"REGİONAL VƏ QLOBAL ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ : AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU" etiketli yazılar
REGİONAL VƏ  QLOBAL  ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ : AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU

REGİONAL VƏ QLOBAL ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ : AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU

Bu gün Azərbaycan Respublikası özünün zəngin enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə beynəlxalq miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayan başlıca aktorlardan birinə çevrilib....

PAYLAŞ TWEET
18 Mayıs 2020
352