Türk dış politikası askerileşiyor mu

Beşinci Nesil Uçakta ABD yada Rusya’ ya muhtaç değiliz: Kore’de var

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА И РУКОВОДСТВО МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ ГОТОВЯТСЯ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ИГРЕ «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»

Как теории профессора Лютфи Заде изменили мировую науку

DEVRİM VE İSTİHBARATÇI: BİR EL KİTABI

Gündem 6 Eylül 2017
208

Devrim denince çoğumuzun aklında ilk etapta siyasal çağrışımlar yankı bulur. Öyle ki,
devrimi neredeyse siyasal imgeler ile özdeşleştirmişizdir. Şüphesiz, bu durumun oluşmasında
gerek yaşadığımız ülkedeki sol jargonun gerekse siyasi tarih bağlamında örneklerini
gözlemlediğimiz ya da öğrendiğimiz süreçlerin büyük etkisi söz konusudur. Peki bu imgesel
evreninin ötesinde devrimin diğer çağrışımları nelerdir? Örneğin teknolojik ya da bilimsel
gelişmeleri bu sınıfta değerlendirebilir miyiz? Ya da toplumsal evrim ve dönüşüm süreçlerini
de bu açıdan ele alabilir miyiz?
DEVRİM-VE-İSTİHBARAT

Yorumlar