"اندر باب تظاهرات اخیر در مناطق مختلف ایران و سکوت معنادار آزربایجان!!!" etiketli yazılar
اندر باب تظاهرات اخیر در مناطق مختلف ایران و سکوت معنادار آزربایجان!!!

اندر باب تظاهرات اخیر در مناطق مختلف ایران و سکوت معنادار آزربایجان!!!

در طی چند روز اخیر مردم در شهرهای مختلف ایران تظاهرات اعتراض آمیزی داشته اند و دارند. هر چند که مسائل اقتصادی دلیل اصلی...

PAYLAŞ TWEET
30 Aralık 2017
891