"” نظام جمهوری اسلامی یک گام دیگر در مسیر از دست دادن مشروعیت “" etiketli yazılar
” نظام جمهوری اسلامی یک گام دیگر در مسیر از دست دادن مشروعیت “

” نظام جمهوری اسلامی یک گام دیگر در مسیر از دست دادن مشروعیت “

یکی دو هفته پیش هشتگ #اعدام_نکنید در خصوص عدم اعدام سه معترض در تهران که در خصوص اعتراضات حوادث آبان ۹۸ دستگیر و به...

PAYLAŞ TWEET
30 Temmuz 2020
36