KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Həsənbala Sadıqov: Ermənistanın Gəncəyə raket zərbəsi hərbi ehtiyac deyil -dəlilik sindromudur

Həsənbala Sadıqov: Ermənistanın Gəncəyə raket zərbəsi hərbi ehtiyac deyil -dəlilik sindromudur

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 21 dk okuma süresi
270 0

Mən 400000 yaşlı dünya mədəniyyətinin nadir mərkəzlərindənbiri olan müxtəlif səbəblərlə tarixdə adı dəfələrlə dəyişilən Gəncədəyaşayıram. Ermənilər cəbhədə məğlubiyyətə uğradıqca daha daquduzlaşırdılar. Digər bir məsələ Azərbaycanla davam edənmüharibəni ictimailəşdirmək və KTMT ölkələrini də Ermənistanmüharibəyə cəlb etmək istəyirdi. Bunun üçün Azərbaycanın rəsmiErmənistan ərazilərinə zərbə endirməsi əsas şərt idi. LakinAzərbaycan bynəlxalq hüquqa sadiq qalaraq bunu etmədi. LakinErmənistanda cəbhədəki uğursuzluqlar dəlilik sindromununmeydana gəlməsinnə səbəb olmuş, onu dəliyə yə çevirmişdir.Azərbaycanın mühüm şəhərlərinə zərbə endirməklə sankiAzərbaycanın Qarabağ cəbhəsində hücumunu zəiflətmək istəyirdi. Gəncəyə 4 oktyabr 2020-ci il saat 10.00 da raket zərbəsiendirildi. Ölənlərin sayı 27, zədəlilər 125 nəfərdir. Ermənistan 5dəfə Gəncəyə raket zərbəsi endirmişdir. Sonra mütəxəsislərmüəyyən ediləcək ki, bu raketlərin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindəntətbiqi qadağan edilmişdir. Açıqlamada Ermənistan silahlıqüvvələrinin “Toçka-U” (OTR-21 TOÇKA) ballistik raketsistemindən istifadə edərək Gəncədə insanların sıx yaşadığıməntəqəni atəşə tutduğu bildirilmişdir. Azərbaycan ƏrazilərininMinalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) verdiyiməlumata görə, Gəncəyə atılan raketlər əvvəlcə SCUD / ElbrusƏməliyyat-Taktiki Balistik Raket olaraq təyin olundu. Mən o zaman dünyanın bir çox dilində olan mənbələrlə tanışoldum. Mənbələrin hamısı Ermənistanın hərbi ehtiyac olmadanGəncəni raket atəşinə tutmasını qınayırdılar. Azərbaycan
2Prezidentinin köməkçisiHikmət Hacıyev Ermənistanın Gəncəyə buraket hücumunu “Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımındanbəri şahidi olduğumuz bir soyqırım aktı”olaraq çox düzgündəyərləndirmişdir. BMT Anadolu Agentliyinə verdiyi açıqlamadatərəflərin mülki insanları və mülki infrastrukturu beynəlxalqhumanitar hüquqlar çərçivəsində qorumalı olduqlarını söylədi. Ortada olan təkzibediləz sübutlara baxmayaraq, bütünzamanlarda məsuliyyətdən qaçmaq üçün Ermənistantərəfihücumların onun tərəfindən edilməsini inkar etmişdir.QondarmaDağlıq Qarabağrəhbərliyi isə yalnız birinci hücumun məsuliyyətiniəsassız olaraq öz üzərinə götürmüşdür. Hətta onu da iddia edirdilərki, güya onlar hədəfin mülкi insanlar yox, şəhərdə olan hərbitəyinatlı binalar, habelə Gəncə Beynəlxalq Aeroportu olduğubildirdilər. Azərbaycan tərəfi isəGəncədə ümumiyyətlə hərbitəyinatlı binaların olmadığını və Gəncə