arapça cennet dilidir Türkçe cehennem dilidir sözünü düşündüğünüzde ister istemez içiniz ürpermiştir. Oysa böyle saçma bir durum söz konusu bile değildir. Kaşgarlı Mahmut Divan- Lügat-ı Türk isimli o muhteşem eseri ile bu anlayışı yıkmaya çalışmış ama nafile ve beyhude her şey ortadadır. Bu güne geldiğimizde devletin dili Türkçedir diye anayasa maddesi güvencesi altına alınmasına rağmen hala Türkçe öksüzdür korumasızdır ve hatta ciddi bir tehlike altındadır. Dün Arap kavmiyetçiliğine yenilen Türkçe şimdi Fars şövenizmi ile Türklerin bin yol yönettiği İran coğrafyasında mücadele etmeye çalışıyor. İran mollalarının dini dile dili şovenizme alet ettikleri fetvalarında Farsçanın cennet dili Türkçenin cehennem dili olduğunu söylüyorlar. Eyy vaiz bizi cehennem odu ile korkutma biz Türkçeden başka dil bilmeyiz Arapça Farsça konuşulan cennetini al başına çal cehennem bize kalsın diyemeyen zavallı karabudun Türk ezik ruh hali ile dilini unutmaya kullanmamaya zorlanıyor.

Cennet ile cehennem arasına sıkıştırılan Türkçe 350 milyon gibi büyük bir nüfus tarafından kullanılırken yayıldığı coğrafya ise Türkiye’n en az 20 katı bir alandır. İç politikada olduğu Dış politikada ciddi sıkıntı yaşayan Türkiye Türkçe üzerinden etki alanını genişletme fırsatını her geçen gün elinden kaçırıyor. Diplomasi dilini eline geçirmek için İngilizce ile Fransızca müthiş bir mücadele içerisinde iken biz Türkçenin cehennem dili olduğunu sanma gafleti içerisinde bocalıyoruz. Rusça bile cennet dili diplomasi dili olma yolunda ilerlerken ve Türk coğrafyalarının resmi dili olurken Türkçenin öksüzlüğü her geçen gün daha da kendini hissettiriyor. Biz Türkçeyi dünya dili diplomasi dili olması konusunda neler yapabiliriz derken Türkiye’de Türkçe yasaklanıyor. Nasıl yani olamaz öyle şey diyorsunuz farkındayım dediniz bile. Ama Türkçe İran’da yasak, Rusya’da seçmeli ders saati azaltılıyor. İran’da Farsça Rusya’da Rusça tüm coğrafyaya hakim olmak için Türkçe düşmanlığı yapması nasıl kabul edilemez ise Türkiye’de de Türkçenin yasaklanmasına dönük adımlar atılması kabul edilemez olmalı. Ama İran’da Rusya’daki bu faaliyetler ciddi anlamda tepki çekerken Türkiye’de Türkçe’nin yasaklanmasının adımlarına hala tepki yok. YÖK’ün resmi gazetede yayınlattığı bir tebliğ Türkçeyi önce yurtdışında sonra da Türkiye’de yasaklatacak. Biz Türkçe diplomaside resmi dil olsun derken YÖK Türkçeyi yasaklatıyor iyi mi.
Hasan Oktay

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir