"وزیر امور خارجه سابق ایران: افتتاح سفارت در تل آویو از سوی ارمنستان به نوعی تقابل با کشور‌های اسلامی است" etiketli yazılar
وزیر امور خارجه سابق ایران: افتتاح سفارت در تل آویو از سوی ارمنستان به نوعی تقابل با کشور‌های اسلامی است

وزیر امور خارجه سابق ایران: افتتاح سفارت در تل آویو از سوی ارمنستان به نوعی تقابل با کشور‌های اسلامی است

حمیدرضا آصفی، وزیر امور خارجه سابق ایران گفت: افتتاح سفارت در تل آویو از سوی ارمنستان به نوعی تقابل با کشور‌های اسلامی است. به...

PAYLAŞ TWEET
24 Mart 2020
295