"سیدمرتضی حسینی" etiketli yazılar
ارمنستان؛ اسرائیلی در قفقاز

ارمنستان؛ اسرائیلی در قفقاز

سیدمرتضی حسینی یکی از مسائل و بحرانهای دیرپای تاریخ بشریت، اختلافات و تنازعات دستهجمعی است. قدرت بقا و ماندگاری این اختلافات علیرغم تشکیل سیستمهای...

PAYLAŞ TWEET
31 Ekim 2020
82