Beynəlxalq Aeroportununfəaliyyət göstərmədiyni, qapalı olduğunu bildirdi Əslində Ermənistanın Gəncəyə raket zərbəsini haradanedirildiyini dünyada bilir, biz də bilirik. Bir cə Ermənistan raketzərbəsinin məsuliyyətindən qurtarmaq üçün “dəvəquşununqorxduğu zaman başını quma soxması və təhlükənin keçməsinigözlədiyi “kimi edir. Raket hücumlarıBMT,AvropaİttifaqıvəTürkiyətərəfindən qınanmışdır. “Türkiyə sona qədərAzərbaycanla bir yerdədir” dedi qardaş ölkənin siyasiləri. 10 oktyabrda imzalanmış atəşkəsdən sonra, yerli vaxtla 02:00-daAzərbaycan Müdafiə Nazirliyibildirdi ki, ErmənistanınBerdrayonundayerləşən Erməni Silahlı Qüvvələri 4-cü dəfə GəncəniSkadballistik raketlərindən]atəşə tutmuşdur. Raket insanlaryaşayan binaya tuş gəlmiş və onu tamamilə dağıtmışdır.[ Hücumnəticəsində 10 nəfər həlak olmuş və 40 nəfər yaralanmışdır.Qurbanlar arasında qadınlar və uşaqlar da var idi.
3 17 oktyabrda, təxminən yerli vaxtla 01:00-daAzərbaycanınrəsmi dairələri bildirdilər ki, Erməni Silahlı Qüvvələri Skat ballistikraketləriilə Gəncəni atəşə tutmuşdurlar. Jurnalistlər şəhərdə 3güclü partlayış səsinin eşidildiyini bildirmişdirlər.[RİA Novostiagentliyinin müxbirinə görə, ballistik raketlər əhalinin sıx yaşadığıəraziyə düşmüşdürlər. Bu zaman xeyli sayda müxtəlif yaşayış evlərivə digər tikililər ziyan görmüşdür. “Dojd” kanalının müxbiri VasiliPolonski raketlərin düşdüyü yerlərin yaxınlığında heç bir hərbi, ocümlədən hər hansısa vacib obyektlərin olmadığını bildirmişdir.. Dövlətçilik və diplomatik məsuliyyəti olmayan və dəliliksindromuna əsaslanan Ermənistan bu dəfə də hücumun onuntərəfindən edildiyini inkar etmişdir. Hücum nəticəsində 15 nəfərhəlak olmuş, 55 nəfər yaralanmışdır. Azərbaycanın Siyasiləri”mülki insanlara qarşı qəsdən və seçilmiş raket hücumu” olduğunusöylədilər. Mən də dünya dövlətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara qəribəyanaşma meydana gəldi. Dövlətlər tək olduqda özlərininmətbuatında çox demokratik olurlar. Bu dövlətlər bəs necə olur ki,beynəlxalq təşkilatların çatısı altında olanda qeyri demokrataçevriirlər? Cavabı bir olur. Adının beynəlxalq və müstəqil olmasınabaxmayaraq beynəlxalq təşkilatlar da qeyri demokratik qərarlarqəbul edirlər. Ya da bir yerə yığılanda erməniyə istiqamətlənmiştənqid nizəsinin ucu korşalır. Lap üzə düşüb ermənyə qarşı qərarqəbul etsələr də onun icra mexanizmini tapsalar da şikəst olur.Odur ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağın işğalı ilə əlaqədar qəbuledilən qərar 30 il muzeylərdə göründü. İşğalçı Ermənistan hamilərinin köməyi ilə Azərbycanın ikinciən böyük şəhəri və tarixi mədəniyyət mərkəzi olan Gəncənitəsadüfən seçməmişdir. Ermənistanın raketlərinin hədəfə çatıbdağıdanı da dağıtmayanı da, yəni partlamayanı da vardır. İlkdağıdıcı raket zərbəsinin nəticəsi çox ağır oldu. Zərbənin nəticəsində

