"فارس های شوونیست چه کسانی هستند؟ / ائلچین حاتمی" etiketli yazılar
فارس های شوونیست چه کسانی هستند؟ / ائلچین حاتمی

فارس های شوونیست چه کسانی هستند؟ / ائلچین حاتمی

شوونیسم نوعی وطن پرستی شدید و اعتقاد به برتری و شکوه ملی است. ناسیونالیسم و میهن پرستی ممکن است معتدل و منطقی باشند ولی...

PAYLAŞ TWEET
10 Eylül 2020
551