Dilek YİĞİT:TRUMP SONRASI ABD’NİN AFGANİSTAN POLİTİKASI

Tahran Zirvesi ve Suriye Krizinde Gelinen Nokta

DMO: Muharebe ve füze yeteneklerimiz müzakere edilemez Ukrayna

Sinan Çuluk’un Miratı Hakikatinden: O SİZE GÖRE DEĞİL

Etem Coşkun’dan MERAKLISINA : MUHÂMİ [ محامى ]

Gündem 5 Nisan 2017
708

Arapça bir kelime olan Muhâmât: Savunmak, himaye etmek, koruyan kimse ,Avukat.
AVVOCATO [ İtalyanca] Avukat : Hukukî meselelerde yol gösteren anlamındadır.
Büyük bir deniz imparatorluğu olan Fenikeliler ve Venedik Cumhuriyeti’nin üstün bir deniz gücü olmasıyla beraber Akdeniz havzasındaki ticaretin de imparatorlukları idiler.
Dolayısıyla Tarihte ilk banka da Venedik’te kurulmuştur ve günümüzde kullandığımız bankacılık terimlerinin çoğu da İtalyancadır. Ticarette de alım-satım işlemlerinde borç-senet, kefalet ilişkilerinde bir savunucuya ihtiyaç duyulması,
Ceza kanunumuzun da İtalyan Ceza Kanunundan alınmış olması ,
Avukat teriminin Türkçemize girmesine vesile olmuş olmalı.
3 Nisan 1340 ( 1924) yılında kabul edilen bir kanunla;
Avukatlık ( Muhamat) kanunu:
Madde 1 — Bilûmum mesaili hukukiyede eshab-ı müracaata şifahi veya tahriri ita-yı rey ve müsted’ayat ve levayih ve her nevi evrakı tanzim ve mahkemeler ve hakimler ve bilcümle daire ve meclisler huzurunda eşhas-ı hakikiye ve hükmiyeye alt hukuku bi’l vekâle takip ve dâva ve müdafaa etmeği meslek ittihaz edenlere muhami [ Avukat ] denir.
—————-
Bir zamanlar Ankara’da Sanat Kitabevi’nin tertib ettiği Müzayedelerin birinde : Yusuf kemal Tengirşek’e ait , eski harfli, Divanî hat ile yazılmış MUHAMÂT RUHSATNÂMESİ ( Avukatlık Bürosu açma İzni) Belgesini satışa sunmuştuk Avukatlar itibar etmediği gibi Ankara barosu dahi itibar etmemişti diye hatırlıyorum.
AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…!
Etem Coşkun
Aşiyan Sahaf

Yorumlar