4ikisi uşaq olmaqla 40 nəfərdən çox yaralı var idi. Mütəxəsislər raketzərbəsinə məruz qalan yerdə 12 nəfərin öldüyü haqqında məlumatverdilər. 30-dan çox mülki şəxsin yaralanması ilə nəticələnmişdir.Bu raket hücumu müharibənin getdiyiDağlıq Qarabağbölgəsindənkənara edilən ilk ciddi hücum idi. Ermənistanın siyasilərinin dəliliksindromunun təzahürü olan Gəncənin raket hücümüna məruzqalmasının mülki əhaliyə qarşı çevrilmiş olmasını bilmək üçündiplomat olmağa ehtiyac yoxdur. Ermənistanın raket hücumlarızamanı şəhərin infrastrukturuna, yaşayış binaları da daxil olmaqla,digər binalara, avtomobillərə ziyan dəymişdir. Ermənistanın Gəncəyə hücumunda beynəlxalq hüquqa qarşıgedilmişdir. Uşaq ölümü—1-5 yaşınadək uşaqların ölümü raketzərbələrinin tətbiq edilməsində xüsusi ilə qeyd edilir vəqəbuledilməz sayılır. Çox doğru qeyd edilir ki, müharibə ən çoxuşaqların, uşaqlığın düşmənidir Uşaqlığını yaşaya bilməyənlərbununla əlaqədar olaraq uşaqlığını əlindən alan hər şeyə, hər kəsənifrət edərlər-deyənlər qətiyyən yanılmadıqlarını tarix hər addımdatəsdiq edir.Uşaq və müharibə faktki olaraq tez-tez rast gəlsələr dəbir birinə qətiyyən uyğun gəlməyən kateqoriyadır. “Əjdaha vəquzunun qarşılaşmasıdır. Raket zərbəsində Gəncə şəhərində ölənuşaqlar da daxil olmaqla öldükləri üçün uşaqlar heç vaxtböyümürlər, həmişə uşaq qalan nəsil-doğru olaraq “Avakado nəsli”adlandırır tədqiqatçılar. Ermənilərin raketli hücumu Azərbaycanın ikinci böyükşəhəri olan Gəncə şəhərində dinc sakinləri öldürmüşdür.Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ayrı bir tvitində çox sərrastmüəyyən etmişdir ki,“bu, Ermənistanın dövlət terror siyasətinintəzahürüdür.” “Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi çirkin şəkildə buçirkin müharibə cinayətlərinə görə dövlət məsuliyyətini inkar
5etməyə çalışır” deyərək, Gəncənin döyüş bölgəsindən uzaq olduğunuvurğuladı. Ermənistan hökümətinin uşaq dəcəlliyini xatırladan müxtəlifkateqoriyalı raket hücumlarıAzərbaycanhökuməti tərəfindənbeynəlxalq qanunlara uyğun olaraq güclü formada qınanmışdır.Burada ən mühüm diplomatik reallaşdırma ondan ibarətdir ki,Ermənistanın Üçüncü raketli hücumu Azərbaycan xalqına qarşıirəlidə də qeyd etdiyim kimi çox düzgün olaraq soyqırım aktı kimiqiymətləndirilmişdir.Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev üçüncühücumu geniş təhlil etmiş və bir dövlət adamı olaraq onu müharibəcinayəti adlandırmışdır. Bununla yanaşı haqqlı olaraqErmənistanın etibarsız olduğunu, imzasına hörmət etmədiyini vəatəşkəsin pozulması kimi qiymətləndirmişdir. Ermənistan ordusu Mingəçevirə də raket hücumları etdi.Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Mingəçevirdəki hidroelektrikstansiyanın Ermənistan ordusu tərəfindən gecə saat 1-də(2100GMT) hədəf alındığını bildirən açıqlamasında Azərbaycanınhava hücumundan müdafiə bu şəhərə atılan erməni raketləriniməhv etdiyini söylədi. Bütün bunlar isbat edir ki, Azərbaycanınayrı-ayrı şəhərlərinə endirilən raket zərbələri təsadüfündeyil,Ermənistanın şizofrenik dövlət siyasətinin nəticəsidir. Gəncə əleyhinə hücumlar insanlığa qarşı cinayətdir ”deyənÖmər Çelik, Twitter-də hücumların və qırğınların cəzasızqalmayacağını qeyd edərək, Ermənistanın insanlıq və qanun adıaltında mühakimə olunmalı olduğunu bildirdi İki ölkə arasında son sentyabrın 27-də toqquşmalar baş verdivə o vaxtdan bəri Ermənistan dinc insanlara və Azərbaycanqüvvələrinə hücumlarını davam etdirdi. Azərbaycanın Baş
6Prokurorluğu cümə günü bildirib ki, yeni erməni hücumlarısəbəbindən ən azı 47 mülki şəxs həlak olub, 222 nəfər yaralanıb. Türkiyənin ədliyyə naziri Əbdülhəmit Gül “Twitter” də“Ermənistan Gəncədə mülki insanlara hücum edərək vəErmənistanın terrorçu bir dövlət olduğunu nümayiş etdirərək birdəfə də hərbi cinayət törədir” dedi.“Biz Azərbaycanın yanındamöhkəm qalırıq.Qardaşlarımız heç vaxt tək qalmayacaqlar. ” Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham ƏliyevErmənistana müharibə cinayətinə görə uyğun cavabın veriləcəyinibildirmişdir.İlham Əliyev əlavə etmişdir ki, beynəlxalq icmanınreaksiya göstərməyəcəyi təqdirdə,AzərbaycanErmənistanıcəzalandıracaqdır. Cəzalandırıldı da

Professor Həsənbala Sadıqov
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir