"İbni-Xəldun: Ərəblər nədən vəhşidir?" etiketli yazılar
İbni-Xəldun: Ərəblər nədən vəhşidir?

İbni-Xəldun: Ərəblər nədən vəhşidir?

İnbi-Xəlduna görə xalis və arınmış soy çöldə yaşayan ərəblər və onlar kimi yaşayan millətlər arasında mövcud olar. Bunun səbəbi onların çətin həyat şərtlərinə, yoxsulluğa...

PAYLAŞ TWEET
19 Kasım 2017
194