KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. Rəsulzadə demək Azərbaycan deməkdir!!!

Rəsulzadə demək Azərbaycan deməkdir!!!

Azerbaycan

Azərbaycan demək Rəsulzadə demək, Rəsulzadə demək Azərbaycan deməkdir!!!

Kafkassam Editör
0 13

SSRİ dövründə “pantürkist”, “panislamist”, “mürtəce” kimi qələmə verilən Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu, Azərbaycan Milli İdeyasının müəllifi…