Kafkassam Uzmanı Yaroslav Samoylov Bengü Türk televizyonun ’da

Дагестанские заблуждения о тюрках

صراحتا میگویم “ما گوشت نذری شما مرکزگرایان پان ایرانیست نیستیم”.

Critics Question Decision of Georgian Minister of Defense to Abolish Conscription

Alman federal ordusunun 2025 personel stratejisi

Gündem 28 Nisan 2018
256


Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Eurasia Air Show Antalya’da başladı. Yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı bu organizasyonda 28- 29 Nisan 2018’de halk günü olacak ve bu halk gününde gökyüzünü ilginç gösteriler kaplayacak.

Aynı tarihlerde Almanya Berlin’de “İla Berlin” adı altında Fransa’nın partnerliğinde bir havacılık fuarı daha yapılmakta. Almanya ve Fransa’nın ortak bir Avrupa savaş uçağı, yeni bir ortak deniz devriye ve keşif uçağı, hava taşıma sisteminin ortak çabalarla geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladılar. Ayrıca anlaşma tarafları orta irtifa (MALE) yeni bir eurodrone prototipini önünde fotoğraf vermeyi de ihmal etmediler. Eurodrone, Fransız-Alman-İtalyan Airbus, Dassault Aviation ve Leonardo firmaların yapımı olan bir teyyare. Ortak anlaşmada Fransızlar İsteğe bağlı insanlı bir komuta platformu, insansız veya insanlı bir karmaşık savaş uçağı projesi olan Future Combat Air System’in (FCAS) geliştirilmesini devraldılar. Uçakların ilk teker kaldırma yılı 2040 olarak planlanmış durumda. Almanya’nın geliştirdiği sistemin ise adı hala yok. Sadece havadan havaya ve havadan karaya füze sitemlerini taşıyabilecek bir uçak olarak adlandırılmıştır. (new generation weapon system)

Mevcut bu yenilenme hedefleri, yeni bir olay değildir; zira Alman ordusunun silah, teçhizat ve savaş gruplarının son yıllarda eskidiği ve neredeyse köhneleşmeye başladığı Almanya Savunma Bakanı tarafından da dillendirilmiştir. Avrupa’da yeni bir ordu hayalleri kuranlar bir yana dursun Avrupa’da bu köhneleşme söylemi, Alman Parlamentosu’ndaki gruplar arasında büyük itirazlara yol açsa da Alman Federal Ordusunun bütçesinin 2021 yılına kadar 15 milyar Euro artırılması hususunda ortak görüş birliği oluşmuş durumdadır. Alman güvenlik uzmanları, hükümetin artık güvenliği yönetmekten öte onu şekillendirmesinin gerekliliğini anlaması hususunda yorumlar yapmaktadırlar. Alman Ordusu’nun yeniden modernizasyonu konusunda Almanya 2017 yılında 2025 yılına yönelik personel stratejisi belirlemiş ve bu strateji hedefleri noktasında çalışmalarına başlamıştır. Raporun çeviri özeti aşağıdır.
Alman Federal (Bundeswehr) Ordusu 2025 Personel Stratejisi;
Alman ordusu günümüzde Avrupa’da önemli bir işveren konumundadır. Görev tanımlamalarının ve işe alım süreçlerinin yeniden inşası gerekmektedir. ”doğru yerde, doğru zamanda, doğru nitelikle görevlere sahip doğru personelin yetiştirilmesi” temel hedef olmalıdır. Operasyonel mükemmellik temelli programların uygulanabilmesi için personel süreçlerinde sürekli ve kalıcı optimizasyon herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Stratejik personeli ihtiyaç planlaması hedeflere yönelik, merkezi bir planlama ile hazırlanmalıdır. Sistematik ve sağlam yapılandırılmış, yönetim merkezinin planlaması ve yönetim organı yöneticilerinin hızlı entegre olabileceği programlar uygulanmalıdır. Sivil ve askeri personelin gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Sivil personelin niceliksel ve niteliksel ihtiyaçlarının orta vadeli planlamasının yapılması gerekir. Mühendislik, bilgi teknoloji, sağlık gibi konularda personel ihtiyacının belirlenmesi ve ortak uyumsallaştırmalarının sağlanması önemlidir. Personelin yetkin, yetkili ve motivasyonu sağlam insanlarla yenilenmesi gerekmektedir. İşe alımda önceden kullanılan yaklaşımlar yerine yeni yöntem ve yollarla desteklenecektir. Bu noktada AB vatandaşlarına iş olanakları yollarının açılması olasılıkları değerlendirilecektir. Bundeswerh’in yedeklerin işe alım ve muhafazası noktasında daha esnek bir yönteme ihtiyacı vardır. Yedekler bugün olduğu gibi gelecekte de personel ihtiyacının önemli bir kaynağı olmaya devam edecektir. Siber yeteneklere sahip, yüksek kabiliyetli, yetenekli ve performansı yüksek birimlerin oluşturulması, yedeklerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Son derece dinamik bir ortamda esnek istihdam seçenekleri ile yenilikçi iş birliği modelleri ve alternatifleri kullanılması kısa vadede etkisini gösterecektir. Personelin bireysel gelişim fırsatların verilmesi yöntemleri ile ve kariyer beklentilerini fırsat verilmesi, verimliliği arttıracaktır. Hayata boyu öğrenme yöntemleri ile kişisel bakış açılarının geliştirilip, hedeflere yönelik ihtiyaç odaklı personelin yetiştirilmesine olanak sağlanacaktır. Mevcut kariyer yapılanması büyük ölçüde dikey modellidir. Bu durum geliştirilip ensek hale getirilmesi önemlidir. Yeni modern yapıda da gelecekteki değişen çerçeve koşulları dikkate alınarak, ihtiyaçların başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, koşulların şekillendirilmeye yardımcı olunması, misyon odaklı bir silahlı kuvvetin oluşturulmasına temel oluşturacaktır. Modern çalışma ortamlarının yaratılması ve orduya katılım yönündeki teşviklerin arttırılması, örgüt kültürün geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin devamının sağlanması önemlidir. Bilgi odaklı bir organizasyon kültürünün geliştirilmesi ve bilgi yönetim anlayışının kazandırılması sağlanmalıdır.
Ömer GÖK/Kafkassam Uzmanı

Kaynakça

http://www.dw.com/en/limited-number-of-weapons-in-german-military-ready-for-action-report/a-42752070
http://www.dw.com/en/ila-2018-air-show-takes-off-in-berlin/a-43523628
https://www.eurasiaairshow.com/en_US/
http://www.dw.com/en/german-defense-minister-ursula-von-der-leyen-at-a-crossroads/a-41866433
https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2018/04/26/companies-unveil-eurodrone-model-at-berlin-air-show/
http://www.dw.com/en/limited-number-of-weapons-in-german-military-ready-for-action-report/a-42752070
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175828824/Bundeswehr-Krise-Andre-Wuestner-erklaert-2018-zum-Jahr-der-Wahrheit.html
Personalstrategıe Der Bundeswehr, Bundesministerium Der Verteidigung, Berlin, 1. Dezember 2016

Yorumlar