"آگاه باشیم که حوادث اخیر گیلان کاملا بازی رژیم ج.ا.ایران است." etiketli yazılar
آگاه باشیم که حوادث اخیر گیلان کاملا بازی رژیم ج.ا.ایران است

آگاه باشیم که حوادث اخیر گیلان کاملا بازی رژیم ج.ا.ایران است

ملت تورک آزربایجان (جنوبی) در داخل ایران به سه ملت فارس، کرد و گیلک همسایه است. البته در خارج از ممالک محروصه نیز با...

PAYLAŞ TWEET
14 Nisan 2019
81