"Gülnara İnanc" etiketli yazılar
VƏTƏNPƏRVƏRLİK- VƏTƏNİN QANADI OLMAQ

VƏTƏNPƏRVƏRLİK- VƏTƏNİN QANADI OLMAQ

Mövzuya başlamamışdan əvvəl “dindar” və “vətənpərvər” sözlərinin etimologiyasını araşdıraq. “Dindarlıq” “din” sözünə “dar “ mənsubiyyət bildirən sözdüzədici şəkilçisi əlavə olunmaqla bir dinə mənsub olan...

PAYLAŞ TWEET
7 Ağustos 2018
609
İslam aləmində nüfuz uğrunda Səudiyyə və İranın mübarizəsi

İslam aləmində nüfuz uğrunda Səudiyyə və İranın mübarizəsi

İslam aləmində nüfuz uğrunda Səudiyyə və İranın mübarizəsi İslamın son 20 ərzində yayılması və fəallaşması Qərbin, ilk növbədə ABŞ-ın qloballaşma siyasətinin nəticədir. Bunun ilk...

PAYLAŞ TWEET
25 Ocak 2016
1.261