KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. REGİONAL VƏ QLOBAL ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ : AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU

REGİONAL VƏ QLOBAL ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ : AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU

Gündem

REGİONAL VƏ QLOBAL ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ : AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU

Kafkassam Editör
0 7

Bu gün Azərbaycan Respublikası özünün zəngin enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə beynəlxalq miqyasda enerji təhlükəsizliyinin…