"آزربایجان ” دوستان و دشمنان دائمی ” ندارد ـ کریم اصغری" etiketli yazılar
آزربایجان ” دوستان و دشمنان دائمی ” ندارد ـ کریم اصغری

آزربایجان ” دوستان و دشمنان دائمی ” ندارد ـ کریم اصغری

جمله معروف “انگلستان دوستان یا دشمنان دائمی ندارد، تنها منافع دائمی دارد” ازهنری جان تمپل، نخست وزیر انگلستان در اواسط قرن ۱۹ ٬ امروزه...

PAYLAŞ TWEET
28 Mart 2018
353