Çeçenya ve Dağıstan’dan binlerce Müslüman hacca gidecek

Kərim Əsgəri: Xarici təhlükəni görən İran daxildə basqıları artırıb

ABD başkanlık seçimleri 2020 De

DİNİ DEĞERLERİ KULLANARAK DEVLETE YÖNELİK KALKIŞMALAR

BİLİMİN DEĞERİ

Gündem 27 Ocak 2019
192

Gençlere diyoruz ki;
Size klasik gelenekteki pek çok alimin kitaplarını okutuyoruz. Burası Üniversite, burada size metod ve zihninizi nasıl kullanacağınızı öğretiyoruz. Her kitabı okutmamız mümkün değil. Geri kalanları siz bu metodolojiyle okuyacaksınız. Kendinizi asla küçük görmeyin. Gazali’nin dediği gibi her kalbin bir anlaması vardır. Bilimde ana kural, kimseyi kutsallaştırmamak, mezhepçi, ideolojik gözle bakmamak, alan taassubun gitmemek, çok yönlü okumak ve her şeye tenkitçi gözle değerlendirip hakikati mezhep edinmektir. Çok çalışıp birikiminizi sağladığınızda geçmiş ulemadan bir farkınız kalmaz. Ama siz onlardan da iyi olmalısınız. Çünkü siz onları ve onları eleştiren sonraki ulemanın hepsini birden okuyorsunuz. Bu sözlerimize elbette kulak veren var, ama maalesef kulak vermeyip hala aklını kiraya verenler maalesef çok fazla. Bunları tekrar tekrar uyardığımızda ise, “hocam sizi de dinliyoruz o vaizleri de” diyorlar. Elbette bu sözleriyle bizi hiç anlamadıklarını bir kez daha dillendiriyorlar. Daha ilginç olanı, bir mühendis, tıpçı veya hukukçu okulunu bitirir bitirmez, iyi yetişmişse, alanında hemen söz sahibi olabilirken, aynı kişilerin iş Dine gelince İlahiyatçılara değil vaizlere ve şeyhlere güvenmeleri. Bunlar ülkenin en önemli dini sorunları. Bunları çözemezsek herkes kocakarı ilaçlarıyla tedavi olmaya başlar.
İbrahim Maraş

Yorumlar