KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Türkiye
  4. »
  5. Dr. Tevfik Fevzi: TARİH YENİDEN TÜRKİYE’Yİ DÜNYA SİYASET SAHNESİNDE BAŞ AKTÖR OLMAK İÇİN ÇAĞIRIYOR

Dr. Tevfik Fevzi: TARİH YENİDEN TÜRKİYE’Yİ DÜNYA SİYASET SAHNESİNDE BAŞ AKTÖR OLMAK İÇİN ÇAĞIRIYOR

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 8 dk okuma süresi
326 0

Son zamanlarda Afganistan’da gerçekleşen iç karışıklık ile dağılan devlet sistemi ülkeyi ekonomik olarak çok büyük bir zorluğa sevk etti.

Tüketimin devam ederken üretimin durması, tedarik edilen gıda, sağlık vb. ürünlerin bulunmasında yaşanan zorluk ve en önemlisi etnik yapılar arası tartışmalar büyük bir korku iklimi oluşturdu.

Bu süreç ekseninde zorunlu göç günden güne artarak hem ülkede hem coğrafya da büyük bir kaos sürecine neden oldu.

Afganistan’da geleceğe yönelik suhulet ve barış içerisinde oluşacak bir devlet nizamına ihtiyaç duyulmaktadır.

Her kesimi kucaklayan, ayrıma ve kutuplaşmalara son verecek olan, eski kuşakların soğuk savaş iklimimden ve küresel çıkar arzusu taşıyanların çatışmasına son verip Afganistan’ın geleceği için yeni bir sayfa açarak birlik ve dirlik içerisinde adım atılmalıdır.

Özellikle Covid-19 süreci ile birlikte bu derece büyük sorunların yaşanıyor olması tüm dünyayı tedirgin eden bir durumdur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konular üzerine her zaman hassas, tarafsız ve insan odaklı politikalar sergileyen dostluk ve akrabalık bağlarının yanı sıra tarih boyu coğrafyada etkin bir güce ve her kesimin sevgi ve güvenine sahip bir ülkedir.

Bölgede tansiyonun düşmesi ve adalet ve insan hakları değerlerinin kabul görmesi adına uluslararası kuruluşları harekete geçirerek kaos sürecini durduracak tek ülkedir.

Her devletin Afganistan üzerine bir emeli ve çıkar odaklı bir planı varken Türkiye insan ve vicdan odaklı hareket eden ve tarihi değerlerine bağlı bir ülke olarak güven teşkil etmektedir.

Geçmiş zamanlarda Afganistan’da görev yapan NATO güçleri dahi çoğu kez şehir merkezine indiklerinde araçlarına Türk bayrağını asarak kendilerine güvenli bir hareket etme alternatifleri aradı.

Özellikle Türkiye TİKA aracılığı ile gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları ve yardım faaliyetleri emsali görülmemiş bir davranışın sembolüdür.

Bugün Türkiye öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı olarak konuya yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonucu güçlü bir vizyon ile hareket edilmelidir.

Daha sonra Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı ile konular ele alınarak ülkede ve bölgede suhulet temin edilmelidir.

Afganistan’da yapılacak en önemli adım koalisyon odaklı bir hükumet ile dünün yaralarını sarıp bugünü barış içerisinde ele alarak yarına daha doğru bir zemin içerisinde her kesime huzur ve sıhhati temin eden bir devlet sistemi içerisinde yol almak için mücadele edilmelidir.

En önemlisi koalisyon odaklı kurulan hükumetin başında her kesimin örnek gösterip onay vereceği ve akademik unvana sahip bir bilir kişi tarafından temsil edilmesi en doğru adım olacaktır.

Türkiye köklü bir devlet geleneği ve kadim bir medeniyet zenginliğine sahiptir. Atası olan Selçuklu ve Osmanlı’da emperyalist bir düşünceden uzak Devlet-i Aliyye (Büyük Devlet) unvanı ile tarihte zalimin korkulu rüyası, mazlumun daimi dostu olmuştur.

Sahip olduğu deneyim ve kabiliyeti tarih boyunca bölgede tansiyonun düşmesi için çaba sarf ettiği Afganistan’a taşıdığında doğru bir şekilde oturan bir devlet yapısı, adaleti gözeten bir kamu sistemi, tüketirken üreten bir sanayi ve tarım politikaları ve aydın fikirler ile taçlanan bir eğitim sistemi kazanıma dönüşecektir.

Dünyada sadece Türkiye dost ve akraba topluluklarına balık ikram etmek yerine bizzat balık tutmayı öğreten, toplumların ve medeniyetlerin aklıselim bir şekilde hayatta var olması için gayret eden ender bir devlettir.

Diğer dünya devletlerine baktığımızda daima balık ikram edip kendisine bağlı ve mecbur tutma arzuları ile hareket ettiği için uzak coğrafya da olmasına rağmen ülke üzerinde emelleri çatıştığı için balık ikram ettiği etnik yapılar üzerinden vesayet savaşları tertip etmişlerdir.

Bugün yeni bir dünya düzenine doğru şekil alan dünyada tarih tekerrür ediyor ve Türkiye’ye dünyada nizamın temini için büyük sorumluluklar düşüyor.

Bugün Türkiye, bütün etnik yapıların temsilcilerinin Türk Devletleri Teşkilatı aracılığı ile medeniyetin beşiği olan İstanbul’da bir araya getirerek ortak bir kanaat ekseninde buluşmaları için ağabeylik yapmalıdır.

Bu büyük toplantı Ayasofya Camisinde tertip edilmelidir. Okunan ezanlar, kılınan namazlar ve Yüce Allah’a sunulan dualar eşliğinde bir sulh inşa edilmelidir.

Aksi takdirde Afganistan’daki süreç ABD, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve görünmez yüzü ile İngiltere çıkar politikaları arasında eriyip gidecektir.

Giden Afganistan gibi görünsede aslında Türkistan şuuru, horasan ruhu, Mevlana dokusu olacaktır.

Şuan Afganistan’da herkesin bir hareket kabiliyeti, silah, mühimmat, sıhhiye ve finans desteği ile başına buyruk hareket başlatıp çatışma süreci içinde kendine münhasır alan tanıma gibi bir arzusu var.

Bu gibi bir sürecin çok yanlış bir adım olduğu bilinse de kimse sahip olduğu imkanlardan ve siyasal güçten taviz vermek istemiyor.

Kabile düşüncesi ile bir devlet ayakta kalamaz. Türkiye tüm etnik yapılara sahip olduğu devlet ahlakı, nizam kültürü, demokrasi, insan hakları, ahilik şuuru ve hakiki manada vatanseverliğin ne olduğunu, aklın hiç kimseye kiraya verilmeyeceği gerçeğini öğütleyerek bilinç altına işlemelidir.

Bu gibi bir adım Afganistan’da gerçek bir devlet sisteminin hayata geçmesine vesile olacaktır. Bu derece önemli bir başarı ile Türkiye Birleşmiş Milletler dahil uluslararası büyük kuruluşlara ilham olacaktır.

Tarihte bir tek ülkenin devlet başkanı çıkıp ilk defa “Dünya Beşten Büyüktür” diyerek karanlık zihinlerin aydınlanması için büyük bir gedik aştı. O ülke Türkiye’dir.

Jeo-stratejik olarak balkanlar, Afrika, Ortadoğu ve Asya Devletlerinin ve milletlerinin “Nerede Kaldın” çığlıklarına kulak veren Türkiye insanlık ve adaletin emsali olarak tarihin altın sayfalarına ve Türk Dünyasının kalbine adını yeniden yazacaktır.

Dr. Tevfik Fevzi

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir